Logo

Ziua Internationala a muncii

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 11894 times
Ziua Internationala a muncii Image

Ziua Internationala a muncii

RO

Acest festival internațional își are rădăcinile în mișcarea muncii pentru ziua de opt ore de lucru la sfârșitul secolului nouăsprezece.

În Statele Unite, sindicatele americane au dat ca termen limită Congresului în 1884 doi ani, timp în care politicienii trebuiau să impună o limită de opt ore de muncă pe zi. Ei au ales să își înceapă misiunea pe 1 mai deoarece multe companii americane considerau această zi a fi începutul unui an nou la contabilitate și tot în această zi, toate contractele semnate pe un an se încheiau, iar muncitorul trebuia să se mute la un alt loc de muncă. Greva generală de pe 1 mai 1886, condusă de anarhiști, a fost urmată de foarte mulți oameni. Peste tot în țară se adunaseră în jur de 340.000 de muncitori.  

În Chicago, greva a fost prelungită în unele companii, iar într-o demonstrație de pe 3 mai 1886, în compania McCormick Harvester au murit 3 dintre cei care protestau. În ziua următoare s-a organziat un marș de protest, iar seara, în timp ce demonstrațiile se întindeau până în Haymarket Square, doar 200 de protestatari au reușit să țină piept polițiștilor. Apoi a explodat o bombă în fața poliției. Mulți polițiști au murit. Șapte polițiști au fost uciși în haosul care a urmat. După atac, cinci sindicaliști anarhiști au fost condamnați la moarte. Patru au fost spânzurați vineri, 11 noiembrie 1887 (zi cunoscută și sub numele de Vinerea Neagră – Black Friday), în ciuda lipsei de probe incriminatorii. Ultimul dintre aceștia, Louis Lingg, s-a sinucis în celula lui. Încă trei anarhiști au fost închiși pe viață.   

Imediat după ce vestea că liderii anarhiști din Chicago au fost uciși în 1888, locuitorii Livorno s-au întors împotriva navelor americane care erau ancorate în port, apoi împotriva poliției, la sediu, unde se credea că un consul american s-ar fi ascuns.

Pe o stelă din cimitirul Waldheim din Chicago sunt scrise ultimele vorbe ale unui condamnat, August Spies: „va veni și ziua când tăcerea noastră va fi mai puternică decât toate vocile pe care le-ați strangulat azi.”
 
În 1889, organizația socialistă Second International s-a întâlnit la Paris cu ocazia a 100 de ani de la Revoluția franceză. Sub conducerea lui Guedes și a partidului său muncitoresc (Guesde a inventat termenul „timp ce lucru” în 1890) și pe baza unei propuneri a lui Raymond Lavigne, organizația a decis ca pe 1 mai în fiecare an să aibă loc un eveniment cu scopul de a reduce timpul de lucru pe zi la opt ore (48 de ore pe săptămână, cu duminica liberă). Pe vremea aceea, o zi de lucru însemna 10 ore în țările industriale.  

Pe 1 mai 1890, evenimentul a fost sărbătorit pentru prima dată în mai multe țări prin diferite evenimente.  
 
Pe 1 mai 1891 în Fourmies, Nordul Franței, demonstrațiile devin tragedii: trupele trag asupra mulțimii, zece oameni sunt uciși, inclusiv 2 copii de 11 și 13 ani. Având în vedere noile crime, 1 mai a devenit o tradiție pentru drepturile muncitorilor Europeni. Câteva luni mai târziu, în Bruxelles, organizația Second International a reorganizat protestele, iar acestea au căpătat amploare în întreaga lume.  

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.salon.com

EN

The international festival has its roots in the labor movement fighting for the eight-hour day in the late nineteenth century.

In the United States, US unions during their congress in 1884 gave two years to the bosses to impose a limitation of the working day to eight hours. They choose to begin their work on the 1st of May, because many American companies began that day their accounting year, and contracts had an end that day, the worker was moving (to hence the term moving day) to find a new working place. The general strike of May 1, 1886, driven by anarchists, was widely followed. There were about 340,000 workers throughout the country.

In Chicago, the strike was prolonged in some companies, and in a demonstration on May 3, 1886, in McCormick Harvester Company, three strikers were killed. The next day, there was held a protest march and in the evening, while the demonstration disperses in Haymarket Square, only 200 protesters faced numerous police officers. Then a bomb exploded in front of the police. It caused one death in police ranks. Seven other policemen were killed in the ensuing brawl. Following the attack, five anarchist unionists were sentenced to death; four were hanged on Friday, November 11, 1887 (known since as Black Friday) despite the lack of evidence, the last one (Louis Lingg) committed suicide in his cell. Three others anarchist unionists were serving life sentences.

Immediately after spreading the news of the assassination of anarchist leaders of Chicago in 1888, the inhabitants of Livorno turned first against the American ships anchored in the harbor, and then against the police headquarters, where it was said that the American consul had fled.

On a stele of the Waldheim Cemetery in Chicago are written the last words of one of the convicts, August Spies: "The day will come when our silence will be more powerful than the voices you strangled today"

In 1889, the Socialist Second International met in Paris on the occasion of the centenary of the French Revolution and World Expo. Under the leadership of Guesde and his French Workers Party (Guesde invented the term "work parties" in 1890) and on a proposal by Raymond Lavigne, the International decided that May 1 each year will be an event with the aim of reducing the working day to eight hours (48 hours per week, with free Sunday). At the time, the duration of the working day was 10 hours or longer in most industrialized countries.

On May 1, 1890, the event was celebrated for the first time, in most countries, with diverse holdings.

On May 1, 1891 in Fourmies, Northern France, the demonstrations turns to tragedy: the troops fired on the crowd, ten people were killed, including two children of eleven and thirteen years. With this new drama, May 1 was rooted to the tradition of struggle for the rights of the European workers. A few months later, in Brussels, the Socialist International renewed protests and international character of the 1st of May.

Author: Hvroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: international, ziua muncii, 1 mai,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.