Logo

Yemen/ Rebelii au ocupat guvernul!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10025 times
Yemen/ Rebelii au ocupat guvernul! Image

Yemen/ Rebelii au ocupat guvernul!

RO
Veştile care au şocat comunitatea internaţională, sâmbătă, 20 septembrie, spun că rebelii au preluat sediul televiziunii de stat situat în regiunea de nord a Sanaa, capitala Yemenului. Guvernul Yemenului a anunțat, ulterior, închiderea școlilor, inclusiv Universitatea din Sanaa și a impus o stare de asediu în zone strategice în capitală. Incendii au fost văzute venind de la compania de TV sâmbătă, după trei zile de atacuri cu mortiere.

Şeful televiziunii din Yemen, Hussain Basleem, a declarat reporterilor că rebelii Houthi au înconjurat clădirea, după care transmisiile au fost tăiate și angajații televiziunii au fost trimişi să-şi împacheteze lucrurile. Mai târziu s-a spus că programul de TV operează dintr-o locaţie alternativă. Rapoartele au declarat că zeci de militanți Houthi au atacat sediul TV cu artilerie grea, doborând două clădiri principale în încercarea de a prelua sediul. Sediul TV a fost unul din numeroase sit-uri vizate de luptători. Rapoartele afirmă că guvernul a tăiat toate liniile telefonice și de Internet la nivel naţional timp de 12 ore, vineri dimineață, fapt ce a complicat comunicarea între luptătorii Houthi

Zilele următoare, rapoartele au arătat că mai multe decese au fost înregistrate, decese ale persoanelor civile prinse în încăierarea dintre luptători. Totuşi, oficialii din apărare afirmă că numărul morților din ultima săptămână din Sanaa depășește 150, dintre care majoritatea au fost trupele guvernamentale sau civilii Sanaa. Rebelii Houthi a înregistrat, de asemenea, de decese.

Următoarele zile, ceea ce părea a fi sfârșitul acestei violență teribile care ţine de ani de zile a venit sub forma unui acord încheiat între guvernul din Yemen și armata rebelilor, Shia Houthi. Acest acord este destinat să fie un cadru de schimbare pentru țară, orientat spre existența pașnică a diferitelor părților. Obiectivul său este formarea unui guvern național tehnocrat care va lucra pentru a spori transparența guvernului, punerea în aplicare a reformelor economice, precum și să asigure continuarea reformelor militare și de securitate. Ceea ce se cere acum este voința rebelilor și a președintelui Abd Rabbu Mansour Hadi să păstreze spiritul documentului.Acordul, sub forma unui acord de încetare a focului, a venit odată cu creşterea protestelor târâte în încercarea statului de a tranzita la democrație. Să ne amintim că în 2012, cu ajutorul ONU, liderul yemenit, Ali Abdullah Saleh, a fost forțat să iasă din birou.

Necazurile din Yemen sunt multe. Din moment ce Saleh a fost demis, Yemen a luptat alături de problemele sale de management cu petrolul, cu încercări de secesiune în partea de sud a țării, precum și lupta pentru răspândirea determinată de gruparea teroristă Al-Qaida din țară.

Liderul Houthi Abdulmalek al-Houthi ar avansa cu ușurință cauza grupului său care este singulară. De aproximativ zece ani, Houthis, care face parte din secta Zaydi de Shia Islam, s-au luptat împotriva guvernului dominant Sunni, pentru mai mult teritoriu și autonomie în nord. Ca întotdeauna, amestecul religiei și politicii este evident în timpul crizei. Mai mult decât atât, în ultimele săptămâni, protestatarii Houthi au blocat drumul principal către aeroportul din Sanaa și a avut loc sit-in-uri de la ministere. Ei au cerut guvernului să demisioneze și restaurarea subvențiilor tăiate de către stat în luna iulie, ca parte a reformelor economice. Luptătorii Houthi ţintesc de obicei armata şi membrii tribului aliaţi cu puternicul clan musulman sunnit, al-Ahmar, ai cărei membri dețin funcții de conducere în armată și guvern.

Între timp, prim-ministrul Mohammed Salem Basindwa a demisionat duminică, spunând că a făcut acest lucru pentru binele Yemenului. El a susținut că nu a vrut să fie prezent în guvern pentru a afecta acordul de încetare a focului sau cererea de reforme.

Se speră că de ambele părți există un efort concertat de a scoate Yemenul din stagnare.

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: trust.org

EN
The news came in with shock to the international community on Saturday, 20-September, that rebels had taken over the headquarters of the state television located in the northern region of Sanaa, Yemen’s capital. The Yemen government thereafter announced the closure of schools including the University of Sanaa and imposed a curfew in strategic areas within the capital city.  Fire could be seen coming from the TV house on Saturday after three days of mortar attacks.

Yemeni television head, Hussain Basleem, told reporters that the building had been surrounded by Houthi rebels, after which broadcasts were cut and TV employees sent packing. The TV was later said to be operating from an alternative location. Reports stated that dozens of Houthi militants attacked the TV house with heavy artillery, burning down two main buildings, in an attempt to take over the premises. The TV headquarters has been one of numerous sites targeted by the fighters. Reports state that the government cut off all phone and Internet lines nationwide for 12 hours on Friday morning, which complicated communication between Houthi fighters.

Between Friday and Saturday, reports have stated that several deaths have been recorded of civilian persons caught in crossfire between fighters. Defense officials however state that the death toll over the last week in Sanaa exceeds 150, the majority of whom were government troops or Sanaa civilians. Houthi rebels also recorded deaths.

By Sunday 21-Septemebr, what appeared to be the end of this terrible violence that has gone on for years came in the form of an agreement reached between the Yemeni government and armed Shia Houthi rebels. That agreement is intended to be a framework for change for the country geared towards peaceful existence of the differing parties. Its focus is the formation of a technocratic national government, which will work to enhance government transparency, implement economic reforms as well as ensure continuing military and security reforms. What is now required is the will of the rebels and the President Abd Rabbu Mansour Hadi led-government to carry the spirit of the document through.

The agreement, which is in the form of a ceasefire agreement, came on the heels of increased fighting with protests that trailed the attempt of the state to transit to democracy. It will be recalled that in 2012 with the help of the UN, erstwhile Yemeni leader Ali Abdullah Saleh was forced out of office.

The troubles of Yemen are many. Since Saleh was ousted, Yemen has struggled, alongside its oil management problems, with secession attempts in the south of the country as well as battled the determined spread of terrorist group al-Qaida in the country.

Houthi leader Abdulmalek al-Houthi would readily advance the cause of his group which is singular. For about ten years, the Houthis, who belong to the Zaydi sect of Shia Islam, have been struggling against the Sunni-dominated government for more territory and autonomy in the north. As always, the mix of religion and politics is evident in the crisis. Furthermore, in recent weeks, Houthi protesters have blocked the main road to Sanaa\\\\s airport and held sit-ins at ministries. They have called for the government to step down, and for the restoration of subsidies cut by the state in July as part of economic reforms. The Houthi fighters usually target the army and tribesmen allied with the powerful Sunni Muslim al-Ahmar clan, whose members hold senior positions in the army and the government.

Meanwhile Prime Minister Mohammed Salem Basindwa gave in to the militants\\\\ demands for changes in the government and resigned on Sunday, saying he did so for the good of Yemen. He claimed he did not want his presence in the government to affect the ceasefire deal or the call for reforms.

It is hoped that on both sides there is concerted effort to take Yemen out of the doldrums. 

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: Yemen, proteste, atac, sediu, televiziune


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.