Logo

Yemen/ Razboiul continua!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 5300 times
Yemen/ Razboiul continua! Image

Yemen/ Razboiul continua!

RO

Aspectele dogmatice, politice și extremist ale conflictului din Siria și Iraq au ajuns pe prima pagină a ziarelor din toată lumea în ultimii ani când mai multe grupuri au început să lupte până la moarte pentru a controla regiunea. Schismele ce au avut loc între musulmanii shia și sunni, conflictele dintre triburi și tensiunile dintre grupările militare au transformat Orientul Mijlociu într-o regiune foarte instabilă. Această instabilitate a ajutat grupările teroriste precum Al Qaeda din Peninsula Arabică (AQAP) să lupte pentru militanții sunii în Peninsula Arabică, în timp ce Yemenul este distrus de un război civil. Războiul din Yemen a început oficial în 2015 și continuă să aibă loc și în zilele noastre. Pentru a înțelege și analiza conflictul din Yemen, avem nevoie de o descriere a echilibrului geopolitc din regiune și a istoriei acesteia.

O scurtă istorie

Yemenul este și leagănul civilizației din Orientul Mijlociu, dar și una dintre cele mai tinere țări din regiune, deoarece și-a declarat independența în 1990. Înainte de asta, Yemenul era împărțit în mai multe regiuni în funcție de religie, cultură și politică. Principala fisură care a divizat scena politică și societatea din Yemen este tensiunea care există între cele două secte islamice, shia și sunni. Această divizare între cele două există peste tot în Orientul Mijlociu, în principal în Siria, Irak, Iran și Arabia Saudită. În 2012, din cauza violenței politice și a protestelor regionale, Prim Ministrul pro-shia al Yemenului, Abdullah Saleh a fost înlocuit de către Prim Ministrul pro-sunni al Yemenului: Abdrabbuh Mansur Hadi. Cu toate acestea, înlocuirea fostului Prim Ministru Saleh nu a încheiat violența politică în Yemen, ci a impulsionat-o.

Elemente cheie

Conflictul din Yemen este un amestec haotic de grupări locale, globale și regionale care se luptă pentru a obține controlul strategic și provincial asupra Yemenului. Local, gruparea militară shia Ansar Allah (cunoscută sub numele de Houthis) și forțele guvernului pro-Hadi sunt principalii participanți în război. Revolta Houthi a escaladat și s-a transformat într-un război civil în 2015, când fostul Prim Ministru Saleh a declarat în mod public că sprijină gruparea, iar ei au pus mâna pe capitala Yemenului, Sana’a. Intervenția internațională în regiune este un alt amestec de strategii dogmatice și hegemonice. Regatul Arabiei Saudite a oferit sprijin military, economic și politic forțelor lui Hadi. Intervenția Arabiei Saudite este impulsionată de frica saudiților că un guvern pro-shia puternic de peste graniță ar putea să le amenințe regatul conservator sunni. Pe de altă parte, și Iranul a trimis arme, fonduri și oameni care să antreneze forțele Houthi, cu intenția de a instiga o revoluție shia în întreaga Peninsulă Arabică, deoarece și Iranul este majoritar shia.

Războiul civil din Yemen este un exemplu important al naturii complexe a conflictului din Orientul Mijlociu. În timp ce grupările militare se luptă una cu alta, luptele între triburi și atacurile teroriste continuă, iar sute de mii de oameni nevinovați sunt uciși fără motiv. Mai multe rapoarte arată că peste 3000 de yemeniți au fost uciși, iar 2,5 milioane de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele din cauza războiului. Pentru a preveni conflictul între secte ce are loc în Yemen să se răspândească și în celelalte țări din Peninsula Arabică, Națiunile Unite și alte forte internaționale ar trebui să ceară soluționarea imediată a acestor conflicte. Arabia Saudită și Iranul nu ar mai trebui să fie lăsate să se mai amestece și să destabilizeze alte țări. Oprirea conflictelor armate poate fi realizată prin semnarea tratatelor de pace și trimiterea imediată a grupărilor de menținere a păcii ale ONU în Yemen. Obstacolele ce apar aici vor fi imense, dar pentru a salva sufletele nevinovate din Yemen, conflictual trebuie să se încheie înainte ca violențele să devină și mai grave.

Autor: Alexander Burns - Australia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.nation.com.pk

EN

 

The sectarian, political and extremist aspects of conflict in Syria and Iraq have drawn headlines across the world in recent years as various factions have vied for control of the region. Schisms between Shia and Sunni Islam, conflicts between tribes and tensions between militant groups have turned the Middle East into a melting pot of instability. This instability has flourished in the Arabian Peninsula where terrorist groups like Al Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) pursue a militant Sunni agenda across the Arabian Peninsula while civil war rages across Yemen. The war in Yemen officially originated in 2015 and remains an ongoing conflict to this day. In order to understand and analyse the conflict in Yemen, a brief description of the history and geo-political balance within the region is required.

A brief history

Yemen is both the cradles of civilisation within the Middle East and one of the youngest countries in the region, establishing its borders in 1990. Prior to this, Yemen was divided along many cultural, religious and political lines. The primary fissure within Yemeni politics and society is sectarian tension between the Sunni sect and Shia sect of Islam. This religious divide exists across the Middle East and its shadow can be seen in Syria, Iraq, Iran and Saudi Arabia. In 2012, as a result of widespread political violence and regional condemnation, the pro-Shia Prime Minister Ali Abdullah Saleh was ousted by the pro-Sunni Prime Minister of Yemen: Abdrabbuh Mansur Hadi. However, the replacement of former Prime Minister Saleh did not end the growing political violence in Yemen, in fact violence escalated after the election.

Key players

The conflict in Yemen is a maelstrom of global,regional and local factions vying for strategic and provincial control of Yemen. Locally, the militant Shia group, Ansar Allah (more commonly known as the Houthis) and pro-Hadi Government forces are the principal actors in Yemen. The Houthi insurgency escalated into open warfare in 2015 when former prime minister Saleh openly declared his support for the group and they captured the Yemeni capital city of Sana’a. International intervention within the region is a mixture of sectarian agendas and hegemonic action. The Kingdom of Saudi Arabia has provided military, economic and political support to Hadi’s forces. Saudi Arabia’s intervention is a driven by the Saudis’ fear that a pro-Shia government across the border in Yemen could threaten their conservative Sunni kingdom. Alternatively, Shia Iran has provided weapons, training and funding to the Houthi militant group with the intention of instigating a Shia revolution across the Arabian Peninsula.

Civil war in Yemen is an important example of the complex nature of conflict in the Middle East. While militant groups clash, incessant tribal infighting and terrorist attacks continue, tremendous numbers of innocents are being killed. Several figures indicate that over 3000 Yemenis have been killed with over 2.5 million people displaced. To prevent the sectarian conflict in Yemen from engulfing the entirety of the Arabian Peninsula, international pressure from the United Nations and other powerful forces in the region is required. Saudi Arabia and Iran cannot be allowed to continue the destabilising influence of their proxy wars. De-escalation of armed conflict can be achieved through a negotiated ceasefire alongside the immediate deployment of a UN peacekeeping force in Yemen. The barriers to such an operation are immense but for the sake of innocents in Yemen, the conflict must end before violence escalates further. 

Author: Alexander Burns - Australia

 

Share it!
Tags: yemen, musulman, terorism, arabia, saudita, iran, conflict, razboi, shia, sunny, secte, peninsula arabica,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.