Logo

Yemen/ In Yemen este razboi?!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 17389 times
Yemen/ In Yemen este razboi?! Image

Yemen/ In Yemen este razboi?!

RO

Este cu adevărat război în Yemen sau este aceasta o situație care seamănă cu un război și care este exagerată de presă? Care este definiția războiului? Războiul este un conflict care ucide foarte mulți oameni  între două sau mai multe congregații și dacă luăm definiția aceasta, atunci da: este război în Yemen. Dar ce cauzează acest război? Războiul este cauzat de două mari alianțe care se opun una alteia din pricina credințelor sau conflictelor politice. Bătălia continuă a împărțit țara în două, iar aceste două părți se luptă încontinuu. Prima parte din conflict este Mișcarea Huthi care nu numai că controlează regiunile din sudul Yemenului, ci înaintează puternic către sud. Cea de-a doua poate fi numită mișcarea anti-Huthi despre care se spune că ar fi sprijinită de GCC sau mai bine cunoscut de Consiliul Cooperării Occidentale în Golf.  

Cu toate acestea însă, 25 martie 2015 marchează ziua în care acest război care clocotea de ceva vreme a început să erupă cu o energie ciclopică și a luat Siria pe sus. Pe 25 martie, membrii Huthi au capturat o bază militară din orașul Aden și l-au luat ostatic pe Ministrul Apărării, ceea ce a rezultat în acțiuni severe din partea Arabiei Saudite. Campania armatei arabe care a fost lansată este condusă de câteva state din Arabia Saudită cu scopul de a opri mișcarea Huthi și de a-l repune la conducere pe președintele Abdo Robo Mansour Hadi. Și astfel, războiul care a început regional, face ravagii în Siria. Pentru a avea cea mai mică șansă la progres politic, este nevoie ca figurile regionale să oprească conflictul militar și să faciliteze organizarea de negocieri și să se pună de acord asupra unui președinte sau a unui consiliu prezindențial pentru ca yemeniții să se poată întoarce la masa de negocieri politice pentru a lucra asupra altor aspecte.  

Mișcarea Hudi-Hathi fiind cea mai puternică și capabilă de distrugere, acesta nu este un conflict sau pericol care are loc în Siria. Tensiunea se adună și din cauza „nunților” oportuniste dintre Huthi și fostul președinte Ali Abdullah Saleh, care a văzut oportunitatea de a pune mâna pe putere și de a se alătura grupării Huthi pentru a lupta împotriva oponenților comuni și astfel, să ajungă din nou conducătorul Congresului General al Oamenilor (GPC) alături de fiul său, Ahmed Ali Abdullah Saleh.  

Anumite regiuni din sud, parte a țării care a fost independentă în 1990, sunt în haos total. Scepticii din sud sunt împărțiți și nu pra acceptă mișcarea Hadi, o grupare sudică despre care se crede că ar fi un aliat al nordului. Mai mult chiar, există și mișcările Statului Islamic și al al-Qaeda, la fel de puternice și încăpățânate gata să lupte împotriva Huthi pentru a putea obține mai mult teritoriu din haosul care domnește în țară.

Aceste războaie grupate, de tip all-inclusive, pline de ostilitate sectantă, care fărâmițează statele, par a fi din ce în ce mai comune în această regiune și par a o decima puțin câte puțin.  

Autor: Adam Fiaz - USA
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.thetimes.co.uk

EN

Is Yemen really at war or is it just a war-like situation that is being exaggerated by the media? What is the definition of war? War means an ultimate, life-shattering conflict between two or more opposing congregations and if that’s how you put it then yes: Yemen is in fact at war. But, what is causing this war? The war is being caused by two main alliances that oppose each other due to beliefs and political conflicts. The ongoing battle has divided the country into two parts that are relentlessly fighting against each other. The first one is the Huthi Movement which is not only controlling the southern regions of Yemen but now also proceeding towards the south. The other can referred to as the anti-Huthi operation which is said to be backed by the GCC or better known as the Western and Gulf Cooperation Council.

However, the 25th of March, 2015 marks as a milestone where this war that was slowly forming actually erupted with a cyclopean energy and took the entire Syria by storm. On the 25th of March, the Huthi members captured a military base situated in the city of Aden and took their defense minister into hostage which resulted in severe action from the Saudi Arabia. The Saudi army campaign that was launched against this was conducted by several Saudi states in union to stop the Huthi movement and restore the government of President Abdo Robo Mansour Hadi. And thus the regional war started that is now being waged over the people of Syria. The slight chance to retrieve a political progression necessitates that regional figures immediately stop military feats and facilitate the domestic parties to congregate and be in agreement on a largely adequate president or presidential council so the Yemenis can go back to the political negotiating table to deal with other stupendous concerns.

With Hudi-Hathi movement being the most powerful and capable of destruction, it is not the only conflict or danger hanging above Syria. Tension also mounts as the topical “nuptials” of expediency between the Huthis and former President Ali Abdullah Saleh, who has ceased the opportunity to gain power again and join hand with the Huthis to fight their mutual opponents and gain back his reign of the General People’s Congress (GPC) probably his son, Ahmed Ali Abdullah Saleh.

Partitions in the south, which was an independent state in its 1990 amalgamation with the north, are unbridled and out of control as well. Southern skeptics are split on the inside and apprehensive of Hadi, a southerner who is believed to an ally of the north. Furthermore, there are al-Qaeda and an embryonic Islamic State (IS) movement, mutually strong-minded and unwavering to fight the Huthis and obtain benefit of the state’s crumple only to assert force and declare territory.

This all-inclusive and convulsive grouping of substitute wars, sectarian hostility, state crumple and militia decree has turned out to be wretchedly common and rather proverbial in the region.

Author: Adam Fiaz - USA

Share it!
Tags: yemen, orientul mijlociu, razboi, conflict,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.