Logo

Virusul WannaCry a paralizat sistemul de sanatate din Marea Britanie!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 2192 times
Virusul WannaCry a paralizat sistemul de sanatate din Marea Britanie! Image

Virusul WannaCry a paralizat sistemul de sanatate din Marea Britanie!

RO

Peste o sută de țări de peste tot din lume se pregătesc de lupta împotriva unui virus de tip ransomware pe nume WannaCry care a afectat zeci de mii de computere din bănci, oficii guvernamentale și spitale.

Am răspuns la câteva dintre întrebările voi le aveți despre virusul WannaCry în alt articol. Pe scurt, acest virus vă blochează toate informațiile și vă împiedică să folosiți sistemul până ce plătiți $300 hackerilor în bitcoin.

Situația este deja foarte serioasă. Aici în India, unde locuiesc eu, bancomatele de peste tot din țară sunt închise, deoarece băncile se pregătesc să le actualizeze la ultima versiune de Windows 10 pentru a preveni atacurile cibernetice. Acest lucru a afectat mulți oameni, dar înțelegem motivul din spatele acestei decizii.

În Marea Britanie, întregul sistem de sănătate, NHS-ul, a fost închis. NHS-ul muncește din greu să revină online după ce a fost atacat de WannaCry. Centrul Național al Securității Cibernetice (NCSC) a muncit din greu în ultima vreme.

Computerele din spitale și operațiile GP au fost afectate puternic, iar Prim Ministrul Theresa May a trebuit să intervină. Theresa May a declarat pentru presă că: „acest atac nu a avut ca țintă NHS-ul, este un atac international și multe țări și organizații au fost afectate.”

Atacurile folosesc un software numit WanaCrypt0r 2.0 sau WannaCry. Ei exploatează un punct vulnerabil din Windows. Microsoft a lansat un program care să corecteze această vulnerabilitate în martie, dar multe computere nu l-au instalat și au rămas vulnerabile.

Potrivit inteligenței britanice, atacurile au fost de natură penală și au fost realizate de mai multe grupuri de hackeri, nu de vreun guvern national. Un lucrător NHS a declarat că „computerele au fost afectate după ce cineva a deschis un fișier atașat unui e-mail. Noi primim multe spamuri și se pare că ceva asemănător a fost trimis tuturor filialelor din țară. Am avertizat și alte spitale să nu deschidă aceste e-mailuri – toate companiile discută între ele.”

Un oficial de la un spital popular din Essex a declarat că „noi a trebuit să închidem imediat tot, să scoatem din priză toate computerele și telefoanele. Am primit un mesaj de la o ehcipă că toate fișierele vor fi șterse în două ore dacă nu trimitem $300 în bitcoin.”

Chiar și doctorii care lucrează la clinici private au fost atacați. Dr Chris Mimnagh, un GP din Liverpool a declarat că a trebuit să oprească o operație la spitalul lui privat din cauza atacului WannaCry: „neputând să accesăm sistemul clinicii – ca măsură de precauție, zona noastră a tăiat toate legăturile cu sistemul NHS, cee ace înseamnă că nu am mai avut acces la sistemul national, dacă nu avem computere, înseamnă că nu avem fișe medicale, rețete medicale, nu avem rezultate. Ne ocupăm doar de problemele urgente. Pacienții noștrii ne-au înțeles până acum.”

Autoritățile se așteaptă ca atacul să se răspândească toată săptămâna, deoarece mai multe computere din toată lumea vor fi afectate. Până acum, atacul a făcut 200.000 de victim din peste 150 de țări. Ar putea ca situația să devină și mai gravă.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.independent.co.uk

EN

Over a hundred countries around the world are preparing to fight off a vicious WannaCry ransomware cyberattack which has affected tens of thousands of computers at bank, government offices and hospitals.

I have answered a few questions you might have about WannaCry ransomware in another article. Basically the ransomware locks all of your data and prevents you from using your system till you pay $300 to the hackers in the form of Bitcoins.

The situation is already deadly serious. Here in India, where I am based, ATMs across the country have been shutdown, as the banks prepare to upgrade them to the latest version of Windows 10 to prevent the cyberattack. This has thrown a lot of people into great difficulty, but one can understand why this is being done.

In the UK, the entire healthcare system, the NHS, has been shutdown. The NHS is working hard to bring its systems online after it was targeted by WannaCry. The National Cyber Security Centre (NCSC) has been hard at work.

Computers at hospitals and GPs surgeries were so badly affected that British prime minister Theresa May had to intervene. PM May told the media, “This is not targeted at the NHS, it’s an international attack and a number of countries and organisations have been affected.”

The attacks make use of a software called WanaCrypt0r 2.0 or WannaCry. They exploit a serious vulnerability in Windows. Microsoft had released a patch to correct the flaw in March but many computers that did not install the patch have been rendered vulnerable.

According to the British intelligence, the attacks were criminal in nature and carried out by certain gangs of hackers, and not by any national government. An NHS worker said, “The computers were affected after someone opened an email attachment. We get a lot of spam and it looks like something was sent to all the trusts in the country. Other hospitals have now been warned not to open these emails – all trusts communicate with each other.”

An official from a popular Essex hospital added, “We were told to shut down, take out network cables and unplug the phones. A message came up for just one of our team about the fact that all the files would be wiped in two hours unless we gave $300 in bitcoins.”

Even doctors working at their own private clinics were not spared. Dr Chris Mimnagh, a GP in Liverpool said that he had to stop surgery at his private hospital because of the WannaCry cyberattack: “Unable to access our clinical system – as a precaution our area has severed links to the wider NHS, which means no access to our national systems, no computers means no records, no prescriptions, no results. We are dealing with urgent problems only. Our patients are being very understanding so far.”

 The attack is expected to get worse through this week, as computers across the world get affected. So far, the attack has claimed 200,000 victims in over 150 countries. It could get worse. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: wannacry, virus, computer, android, antivirus, bitcoin, atac, cibernetic, banca,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.