Logo

View Master de la Google si Mattel

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12916 times
View Master de la Google si Mattel Image

View Master de la Google si Mattel

RO

Recent, auapărut informații cum că Mattel împreună cu Google ar putea lansa o nouă versiune a dispozitivului stereoscopic pe piață. Iată că a ieșit în sfârșit pe piață.

Ultimul View Master poate suporta o platform pentru o realitate simulată de la Google care oferă o privire tridimensională a diferitelor locuri de peste tot din lume, chiar și din spațiu. Folosește o fotosferă de 360 de grade identică cu cea folosită pentru Street View de la Google.

Lucrurile care diferențiază acestă View Master de altele este opțiunea „experience reel” („experimentează de-a binelea”). La fel ca alte modele mai vechi ale acestei jucării în care mai multe imagini care creau o anumită temă sau un anumit sit se învârteau, acest dispozitiv nou poate fi folosit împreună cu diferite alte dispozitive pentru a arăta utilizatorilor diferite medii noi. Bineînțeles că există o aplicație și pentru asta.  

Mattel & Google au creat chiar și un videoclip de introducere.  

Din moment ce operează pe Cardboard, veți avea nevoie de un dispozitiv Android pentru a folosi view master.

Cardboard funcționează împărțind display-ul telefonului în 2 imagini. Fiecare ochi primește câte o imagine, apoi folosind senzorii de pe telefon, aceasta se mișcă.  

Noul view master poate să apară pe piață la începutul lui 2015 la prețul de $29.99 (excluzând smartphone-ul). O rolă de film demo va veni în cutie, inclusive o galerie de imagini clasice pentru view master, o călătorie în spațiu și șansa de a călători într-un loc „unic” la 360 de grade. Rolele de film pentru alte experiențe pot fi cumpărate cu dar $14.99.  

Acest produs poate fi cel mai potrivit pentru a aduce realitatea virtuală unui nou grup de oameni. 

Autor: Kapil
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.hdnux.com

EN

Recently, reports started coming that Mattel along with Google may be launching a new version of stereoscopic gadget in the market. It has finally launched.

The latest View master can support Cardboard simulated reality platform from Google that offers a 3 Dimensional view of different sites across the globe, even space. It uses 360 degree photospheres which are identical to the Street View from Google.

The things that sets apart view master from others, nevertheless, is the toy’s “experience reel”. Just like the older models of the toys featured a merry-go-round of images capturing a particular site or theme, the re-imagined item could be paired along with various reels for showing its users new environments. Obviously, there is an application for it also.

Mattel & Google even have created a brief intro video.

As it operates on Cardboard, you’ll require an Android device for using the view master.

Cardboard functions by splitting the display of your phone in 2 images. One image re-directed in every eye, then thru the sensors of your device to offer motion detection.

The fresh view master is likely to in the markets during fall 2015 at around $29.99 (excluding the smartphone). A demo reel will be offered inside the box, including a classic view master image gallery, space journey mockup & a chance to travel a “unique place” in 360 degrees. Additional themed experience reels can be bought at around $14.99.

This product can be the most suitable for bringing virtual reality to the new age group.

Author: Kapil

Share it!
Tags: google, view master, mattel, tehnologie, it,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.