Logo

Viata noastra e binecuvantata!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 11152 times
Viata noastra e binecuvantata! Image

Viata noastra e binecuvantata!

RO

Trăim în lumea visătorilor.

Ai mai văzut asta înainte: cel mai mare impact, după cum merg lucrurile, apare din cele mai mari visuri, și astfel, dacă vrei ca viața ta să conteze cu adevărat, trebuie să începi să-ți mărești orizontul minții. Slăbiciunile noastre sunt în principal în ceea ce privește așteptările, nu competența noastră. Gândește măreț. Investește tot ce ai mai bun în ceea ce îți va oferi răsplata cea mai mare. Și apoi, dacă lucrurile merg bine, o serie de cuvinte vor apărea precum „măreț”, „lider” și „influență” – toate despre tine și despre binele pe care ai putea să îl faci.  

Religia noastră bazată pe cărți are multe de spus în ceea ce priveșt viața păcătoasă versus viața dumnezeiască – în special în cartea Proverbelor. Proverbele formează o carte practică plină de înțelepciune pentru viața de zi cu zi. Și arată clar că răsplata e mare pentru cei care duc o viață bună și fără păcate. De fapt, înțelepciunea Proverbelor ar putea fi direct aplicată situației mele din colegiu și multor altora.  

Când sunt sincere și le sunt oferite calificările care trebuie, mesajele viselor mari sunt pline de inspirație. Nu ar trebui să închidem complet înțelepciunea practică a industriei vechi ci să căutăm să o ascultăm, să învățăm, să creștem. Și dacă nu suntem atenți, vom crede că lui Dumnezeu îi pasă doar de câți oameni I se roagă și câți fac fapte, că poate că lui nu îi placă să vadă cum ne irosim viața sau cum ne pierdem energia creând un impact foarte mic. Ne vom gândi că adevărata binecuvântare a lui Dumnezeu se găseșe în genialitatea noastră, în ceea ce suntem capabili să construim și încotro putem să ne mergem.

Dar asta nu e adevărat.

Fără îndoială că Dumnezeu dorește ca noi să realizăm lucruri mărețe în numele lui, dar ceea ce contează cel mai mult este cum definim „măreț” și ce căutăm să realizăm. „Măreț” probabil că nu sună atât de glorios pe cât vă imaginați și fiți siguri că nu veți fi cei mai binecuvântați că ați ajuns aici. De fapt, pentru acei oameni care doresc să schimbe lumea, lucrul de care aveți nevoie cel mai mult este o soție care să vă vrea acasă până la cină.   

Tu și eu trebuie să fim puternici în fața tentației - și să nu uitați că avem un dușman, pe Diavol, care încearcă mereu să ne facă să cădem în capcanele lui date cu miere. El nu ne va arăta niciodată pedeapsa de care vom avea parte pentru că nu l-am ascultat pe Dumnezeu. El încearcă doar să ne atragă arătându-ne imagini frumoase ale plăcerii temporare a păcatului. Poate că motivul lui e ascuns, dar e sigur: el vrea să fure, să ucidă și să distrugă. Dar Dumnezeu vrea să ne dea viață! Vedeți voi, Dumnezeu știe ce e mai bine pentru noi. El ne iubește și nu vrea ca noi să trăim în întuneric sau în disperare. El are un plan pentru viețile noastre – un viitor luminous și o speranță.  

Adevărata binecuvântare nu se găsește în spatele platformelor strălucitoare, ci în coșul de gunoi care trebuie dus afară, cel care are o mică gaură la fund, din care se scurge o substanță neidentificată pe podeaua bucătăriei, cel care îți cere încă cinci minute din timpul tău pentru a te pune în genunchi și pentru a șterge cu un prosop mizeria, pentru ca bucătăria să fie în final un loc mai bun.  

Cele mai mari binecuvântări în viață nu se referă la a fi un bun lider sau un bun comunicator sau un bun pastor. Cele mai mari binecuvântări se găsesc în a fi om în fața lui Dumnezeu – un om iertat și cintit în Hristos.  

Știi atunci că măreția pe care o cauți este o fracțiune din sentimental pe care îl ai atunci. Poate că nimeni nu va înțelege, dart u vei ști. Aici, unde nu te așteptai niciodată, aici e măreție, aici e leadership, aici e influență.

Și apoi vei înțelege binecuvântarea pe care o primim continuu. Binecuvântările care ne fac viața atât de frumoasă și pe care merită să o trăim. Bincuvântările de sus! 

Autor: Ishan Hasnat - Bangladesh 
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.openwalls.com

EN

We live in the land of dreamers.

You’ve seen this before: The biggest impact, as the spiel goes, comes from the biggest dreams, and therefore, if you want your life to really count, you need to broaden the horizons in your mind. Our deficiencies are mainly in our expectations, not our competencies. Think bigger. Invest your best in what yields the maximum payoff. And then, if really true to form, there will come a string of words like “greatness,” “leadership,” and “influence” — all focused on you and the good you could be doing.

Our religion based books has much to say about the sinful life versus the godly life — especially in the book of Proverbs. Proverbs is a practical book full of wisdom for everyday living. And it clearly shows that it pays to live a godly, righteous life. In fact, the wisdom of Proverbs could have been directly applied to my situation in college, and to many situations after.

When it’s sincere and given the right qualifications, big-dream messages like this are wonderfully inspiring. We shouldn’t shun the practical wisdom of good old-fashioned industry but rather seek to listen, to learn, to grow. And if we’re not careful, we’ll think that God mainly cares about us gaining followers and doing action, that mainly he just doesn’t want you to sell yourself short, or waste your energy on low-impact drivel. We’ll think that God’s real blessing is found in our giftedness, in what we’re able to build and where we’re able to go.

But that’s not true.

Undeniably, God wants us to do great things in his name, except it really matters how we define “great,” and what we’re actually looking for in it. “Great” probably isn’t as glorious as you imagine, and rest assured, you won’t be the more blessed having arrived there. In fact, for those men who want to change the world, what you might need most is a wife who wants you home for dinner.

You and I have to be strong in the face of temptation — and make no mistake, we have an enemy, Satan, who tries to get us to fall into his sugar-coated trap. He never shows us the ugly outcome of disobeying God; he only tries to lure us with pretty pictures of sin’s temporary pleasure. His motive may be hidden, but it is sure: he means to steal, to kill and destroy. But God means to give us life! You see, God knows what is best for us. He loves us, and doesn’t want us to live in darkness or despair. He has a better plan for our lives — a bright future and a hope.

The real blessing isn’t found behind shiny platforms, but in the garbage bag that must be taken out, the one that has a little hole in the bottom, that leaks a trail of some unidentified substance from the kitchen to the front door, demanding an extra five minutes of your time to retrace your steps on hands and knees with a paper towel, wiping up the mess, leaving the living room a better place.

The greatest blessings in life aren’t found in being a great leader, or a great communicator, or a great pastor. The greatest blessings are found in being human before the face of God — a human forgiven and righteous in Christ.

You know in that moment that the greatness you’re asking for is some semblance of the emotion you feel right then. No one else might get it, but you know. Here, where you never expected it, here is greatness, here is leadership, here is influence.

And then you will realise the blessing we are constantly receiving . The blessings that make our life so beautiful and worthwhile living . The blessings from above !

Author: Ishan Hasnat - Bangladesh 

Share it!
Tags: happy, 2015, mesaj, inspirational,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.