Logo

Venezuela/ Opozitia pregateste un referendum istoric!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4187 times
Venezuela/ Opozitia pregateste un referendum istoric! Image

Venezuela/ Opozitia pregateste un referendum istoric!

RO

Opoziția din Venezuela a început drumul către un referendum pentru a-l da jos de la putere pe președintele actual, Nicolas Maduro, succesorul lui havez. Un referendum de revocare este o acțiune prin care cetățenii care sunt înregistrați și pot vota vor decide dacă un membru al oficiului public ales prin alegeri anterioare merită sau nu să rămână la putere.  

Referendumul de revoare este în Constituția țării dar totuși nu există reguli clare pentru punerea în practică. De aceea Consiliul Național Electoral (CNE), care răspunde guvernului Chavez, a creat o serie de pași meniți să prelungească procesul de organizare și îl transformă într-un obstacol pur și simplu. 

Referendumurile din Venezuela:

Venezuela a trecut de mai multe ori printr-un proces de revocare, cel mai faimos fiind cel intentat împotriva președintelui Chavez din 2003, când liderul revoluției din Bolivia a reușit să câștige. El a fost cel care a propus includerea acestei modalități de a îndepărta de la putere un membru al oficiului public ales prin alegeri în Constituție la sfârșitul anilor 90 și a fost aprobat de cetățeni printr-un referendum.  

Cum se organizează un referendum de revocare în Venezuela:  

Datorită faptului că nu există un model precis descris printr-o lege, CNE-ul a creat propriile reguli în 2007 și le-a modificat din nou astăzi, deoarece opoziția dorește să folosească un astfel de referendum pentru a-l da jos de la putere pe Maduro prin vot.  

Primul pas al acestui proces constă în strângerea de semnături, dar până aici, persoana care va fi sau nu îndepărtată de la putere prin referendum trebuie să fi parcurs jumătate din mandate, iar toate acestea și alte acte sunt trimise către CNE. Numărul de semnături trebuie să înglobeze cel puțin 1% din numărul alegătorilor înregistrați din țară.

Numărul total de semnături strânse este de 195.721. Acest număr nu înglobează 1% din numărul votanților din țară, ci 1% din locuitorii cu drept de vot din fiecare stat. Aplicanții au 30 de zile să le strângă. Aici ne aflăm astăzi. Opoziția venezueleană, pentru a primi formularele pentru semnături, au trebuit să amenințe CNE-ul cu manifestări în stradă dacă nu le primesc, iar într-un final, pe 26 aprilie după amiază, CNE-ul a trimis formularele oficiale pentru semnături.

Opoziția a schimbat marșul plănuit pentru miercuri și l-a transformat în întâlniri în locuri specifice pentru fiecare stat. În cadrul acestor întâlniri, alegătorii vor putea să vină să semneze formularul. Pe 29 aprilie, opoziția a anunțat oficial că a reușit să strângă 1.195.721 de semnături, de cinci ori mai multe decât aveau nevoie.  

Al doilea pas este validarea autenticității acestor semnături, sarcină ce îi revine CNE-ului. Acesta are 5 zile de la data în care vor fi trimise semnăturile pentru a le verifica. Apoi, instituția electorală va anunța mai multe locuri din țară unde oamenii vor putea să se adune pentru a-și confirma semnătura.

Al treilea pas, după ce semnăturile au fost validate, este strângerea din nou de semnături. De data aceasta, nu mai este nevoie de doar 1% din numărul alegătorilor înregistrați, ci de 40% din numărul total de alegători, adică 4 milioane de semnături. Numărul este mult mai mare, iar timpul este mult mai scurt, deoarece opoziția are doar 3 zile la dispoziție pentru a trece prin acest proces.

După pasul acesta și după ce și aceste semnături vor fi validate, întreaga țară va fi chemată la vot, când va avea loc referendumul în sine. Alegătorii se vor duce la urne într-o zi stabilită de CNE și dacă cel puțin 25% din numărul votanților din țară participă la referendum și majoritatea votează ca persoana respectivă să plece de la putere, în cazul acesta președintele Maduro, se va declara că referendumul a fost un succes și se vor organiza noi alegeri pentru un nou președinte.  

Autor: Antor Jose - Venezuela
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.as-coa.org

EN

The Venezuelan opposition set on the road to the referendum to revoke the command of the president, Nicolas Maduro, successor to the late Chavez. A revocatory referendum is a form in which the citizens registered on the electoral roll decide to approve or not to take out of power to any public office that has previously been chosen in elections.

The revocatory is in the constitution of the country, however, but there are no clear rules about it and this has been one of the reasons why the National Electoral Council (CNE), which responds to the Chavez government, has created a series of steps that mean an obstacle to it and lengthen the process of it.

Referendums in Venezuela:

Venezuela has already lived several times a revocatory process, the most notable was made against President Chavez in 2003 and the leader of the Bolivarian revolution managed to win. It was he who proposed the inclusion of this method to remove from power to any public elected office in the constitution drafted by the Constituent Assembly at late 90s and was approved by the people, precisely in a referendum.

How is made a revocatory referendum in Venezuela:

Precisely because of the fact that there is no exact model recall embodied in a law, the CNE created its own rules in 2007 and has now modified it, now that the opposition intends to take out Maduro by the way of voting.

The first step of the process consists of a collection of signatures, but to start the recollection, the person who is thought to take out of power must have served half of his term, compliments times, firms are expressed in a form that gives the parties that make the request, the CNE. In these forms they must sign at least 1% of registered voters in each state.

The total of the first collection of signatures is 195,721, although, as explained is not global, but is 1% of each state, applicants have 30 days to collect them. It is at this point that is now the Venezuelan opposition, which pressured the electoral power threatening them with street manifestations if they did not deliver the forms, facing this, the CNE handed them last April 26 in the afternoon.

The opposition had changed the march scheduled for Wednesday by concentrations points at specific for each state, places where people would come to sign, and explained this April 29th that the collection reached 1,195,721 signatures, more than five times as required.

The second step is the validation of the authenticity of these signatures, which corresponds to the CNE, has five business days from the time when they will be delivered. Then the electoral authority shall have points throughout the country to which signatories must come to confirm their identity through fingerprinting.

The third step, after validating the first firms, is to sign again, this time is no longer require you to do the 1% of the voters registered on the electoral roll, but the figure rises up to 40%, about four million votes, the figure increases, but the time decreases, because the opposition will have only three days to start this process.

Subsequently, these firms will be validated, and once this step is done, it will be called to consult to the entire country, which is the referendum itself, the citizens registered on the electoral register go to the polls the day as provided by the CNE, and if at least 25 of the electoral roll assists vote and the number of votes cast in favor of revoking the mandate is equal to or greater than that obtained the person, in this case President Maduro, at the time of his election, it is then considered approved the "absolute failure" (a constitutional figure) is declared president and new elections are called.

Author: Antor Jose - Venezuela

Share it!
Tags: venezuela, referendum, semnaturi, opozitie, presedinte, bolivia, chavez,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.