Logo

Venezuela/ Oamenii mor de foame!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 3333 times
Venezuela/ Oamenii mor de foame! Image

Venezuela/ Oamenii mor de foame!

RO

Am scris de multe ori despre criza din Venezuela aici la ZapperNews. De fiecare dată când ne întoarcem asupra acestui subiect, lucrurile par că o duc și mai rău.

De data aceasta, se pare că ar fi fost inventată o nouă dietă în Venezuela numită „dieta Maduro”, în onoarea președintelui Nicolas Maduro. Ce e acestă nouă dietă Maduro?

Potrivit unui sondaj realizat mai devreme săptămâna aceasta, se pare că peste 75 din oamenii care au participat au pierdut în jur 9 kg din 2015 până în 2016.

Ei au slăbit atât de mult nu pentru că voiau să devină mai sănătoși sau să ardă grăsimile. Motivul din spatele acestei pierderi în kilograme a fost mâncarea care nu se mai găsește ușor în Venezuela. Oamenii mor de foame.

Supermarketurile nu mai au alimente și cele care mai sunt disponibile sunt prea scumpe pentru oamenii de rând din cauza ratei ridicate a inflației. Estimările arată că 9,6 milioane de oameni din populația de 30 de milioane supraviețuiesc cu mai puțin de 2 mese pe zi.

Oamenii sunt atât de flămânzi încât au început să caute prin tomberoane și prin gunoaie. Grădinile zoologice din țară și-au pierdut toate animalele deoarece acestea au fost mâncate de oamenii flămânzi.

Țara a fost ruptă în două din cauza unei calamități economice ce a avut loc după scăderea prețului petrolului, ceea ce înseamnă că Venezuela nu mai poate să se concentreze pe resursele de petrol pentru a-și implementa politicile socialiste nebunești care au distrus economia.

Cât e de gravă situația? Inflația din Venezuela este de peste 1.600% anul acesta. Gândiți-vă puțin la asta. FMI-ul se așteaptă ca inflația să crească până la 2.880% până anul viitor.

Venezuela se confruntă cu mai multe crize foarte serioase precum lipsa de alimente și medicamente. Este greu de crezut că până în anul 2000, Venezuela era cea mai bogată țară din America de Sud. Până ce Hugo Chavez a fost ales președinte și a schimbat sistemul economic al țării complet, de la un capitalism cu piața liberă la socialism drastic.

Sistemul de sănătate din Venezuela s-a prăbușit complet. Situația este atât de gravă încât malaria a revenit în țară, desi Venezuela a fost prima țară din America de Sud care a eradicate complet malaria în 1980. Acest lucru este șocant și descrie complet modul în care niște politici economice proaste pot ruina o națiune întreagă și populația sa.

Guvernul din Venezuela a descoperit că singura sursă de venit – petrolul – s-a epuizat. Ei au alungat toate companiile străine ce se ocupau cu extragerea petrolului din țară. Acum, nu există destui ingineri profesioniști și alți tehnicieni din industria petrolului care să extragă petrolul, deoarece majoritatea inginerilor au fugit în Statele Unite și în alte țări din America de Sud.

Guvernul nu mai are fonduri pentru programele de sănătate, educație și anti-sărăcie. Pentru Venezuela, petrolul a devenit un blestem, nu o binecuvântare.

Dacă nu ar fif ost petrolul, Chavez nu ar fi putut pune în practică politicile socialiste care au distrus Venezuela. Nimeni nu știe ce viitor are Venezuela, dar e clar că nu ne putem aștepta la un final fericit cu administrația actuală. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.cbc.ca

EN

We have reported on the crisis on Venezuela on many occasions here on ZapperNews. Every time we do so, things in Venezuela only seem to get worse.

This time, reports are out that there is a new diet invented in Venezuela, called the “Maduro Diet” named in the honour of President Nicolas Maduro. What’s this new Maduro Diet?

According to a national survey taken earlier this week, it was found that over 75 percent of the people in the survey had lost an average weight of 19 pounds from 2015 to 2016.

They have lost so much weight not because they were on a mission to burn fat and improve their fitness. The reason for the weight loss has been that food is no longer easily accessible in Venezuela. People are starving.

The groceries are running out of food and whatever is available is unaffordable for most ordinary people because of the high inflation rate. It is estimated that 9.6 million people out of the population of 30 million are surviving on less than two meals a day.

People are so hungry that they have resorted to scavenging from dust bins and garbage. The zoos in the country have lost all their animals as they have been eaten by the hungry people.

The country has been thrown into an economic calamity because the fall in oil prices means that Venezuela can no longer depend on its oil resources to sustain its crazy socialist policies that have ruined the economy.

How bad is the situation? Inflation in Venezuela is over 1,600 percent this year. Just think about that for a second.  The IMF expects the inflation to rise to 2,880 percent by next year.

Venezuela faces serious problems such as lack of food and medicine. It is hard to believe that as late as until the 2000s, Venezuela was the richest country in South America. That was until Hugo Chavez was elected as President and changed the economic system in the country completely, from free market capitalism to hard core socialism.

  Health care in Venezuela has completely collapsed. The situation is so bad that malaria has staged a comeback in the country, which was the first in South America to eliminate malaria in the 1980s. This is truly shocking and describes very well how poor economic policies can ruin a nation and its people. 

The government in Venezuela finds that its only source of income – oil – is a depleting source. They have driven out all foreign oil companies out of the country. Now, there is a serious shortage of skilled engineers and other technicians in the oil industry, as the best petroleum engineers have already fled to the United States and other South American countries.

The government is no longer able to find the revenue for its health, education and anti-poverty programs. For Venezuela, oil has become a curse rather than a boon.

If not for oil, Chavez would not have been able to put in place the spendthrift socialist policies that have ruined Venezuela. Nobody knows what the future holds for Venezuela, but one cannot expect a happy outcome under the present leadership. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: venezuela, economie, criza, 2017, chavez, usa, petrol, foamete,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.