Logo

Venezuela/ Functionarii publici lucreaza doar 2 zile pe saptamana!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4544 times
Venezuela/ Functionarii publici lucreaza doar 2 zile pe saptamana! Image

Venezuela/ Functionarii publici lucreaza doar 2 zile pe saptamana!

RO

La fel ca în cazul unei vacanțe obligatorii, guvernul din Venezuela a dat ordin ca săptămâna de lucru pentru funționarii publici din țară să fie redusă la doar două zile pe săptămână, adică luni și marți. În plus, toate școlile, înafară de Universități, nu vor ține ore vinerea. 

Această măsură vine în urma crizei electricității din țară, sperând să prevină căderea barajului El Guri. El Guri este cea mai mare fabrică hidroelectrică ce produce 70% din energia consumată în țară.

Criza energetică din țară este ultima din lista de calamități cu care se confruntă Venezuela astăzi, celelalte fiind lipsa de medicamente, mâncare și violența care țin țara ca pe ace. 

Motivele: 

Încă de la începutul anului, guvernul a explicat oamenilor problemelor în țara care depinde aproape exclusiv de fabricile hidroelectrice pentru crearea de energie electrică și în principal, problemele cu care se confruntă din cauza secetei cauzate de fenomenul El Niño.

Deși aceasta nu e prima dată când Venezuela se confruntă cu o criză a energiei electrice din aceleași motive, în 2010 având loc aceeași criză, de data aceasta, criza este și mai amenințătoare, deoarece guvernul nu a creat alte surse de energie care să nu depindă de apă, știind totuși că fenomenul El Nino va avea loc din nou anul acesta.  

Alte măsuri: 

Pe lângă faptul că a tăiat aproape întreaga săptămână de mună, guvernul a adoptat mai multe măsuri pentru a economisi energie, inclusiv programând pene de curent în mai multe sectoare.  

Aceste pene sunt realizate în blocuri pe bază de zonă și timp și durează în jur de 4 ore pe fiecare zonă, deși în multe cazuri durata ar putea să fie majorată. Penele vor avea loc în toate statele din țară, în afară de capitală, deoarece acolo este sediul guvernului.

Toate acestea au fost măsuri luate de guvern la începutul crizei, dar acestea continuă să eșueze. Sectorul public de muncitori care lucrează part time va trebui să lucreze câte o zi pe săptămână, o parte lunea și o parte marțea.  

Venezuela este un stat care pur și simplu nu mai funcționează în multe domenii, deși guvernul menține programul normal în centrele de sănătate și supraveghere, deși în multe zone din țară, în special în orașele mari, spitalele suferă de pe urma penelor de curent despre care guvernul nu vorbește public.  

Reacții: 

Aceste pene de curent programate vor avea loc în patru blocuri pe baza timpului, una dintre ele extinzându-se între miezul nopții și patru dimineața. Având în vedere că Venezuela este în apropierea Euadorului, iar temperaturile sunt foarte ridicate în toate orașele din țară, e clar că oamenilor le va fi foarte greu să doarmă bine.  

În orașe precum Maracaibo, din statul Zulia, al doilea cel mai impotant oraș din țară, au existat numeroase proteste împotriva penelor de curent care s-au transformat în haos total, în afuri și ciocniri violente între protestatari și forțele de securitate.  

Autor: Antor Jose - Venezuela
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.nbcnews.com

EN

As if it were a mandatory vacation, the government of Venezuela has decreed that the workweek of public employees in the country will be reduced to only two days a week, specifically on Mondays and Tuesdays. In addition, all schools, except for universities, will not work on Fridays.

This measure is a respond to the strong electricity crisis in the country, and to prevent that the level of the dam of El Guri continue to fall, El Guri is the main hydroelectric plant that produces 70% of the energy consumed in the country.

The energy crisis in the country adds to the series of calamities that must face Venezuela at this time, the lack of medicine, food and violence keep the nation on tenterhooks.

The reasons:

Since the beginning of the year the government has been explaining to the community what are the ravages in a country whose electricity generation depends on hydroelectric almost exclusively, and the trouble they get now because of the severe drought caused by the El Niño phenomenon.

Although this is not the first time that Venezuela enters a crisis of power generation for the same reasons, as happened in 2010, this time is stronger, and the government did not create new sources of energy that do not depend water, knowing that the phenomenon of child continue to occur.

Other measures:

In addition to cutting almost entirely the workweek, the government also adopted other measures to save energy, including scheduled electricity outages to different sectors.

These cuts are made in blocks established by area and time, and have an extension of four hours each block, although in most cases these are extended, apply in all states of the country except for the capital district, being the seat of the government.

All this adds to the measures previously taken by the government at the beginning of the crisis that fail to overcome. Public sector workers work part-time for several weeks, that is, at most, working one day a week, divided into two half days between Monday and Tuesday.

Venezuela is now a virtually stopped state in many services, although the government maintains the normal work of health centers and surveillance, even though in many places within the country, especially in small towns, hospitals are suffering electric cuts that the government does not talk about publicly.

Reactions:

The scheduled cuts are made in four time blocks, one of them extending between twelve midnight and four oclock in the morning. Given that Venezuela is near the Ecuador and the heat is present almost all year in most of its cities, it is clear how difficult it is for people to being able to get some proper sleep.

In cities like Maracaibo, in the state of Zulia, the second most important city of the country, there have been numerous protests against the power outages that have degenerated into chaos, looting and clashes between protesters and security forces.

Author: Antor Jose - Venezuela

Share it!
Tags: venezuela, criza, america, electricitate, guvern, public, lucru,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.