Logo

Venezuela/ Deficitul de medicamente, o urgenta nationala!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4670 times
Venezuela/ Deficitul de medicamente, o urgenta nationala! Image

Venezuela/ Deficitul de medicamente, o urgenta nationala!

RO

Adunarea Națională (Congresul) din Venezuela a declarat o „urgență de sănătate” din cauza deficitului de medicamente care există în țară, ceea ce a dus la un deficit de mâncare și o mare parte din lucrurile negative ce au loc în ziua de azi. Din 2015, țara a suferit o situație foarte dificilă din cauza prețurilor scăzute ale petrolului, singura sursă de venit pe care Venezuela o are și desigur că o politică proastă a guvernului a reușit să distrugă planurile de salvare în cazul unei situații anunțată dinainte.  

Problema a devenit extremă în țara care abia și-a revenit după vacanța de Crăciun și care nu produce nimic pe teritoriul său, iar dependența de importuri este principala cauză pentru situația dramatică a acestei națiuni din America de Sud.  

Dezbaterea:

Anul trecut, pe 6 decembrie, toți suporterii președintelui Chavez, au suferit prima înfrângere din istorie. Ei au fost la putere timp de 17 ani și odată cu moartea președintelui Chavez, eveniment care a coincis cu începutul crizei, situația politică a devenit mai turbulentă și mai complicată. În acea zi, ei au pierdut controlul Adunării Naționale deoarece opoziția a câștigat o majoritate, ceea ce a însemnat că regimul a primit și mai mult control.  

În timpul dezbaterii, oficialul care a prezentat decretul l-a acompaniat cu niște comentarii alarmante, precumc el venit de la Federația Farmaciilor din Venezuela, conform căruia în țară există un deficit de 80% în ceea ce privește medicamentele.  

În plus, în timpul declarațiilor, în sală se aflau mulți oficiali, iar acestora li s-au prezentat declarații venite de la oamenii care și-au pierdut rude în timp ce așteptau medicamente care să le vindece bolile. Aceasta e realitatea în care trăiesc mulți oameni zile, chiar și luni de zile, așteptând un răspuns de la stat stând în spitalele publice.  

Toate acestea afectează și mai mult țara în care deja a ajuns virusul Zika, lucru la care ne așteptam, deoarece majoritatea țărilor în care există deja zeci de cazuri de boli (Columbia și Brazilia) sunt graniță lângă graniță cu Venezuela. Până acum, nu există un număr oficial al celor infectați, iar guvernul nu oferă nici un fel de informații, dar totuși se estimează că în jur de 18.000 de  oameni sunt infectați cu acest virus.  

Pe scurt:

Pentru aproape doi ani de zile, cozile lungi de la magazinele din Venezuela au fost ceva obișnuit. Inițial, oamenii căutau alimente de bază, dar în timp, problema a degenerat și s-a răspândit atât de tare încât a atins și tratamentele medicale.  

Până acum, decretul pentru criza umanitară nu a avut prea mult efect, deoarece executivul nu l-a luat ca un avertisment, ceea ce ar presupune primirea de ajutor de la țările interesate în colaborarea cu Venezuela pentru sănătatea locuitorilor. Guvernul vede acest decret ca o demonstrare a slăbiciunilor, ca o scuză de a aduce dușmanii pe teritoriul țării, lucru pentru care s-a luptat atât de mult. Pentru ei, acesta este  scuză pentru intervenție străină, în special a Statelor Unite, dușmanul lui Chavez.  

Autor: Antor Jose - Venezuela
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.venezuelanalysis.com

EN

The National Assembly (Congress) of Venezuela has declared a "health emergency" that due to the severe shortage of medicine drugs that exists in this country, which adds to the lack of food and a large amount of bad things going on, since last 2015 this country has experienced a difficult situation due the result of low oil prices, the only source of money that Venezuela has, and of course a bad policy because the government failed to create contingency plans for a situation that was announced in well advance .

The issue has become more extreme as the country was just recovering from the Christmas holidays, with virtually no production of goods within its territory and dependence on imports are the main cause of the dramatic situation in the South American nation.

The debate:

Last December 6th the chavism, all the followers of late president Chavez, suffered its first defeat in history, they have carried 17 years in power and since the death of President Chavez, which coincided with the start of the crisis, the political situation has become more turbulent and complicated, that day they lost control of the National Assembly since the opposition won a qualified majority victory, which meant more control to the regime, but not anymore.

During the debate the deputy who presented the decree accompanied this request with such alarming notices as the one declared by the Venezuelan Federation Pharmacy, which indicated that in the country there is about an 80% shortage of all kinds of medicines.

In addition, during the session of the chamber were presented to the deputies and guests the testimonials from people who have lost relatives while waiting medicines to treat the ills facing them, and this is the reality of many who have spent days or even months, waiting for a response from the state in one of its public hospitals.

All this adds to the arrival in the country of the Zika virus, which was expected, as countries with the highest number of cases of this disease (Colombia and Brazil) are the ones who share the greater extension of Venezuela’s borders, though for now there are no official figures on the number of infected people, the government doesn’t give any information about it, it is estimated that about 18,000 patients are infected.

The long lines:

For almost two years the long lines of people around commercial establishments in Venezuela are the norm, initially it was only for people looking for products of the basic food basket, but over time the issue has become so widespread that it has struck a chord as sensitive as the medical treatments.

For now, the humanitarian crisis decree will not have much effect as the executive do not take it as such, this would mean accepting help from other countries interested in collaborating with the health of Venezuelans, but the government sees it as a demonstration of weakness, as an excuse to put within its territory against the enemy that has fought so hard. For they this is, as they say, an excuse for foreign intervention, specifically the United States, the nemesis of Chavez.

Author: Antor Jose - Venezuela

Share it!
Tags: venezuela, america, medicamente, zika, virus,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.