Logo

Venezuela/ 2 ani de la protestele ce au ucis 42 de oameni

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4719 times
Venezuela/ 2 ani de la protestele ce au ucis 42 de oameni Image

Venezuela/ 2 ani de la protestele ce au ucis 42 de oameni

RO

Protestele care au schimbat Venezuela pentru totdeauna

Anul trecut pe 18 februarie a fost a doua anversare a momentului în care liderul politic Venezuelan, Leopoldo Lopez a fost închis și a devenit un simbol al prizonierilor politici din Venzuela, majoritatea fiind închiși după protestele ce au avut loc în februarie 2014.  

Înainte, singurii oameni care erau închiși din motive politice în țară erau oficialii implicați în lovitura de stat împotriva președintelui Chavez din 2002.  

Februarie 2014:

Totul a început în timpul lunii februarie, când a avut loc o tentativă de atac asupra Universității publice din Andes, iar studenții acestei universități au început să protesteze și să ceară un ceva mai multă securitate, iar această insecuritate este una dintre problemele principale ale acestei țări, deoarece Caracas este cea mai periculoasă capital din lume potrivit studiilor internaționale.  

Protestele au avut loc în San Cristobal, în statul Tachira și s-au extins și la alte universități din țară, în special după ce guvernatorul statului Tachira a odonat ca oamenii ce protestau în jurul casei sale oficiale să fie arestați și duși într-o închisoare obișnuită, acestea fiind suprapopulate, iar fiecare zi este o luptă pentru supraviețuire într-o lume ostilă unde crimele sunt mai urâte decât cele de pe străzi.  

După ce manifestările studenților au avut loc în capitala țării, aceștia creând blocade pe străzi, construind barricade care au schimbat complet dinamica multor sectoare, la aceste proteste s-au adunat și alții care protestau pentru libertatea de exrimare, împotriva costului ridicat de trai, penele de curent și în câteva zile, instituțiile din țară au fost inundate de proteste care au atins punctul culminant pe 18 februarie.  

Pe 18:

Cu câteva zile înainte, liderul opoziției din politică de la Voluntad Popular, Leopoldo Lopez, a verut ca tinerii venezueleni să iasă la o manifestare cu ocazia zilei tineretului, dar cererile pentru manifestări erau aceleași ca cele de mai devreme de luna aceasta, dar de data aceasta aveau un lider care voia să ghideze nemulțumirile lor, deși existau și oameni care l-au considerat un oportunist care a văzut o șansă a provoca o mișcare națională, dar această situație a creat reacții mixte din partea tuturor.  

Adevărul este că de ziua tineretului, pe 21 februarie, a început un protest masiv în capital, dar până la sfârșitul zilei a devenit violent, mulți dintre protestatari atacând clădirile guvernamentale, iar doi dintre ei murind într-o situație pentru care există numeroase versiuni.  

Prima dintre aceste versiuni îl aduce ca vinovat pe liderul opoziției și liderii politici care au plănuit totul, dar principalul vinovat de moartea celor doi este Leopoldo Lopez.  

A doua versiune, sprijinită de probele din videoclipuri și investigații arată că agenții veniți din partea guvernului lui Nicolas Maduro, înarmat de către același guvern, a tras asupra oamenilor, iar în alte state, aceleași forțe de securitate i-au atacat pe protestatari.  

La sfârșitul zilei, pe 12 februarie, violența a explodat în mai multe părți din Venezuela, protestele s-au răspândit, numărul morților a crescut, iar dup mai multe zile confuze, 42 de oameni au murit, sute au fost răniți și mii au fost arestați.  

Aproape toți cei arestați au fost eliberați, iar în închisoare au mai rămas foarte puțini, printre care și Leopoldo Lopez, care s-a predate autorităților în aceeași lună, acompaniat de mulți oameni care au refuzat să îl lase singur.  

El, alături de câțiva studenți și alți lideri sunt încă în închisoare, condamnați pentru niște acte nelegate de moartea celor 42 de oameni care a întristat o țară întreagă. 

Autor: Antor Jose - Venezuela
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.thehoustonfreethinkers.com

EN

The protests that changed Venezuela forever

Last February 18th was the second anniversary of that moment when the Venezuelan political leader, Leopoldo Lopez was took to prison, a symbol of political prisoners in Venezuela, which amount of them rise up from the protests that took place in February of 2014.

Before the only people who were deprived of their liberty for political reasons in the country were the officials involved in the coup against the late President Chavez in 2002.

February of 2014:

It all began during February, when there was an attempted against a public university of the Andes and the students of this university began to protest demanding a little more security, and is that insecurity is one of the biggest problems facing by this country, being Caracas the most dangerous city in the world according to international studies.

Protests took place in San Cristobal, in Tachira state and were extended to other universities in the country, especially after the governor of the Tachira entity ordered deliberately that the people who were protesting around his official residence were put in jail, in a common jail, those that in Venezuela are overcrowded and every day is a struggle to survive in a hostile world where the murders are worse than those seen in the streets.

When this happened the students manifestations that were already present in the main capitals of the country, crossbars on the streets, building barricades that completely changed the dynamics in many sectors, first were college students but the claim of security was joined by others such as the freedom of expression, the high cost of living, the rampant shortages, and within a few days many institutions in the country were submerged in a wave of protests that had its climax on February 18.

The 18th:

Days before this date the opposition political leader, from Voluntad Popular, Leopoldo Lopez had called for a manifestation of the Venezuelan youth, in honor of the day of youth, the claims for this manifestation were the same that were already demanding since early this month, but this time it had a visible head, a leader willing to guide all the crowd from their discontent, although there are people who see him as an opportunist who took the chance to have a bigger national connotation, but this issue is just to be defined by everyone.

The truth is that the day of the Youth, February 12th a large manifestation n in the capital began, but then, at the end of the day it became violent, some of the protesters savaged the front of government buildings, and two students died, in a fact that has to version of it.

The first of these versions, it says that the opposition is responsible for those deaths, which were the political leaders themselves who planned it, this version accuses directly to Leopoldo Lopez.

The second one, supported by the evidence of videos and journalistic inquiries, says that agents from the government of Nicolas Maduro, armed by this same government, fired against the people on the manifestation and in other states, were the same security forces that attacked protests.

At the end of this day, February 12th, the violence had broken out in various parts of the Venezuelan geography, the protests spread, the death toll increased, the total amount, after all those confusing days was 42 deaths, hundreds of injuries and thousands of detainees.

Almost all detainees have been placed on the freedom and only remain in prison a handful of people, among which Leopoldo Lopez, who surrendered to the authorities on 18 that month accompanied by a human tide that refused to leave alone.

He, several students and other leaders are still in jail, convicted for acts that aren’t related to the 42 deaths mourned a country.

Author: Antor Jose - Venezuela

Share it!
Tags: venezuela, america, proteste, morti, chavez, presedinte, opozitie, politica,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.