Logo

Valentine Day, mesaj de dragoste ...

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 13042 times
Valentine  Day, mesaj de dragoste ... Image

Valentine Day, mesaj de dragoste ...

RO

Am ajuns iar în acel moment al anului, când primăvara începe să dea semne, deși puține ne arată că verdeața frunzelor și florilor va apărea în curând. Covorul greu de nea, vânturile puternice și iarna grea, își pierd din forță și în curând, nu va mai avea aceeași putere ca până acum.

Toate acestea înseamnă altceva, că vine 14 februarie, ziua pe care noi o sărbătorim ca Sfântul Valentin. Lucram la un articol mai devreme dar din motive personale, nu am putut să mai lucrez la aceas poveste și poate că atunci când o veți citi, ziua va fi trecut de mult. Indiferent când o veți citi, sper că ați avut o zi frumoasă în care le-ați mărturisit celor dragi cât de mult i-ați iubit.

Dar din moment ce acesta este un articol de știri, nu conține doar un mesaj despre dragoste către cititori. Pakistanul mereu s-a aflat într-o luptă împotriva culturii moderne, tradiționaliștii de aici crezând chiar că influența din vest înseamnă că generația tânără se va îndepărta de valorile țării. Și deși Crăciunul este tolerat și acceptat în mare, ziua de Sfântul Valentin încă se luptă puternic cu cei din corpul tradiționalist.

Generația tânără însă, se pare că dorește cu ardoare să sărbătorească această zi cu multă vigoare și suflet. Companiile de telefonie au înțeles ce oportunitate au aici și oferă pachte interesante create special pentru această zi – ele pretind că banii nu au religie și nici moralitate. Într-o societate încă prinsă la mijloc, astfel de soluții inventive nu sunt acceptate ușor.

Aproape în fiecare zi, învățații religioși critică deschis această zi, unii au încercat chiar să folosească fatwa (o lege religioasă) împotriva acesteia, numind-o ilegală și chiar folosind Haram (un tip de lege musulmană care face ca un anumit act, lucru sau practică să fie interzisă tuturor fără excepții). Impactul acestui tip de lege este minim totuși – dacă cineva continuă să își arate disprețul față de ea, sărbătoarea devine și mai populară.

Acum câțiva ani, nimeni nu știa de Sfântul Valentin, acum mulți știu – deși aici vorbim de oameni care nu știu nimic despre originile zilei și nici de ce se sărbătorește cu adevărat. Tot ceea ce știu este că aceasta este ziua când trebuie să își declare iubirea pentru alții.  

Pentru generația tânără a pakistanezilor, cei care încearcă să își găsească o identitate  și aproape că nu au cum să se distreze, această zi pare a fi extrem de importantă. Nu sunt sigur cum se va termina această bătălie dintre modernism și tradiționalism, dar pare că va dura ceva timp.

Pentru mine, cineva care crede tare în dragoste, tot ceea ce pot spune este că sper ca într-o zi, dragostea să triumfe. 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.personalityhacker.com

EN

It is that time of the year again, spring has started to show some signs, although still very few but the signs do let us know about the upcoming emergence of green leaves and flowers. The thick cover of snow, the harsh winds, the icy winter although still very much in the air, is losing its strength, becoming weak and very soon its iron fist will be no more.

All of this also means another thing, 14th February, the day we celebrate the Valentine Day. I was working on this report a bit earlier but due to some personal concerns, I had to stop working on this story and maybe, when you read this story now, the day in itself would have passed. No matter when you read, I wish that you had a great day expressing your feelings to your loved ones.

But since this is a news report, this is not just about passing you a message of love. Pakistan have almost always found itself at odds with the modern culture, traditionalists in the society pretty much believe that Western influence is resulting the younger generation to move away from its values. And although Christmas is tolerated and accepted, Valentine day has to face a great amount of wrath from the traditionalist lobby.

The young generation though, seems intent on celebrating this day with full vigor and zeal. The telecom companies have realized an opportunity and they offer interesting packages specifically tailored for the day – money they claim has no religion and no moral ground. In a society that is still stuck in the middle, such inventive solutions do not go down well.

It is almost every year that religious scholars openly denounce the day, some have gone to the extent of having fatwa’s (a religious ruling) against it calling it illegal and Haram (a Muslim ruling that makes a certain act, practice or thing completely prohibited for all without exceptions). The impact of such rulings though is minimal – if any and despite all the friction against it, such celebrations continue to gain momentum.

A few years ago, hardly anyone knew about Valentine day, now may do – although it is pretty much the case that no one is really aware about the origins of the day and have no clue of what it really is. All they know is that this is the day when they should openly express their feelings of love).

For the young generation of Pakistani people, who are trying really hard to find an identity of their own and almost starved of opportunities to have fun, it really seems that the day is of utmost importance. I am not sure about how this battle between traditionalism and modernism will end but it seems that this battle will continue for some time.

For me, someone who really strongly believes in love, all I can say is that hopefully one day, love will triumph over all.

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: valentines day, dragoste, sf valentin,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.