Logo

Ungaria, revolta impotriva UE!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 3606 times
Ungaria, revolta impotriva UE! Image

Ungaria, revolta impotriva UE!

RO

Ungarea: Revolta unei mici țări din UE împotriva planurilor pentru refugiați ale Angelei Merkel  

Ungaria este o țară relativ mică, cu o economie decentă, dar nu extraordinară. În zilele noastre, economia acestei mici țări, în comparație cu Austria și Croația, scade. Statul apare deseori la știri în zilele noastre din cauza știrilor politice și a reacției față de actuala criză a imigranților. Dar ce se întâmplă într-adevăr în Ungaria și de ce a ajuns această țară să fie înconjurată de zvonuri și de discuții politice? 

Date

Președintele Ungariei, Viktor Orban și-a condus țara într-un stil din ce în ce mai autoritar până acum. În loc să semneze acorduri cu alte țări, el a luat o decizie rapidă și radicală, în timp ce mii de imigranți au venit pe Marea Mediterană către Europa centrală. El a început construirea unui zid pentru a-i opri pe imigranții care vin în Ungaria pentru a trece către Germania, unde încearcă să obțină azil pentru a locui permanent acolo. Ca urmare, refugiații au trebuit să găsească o altă rută, care evită Ungaria.  

În același timp, dar în special în ultimele săptămâni, Orban a vorbit clar despre ce crede despre criza imigranților și reacția venită de la celelalte țări din Europa Centrală. Gemania în special și politicile liberale de imigrare (Angela Merkel: „toți refugiații sirieni sunt bineveniți”) este o prostie pentru Prim Ministrul Ungariei. Propunea lui Merkel de a împărți povara crizei imigranților este ceva ce aproape toate țările din Europa de Est au refuzat, dar Ungaria nu vrea să lase nici măcar un imigrant să intre în țară, după cum a declarat Viktor Orban.  

Istoria politică 

E ușor de văzut că Viktor Orban este un politician cu  gândire de dreapta, dorind să schimbe țara într-una mai naționalistă decât a fost în ultimii ani. El este clar împotriva liberalismului, a imigrării și a granițelor nesigure. Revoltele din noaptea de revelion din Germania au convins și mai mulți maghiari de veridicitatea politicilor sale, când sute de femei au fost atacate de bărbați din Africa de nord. Scandalul l-a ajutat pe Orban să îi convingă pe maghiari să îi urmeze politica pentru a proteja țara – dar și să urmeze o politică și mai severă. În momentul de față, în jur de două treimi dintre maghiari îl sprijină pe Orban în deciziile sale legate de imigranți, conform unor sondaje. Acest lucru are probabil loc și din cauză că el deține majoritatea mijloacelor media din presa maghiară precum canale TV, posturi radio și ziare.   

Situația etică

Cum arată situația dacă ne concentrăm pe valorile etice? Ei bine, nepermițându-le refugiaților sirieni să intre în țară, Orban clar că nu vrea să îi ajute pe cei care fug din calea războaielor și a situațiilor oribile din Siria. Pe de altă partă, el nici nu își supune cetățenii la riscuri de atacuri sexuale cum a făcut Angela Merkel când le-a permis africanilor neidentificați să intre în cele mai mari orașe germane unde au atacat femei vulnerabile. Bineînțeles, majoritatea refugiaților nu rănesc femei, dar au fost cel puțin câteva sute dintre ei care au încălcat legea și care au hărțuit sexual femeile doar în seara de revelion.  

Autor: Lukas - Austria
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.theguardian.com

EN

Hungary: The rebellion of a small EU-state against the refugee plans of Angela Merkel

Hungary is a relatively small country, with a decent but not outstanding economy. In these days, the economy of the small country next to Austria and Croatia is actually shrinking. The state is often in the news these days due to the political news and his reaction to the current migrant crisis. But whats really going on in Hungary and why is the country the subject of lots of rumours and political discussions?

Facts

Hungarys president Viktor Orban lead his country in an increasingly authoritarian style so far. Instead of making agreements with other countries, he simply made a quick and radical decision as thousands of migrants came over the Mediterranean sea to Middle Europe. He started building a wall at the point where migrants came over to Hungary, in order to cross the country to arrive in Germany, where they try to get the allowance to permanently stay there. As a reaction, refugees had to find another route, which avoids Hungary.

At the very same time but especially in the last weeks, Orban made concrete how he thinks of the migrant crisis and the reaction of the other middle europeans countries. Especially Germany and his liberal migration policies (Angela Merkel:”Every syrian refugee is welcome.”) is pure stupidity for the prime minister of Hungary. Merkels proposes on sharing the burdens of the migrant crisis is something that all the eastern european countries decline, but especially Hungary is not willing to let in even one migrant, as Viktor Orban stated so far.

The political background

Its easy to see that Viktor Orban is a politican with a right-wing mindset, willing to change his state into a more nationalistic Hungary than in the years before. Hes clearly against migration, liberalism and unsafe boarders. The riots on the silvester night in Germany even convinced lots of Hungarian people in his politic, as women got abused by northern african men. This scandal helped Orban in convincing the Hungarian people in following his political path to a more secure – but also more cold-hearted politic. Currently about two thirds of the Hungarian stand behind Orbans decisions about migrants, as surveys state. Thats probably also, because hes in charge of the majority of the Hungarian media such as TV channels, the radio and newspapers.

The ethical situation

How does the situation look like if you focus on the ethical values? By not letting in syrian refugees, Orban clearly didn helped any of the people fleeing from war and the horrendous situation in Syria. On the other hand, hes not putting his people in the risk of sexual harrassement like Angela Merkel did by bringing unidentified northern africans to the biggest cities of Germany, where they were able to put women in clearly unwanted situations. Of course, the vast majority of the refugees didn harmed any women, but there were at least hundreds of them, violating the law and harassing women on the night of Sylvester alone.

Author: Lukas - Austria

Share it!
Tags: viktor orban, ungaria, ue, imigranti, criza, musulmani, zid, islam,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.