Logo

Un an dificil, dar frumos ...

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10410 times
Un an dificil, dar frumos ... Image

Un an dificil, dar frumos ...

RO

Încă un an se va încheia în curând. Croația a intrat în Uniunea Europeană la mijlocul anului 2013, așa că anul acesta este primul an complet de când Croația este membru oficial al UE. Până acum, nu s-au schimbat multe lucruri, iar Croația e în mare parte la fel ca înainte. Dar unele lucruri s-au schimbat totuși. Majoritatea cetățenilor obișnuiți au observat schimbarea în ceea ce privește granițele la care nu mai trebuie să aștepte. Criza economică și rata uriașă a șomajului încă există și nu se vor schimba prea curând. Prețurile majorității produselor sunt la fel, nu au existat schimbări din pricina aderării la UE ci din cauza sancțiunilor aplicate de UE Rusiei. Cei mai mulți oameni respiră ușurați că pot merge în străinătate și au mai multe oportunități în ceea ce privește obținerea unui loc de muncă.

Serbia a făcut pași foarte curajoși pentru a dezvolta economia și a luat măsuri pentru a se apropia de UE, dar și pentru a îmbunătăți sistemul judiciar, pentru a lupta împotriva corupției și pentru a menține libertatea de exprimare. Serbia este într-un process lent și dureros de negociere cu UE iar Prim Ministrul sârb crede că în 2020, Serbia va deveni o parte a UE.  

În mai 2014 au avut loc cele mai îngrozitoare inundații din istoria Croației și chiar cele mai puternice inundații care au avut loc în Serbia și Bosnia și Herțegovina. Zona cea mai afectată din Croația a fost în jurul râului Sava care a atins un debit record și a rupt digurile în multe locuri. Mii de locuitori au fost evacuați, casele s-au scufundat în apele învolburate până la acoperișuri, animalele de curte au murit în chinuri, a fost o invazie de țânțari și șerpi. Întreaga țară s-a unit pentru a ajuta oamenii și mulți au plecat în străinătate, dar există încă foarte mulți oameni care trăiesc în afara caselor lor pentru că e nevoie de foarte mult timp pentru ca lucrurile să fie ca înainte.

Fiecare an vine cu succes pentru sportivii croați. Ivica Kostelic a vrut să-și câștige prima sa medalie de aur la Jocurile Olimpice dar din nou a obținut medalia de argint, a patra din colecția sa. Datorită fraților Kostelic, Croația are acum 10 medalii olimpice pentru schiatul în Alpi (4 de aur și 6 de argint). În plus, pe lângă aceste 10 medalii obținute la Jocurile Olimpice, croații au mai câștigat în competițiile de iarnă doar încă o medalia – în 2010, biatletul Jakov Fak a câștigat medalia de bronz în Vancuver.  

Cel mai bun jucător de tenis, Marin Cilic a câștigat US Open! Cilic a pierdut US Open-ul anterior din cauza unei suspendări nedrepte, astfel alăturându-se antrenorului său Goran Ivanisevic ca al doilea jucător croat care câștigă un titlu individual la campionatele Grand Slam. Cel mai bun jucător de tenis sârb. Novak Djokovic a devenit campion pentru a doua oară în cadrul celui mai vechi și mai prestigious campionat din lume, Wimbledon, și pentru prima dată l-a învins pe Roger Federer într-o finală Grand Slam.

Alegerile pentru președintele croației vor fi ținute în decembrie pe data de 28 anul acesta. Dacă nici unul dintre candidați nu va obține majoritatea necesară în primul tur (ceea ce probabil se va întâmpla) al doilea tur va fi organizat în ianuarie 2015, pe data de 11. Cele mai mari șanse au președintele actual, Io Josipovic și fostul asistent NATO și secretarul general pentru diplomație public, Kolinda Grabar-Kitarovic.

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.wikimedia.com

EN

One more year will soon end. Croatia has joined the EU in the middle of the 2013 so this year is the first complete year of the Croatian membership in the EU. So far, not many things have changed and Croatia is mostly the same as it was before. But some things have changed. The largest positive change citizens feel on the borders where there is no more duty not waiting. The economic crisis and the huge unemployment still exist and won’t change quickly. The prices of most of the products are mostly the same, changes happened not because of joining the EU but because of sanctions between the EU and Russia. Big relief is easier flow of people, so many Croats used an opportunity to find job abroad.

Serbia has taken brave steps to develop the economy, and measures to move closer to the EU, and to improve the rule of law, fighting corruption and strengthening the freedom of expression. Serbia is on the slow and painful process of negotiations with the EU and Serbian Prime Minister thinks that Serbia will join the EU in 2020.

In May 2014 there was the most terrifying flood in the history of the Republic of Croatia and even the worst flood happened in Serbia and Bosnia and Herzegovina.  The most affected area in Croatia was around the Sava River which reached a record level, and broke through embankment in several places. There were evacuated several thousand residents, homes were completely in water till roof, livestock died in agony, there was invasion of mosquitoes and snakes. The whole country united to help people in need and many help came abroad, but many people still live outside of their homes, because it takes lots of time to make things like were before.

Every year brings some international success of Croatian sportsmen. Ivica Kostelic wanted to win his first gold medal at the Olympics but he won again silver medal, the fourth in his collection. On the account of a brother and sister Kostelic are now 10 Olympic medals in alpine skiing for Croatia (4 gold medals and 6 silver ones). In addition to these 10 medals at the Winter Olympics, Croats in all other winter sports have won only one more - in 2010 biathlete Jakov Fak won the bronze medal in Vancouver.

The best Croatian tennis player Marin Cilic won the US Open! Cilic missed the previous US Open due to unfair suspension, thus joining his coach Goran Ivanisevic as only the second Croatian player with a senior individual title at the Grand Slam tournaments.  The best Serbian tennis player Novak Djokovoc for the second time became the champion of the oldest and most prestigious tennis tournament in the world Wimbledon and for the first time beaten Roger Federer on grass in a Grand Slam final.

Elections for the President of the Croatia will be held, on December, 28 this year. If none of the candidates will not receive the required number of votes in the first round (what will probably happen), a second round would be held, on the January 11, 2015. The biggest chances have the current president Ivo Josipovic and the former assistant of NATO Secretary General for public diplomacy Kolinda Grabar-Kitarovic.

Author: Hvroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: croatia, djokovic, tenis, ue,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.