Logo

Uganda/Atacuri Al-Shabaab

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 6000 times
Uganda/Atacuri Al-Shabaab Image

Uganda/Atacuri Al-Shabaab

RO

Pe 15 septembrie s-a raportat că forţele de securitate din Kampala, capitala statului Uganda, au descoperit veste sinucigaşe şi echipamente explozibile improvizate. Toate acestea au urmat eforturilor poliţiei şi ambasadei Statelor Unite după un atac terorist coordonat asupra barurilor, hotelurilor şi celor mai mari universităţi de stat.

Înainte de asta, pe 13 septembrie, autorităţile din Uganda, cu ajutorul Statelor Unite, au descoperit, printr-un raid, o celulă teroristă suspectă în suburbia oraşului dominat de somalezi, Kisenyi.  Se credea că gruparea teroristă condusă de Al Shabaab, grupul militant islamic somalez, plănuia un atac iminent. A fost întărită securitatea în principalele locaţii din oraş, precum Aeroportul Internaţional Entebbe sau Universitatea Makerere. Au fost arestaţi 19 terorişti suspecţi în acest raid. Între timp, Ambasada Statelor unite, la scurt timp înainte de asta, le-a spus cetăţenilor să stea în casă sau să se îndrepte spre locaţii mai sigure în timp ce autorităţile din Ugandan finalizează operaţiunile împotriva unui celule suspecte din Kampala.

Partea ironică în legătură cu lupta dintre Uganda şi A-Shabaab sunt tendinţele represive ale sectei. Uganda a participat prin contribuţia de forţe, împreună cu alte ţări din Uniunea Africană, pentru a menţine pacea prin lupta împotriva al-Shabaab. De fapt, Uganda a fost prima ţară din regiune carea trimis trupe în Somalia în 2007. Cu toate acestea, Uganda se confruntă în continuare cu represalii din partea sectei, care parcă le transmite „vedeţi-vă de treaba voastră, pasărea pe limba ei piere”. Secta a ameninţat ţara cu li mai multe atacuri.

În rapoartele anterioare am precizat că Al Shabaab, care s-a aliniat cu al Qaeda, şi-a asumat responsabilitatea pentru atacul din molul Westgate din Nairobi, Kenya, când au murit 67 de oameni. Din cauza morţii liderului său, Ahmed Godabe, în Somalia luna aceasta în urma unui atac aerian al SUA, secta a promis mai multe atacuri pentru „inamicii săi”. Uganda se alătură în mod evident Kenyei printre inamici.

Raidul din 13 septembrie a descoperit celula teroristă în mai puţin de 2 ore înaintea începerii unui meci televizat din Liga I. Ca întotdeauna, marile meciuri de fotbal televizate atrag fanii în baruri şi restaurante din Kampala. Nu e de mirare că în 2010, al – Shabaab a profitat în mod negativ de acest obicei social şi au fost responsabili pentru numeroasele bombe lansate în timp finalelor Cupei Mondiale. Atacurile din acel an au ucis 79 de oameni, inclusiv un american. După cum am precizat mai devreme, aceste atacuri au fost duse ca ripostă în legătură cu trupele din Uganda care luptam împotriva al-Shabaab în Somalia.

Odată cu moartea lui Godane, Uganda se înrgijorează profund că terorişti vor da noi replici, în forma unor atacuri. Secta nu se împacă prea bine cu gândul că trupele din Uganda lucrează într-un efort comun cu serviciile de informaţii americane împotriva grupării islamice.

Efectele terorii de pe continent sunt larg resimţite. În timp ce Uganda se luptă cu ameninţarea al-Shabaab, restul continentului urmăreşte evenimentele, dornici să vadă şi succese pe frontul lor, deoarece modul în care se descurcă Uganda va influenţa cât de implicate vor fi celelalte ţări în lupta împotriva terorismului.

 

Autor - Tubonemi - Nigeria 

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto - hiiraan.com

EN

 On 15-September came reports that security forces in Kampala, Uganda’s capital, had discovered suicide vests and improvised explosive devices. This followed the efforts of the police and the US Embassy, after a coordinated terror attack on bars, hotels and the country\s largest public university.

Before that on 13-September, the Ugandan authorities with US help, by a raid, broke up a suspected terrorist cell in the Somali-dominated city suburb of Kisenyi. The terrorist cell run by the Somali militant Islamist group al Shabaab, was believed to have been planning an imminent attack. Major places at the city, like the Entebbe International Airport and the Makerere University, have had security beefed up. 19 terror suspects were arrested in this raid.

Meanwhile, the U.S. Embassy, shortly before this had told its citizens to stay at home or proceed to a safe location while Ugandan authorities completed operations against a suspected cell in Kampala.

The ironic thing about Uganda’s battle with a-Shabaab is the retaliatory tendencies of the sect. Uganda has been participating by the contribution of forces, together with other countries in the African Union, to maintain the peace by fighting al-Shabaab. In fact, Uganda was the first country in the region to send troops to Somalia in 2007. Yet, Uganda continues to face retaliation from the sect, which seems to be saying ‘Mind your business or suffer at our hands’. The sect has threatened the country with even more attacks.

In our previous reports we stated that Al Shabaab, which is aligned with al Qaeda, claimed responsibility for the attack on the Westgate shopping mall in Nairobi, Kenya where 67 people died. With the death of its leader Ahmed Godabe in Somalia this month by a US air strike, the sect has promised more attacks for ‘its enemies’. Uganda obviously ranks with Kenya amongst its enemies. 

The raid of 13-September discovered the terrorist cell less than two hours ahead of the start of a televised English Premier League game. As is usual, big televised soccer matches attract fans to bars and restaurants around Kampala. Little wonder in 2010, al-Shabaab took negative advantage of that social fact and claimed responsibility for multiple bomb blasts during the televised World Cup finals. The attacks that year killed 79 people, including one American. As noted earlier, such attacks were done in retaliation for Ugandan troops fighting al-Shabaab in Somalia.

With the death of Godane, there are great worries in Uganda that fresh reprisal attacks may occur. The joint effort of Uganda troops and US intelligence against the Islamic sect remains a bitter pill to swallow for the sect.

The effects of terror on the continent are far reaching. While Uganda grapples with the al-Shabaab menace, the rest of the continent watches, eager to see some success on their front. For the way in which Uganda succeeds will influence how much will other sister countries will display in the fight against terrorism.  

 

Author - Tubonemi - Nigeria

 

 

Share it!
Tags: uganda, terorism, atacuri, grupari, ambasada, SUA


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.