Logo

Ucraina/Situatii explozive ...

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 9072 times
Ucraina/Situatii explozive ... Image

Ucraina/Situatii explozive ...

RO
Continuarea articolului

Doborârea avionului MH17 a fost de fapt ceva ce Putin nu a vrut. Planurile sale mergeau perfect până atunci şi în timp ce era văzut ca un lider ambiţios şi nemilos, nu a întâlnit o opoziţie prea marea pe plan internaţional, nimeni negândindu-se la el ca la un despot. Într-adevăr, chiar înainte de doborârea avionului MH17, Putin a atras toate privirile la conferinţa BRICS ce a avut loc la Rio de Janeiro, Brazilia, un organism internaţional de prestigiu cu naţiuni puternice în curs de dezvoltare, cum ar fi Brazilia, China, India şi Africa de Sud, în afară de Rusia. Într-adevăr, dacă nu era incidentul MH17, Putin ar fi fost un lider mondial admirat la scară largă, sărbătorit peste tot în lume, ca un contra-punct pentru Statele Unite.

Dar asta s-a schimbat la scurt timp după doborârea avionului, care a dus la 298 de decese ale civililor nevinovaţi. Chiar şi Olanda, care a avut întotdeauna relaţii de prietenie cu Rusia, a fost la un pas de a rupe toate legăturile cu ea. 173 dintre cei ucişi erau cetăţeni olandezi, ceea ce a provocat o mare durere în ţară, cu o cerere a publicului de luare a unor măsuri împotriva Rusiei. Furia împotriva lui Putin ar putea fi la apogeu, în Olanda, dar şi în fiecare ţară occidentală. Putin este astăzi o datorie a Occidentului, un despot de care toată lumea este speriată şi nu vrea să aibă nimic de-a face cu el. Dar un despot cu care încă mai trebuie să încheie afaceri, deoarece el controlează 33%  din aprovizionarea cu gaze a Europei şi cu un clic pe comutator, poate aduce întreaga Europă într-un impas, prin tăierea gazului de la mai multe centrale electrice de pe continent, atât de mult depind de Rusia pentru cerinţele lor de energie.

Acest lucru ne aduce înapoi la discuţiile de la început – armata Rusiei aflată la graniţa Ucrainei. Incredibil, Rusia neagă toate rapoartele unei propagande occidentale ale armatei lor militare. Acest lucru face ca problema să fie mai rea, pentru că nimeni nu are într-adevăr o idee clară despre planurile Rusiei şi care este jocul final gândit de Putin.

Deja, Statele Unite ale Americii se află în dialog strâns cu aliaţii săi NATO pentru a reîntări forţele NATO militare, care au fost considerate, nu cu mult timp în urmă, relicve complet inutile ale Războiului Rece, mulţi din Occident cerând dezmembrarea NATO. Statele Unite ale Americii desfăşoară în mod activ necesitatea de a crea o forţă NATO mult mai solidă şi activă. Există astăzi o insistenţă stabilită în Statele Unite pentru ca preşedintele Obama să inverseze procesul de dezactivare treptată a focoaselor nucleare care vizează Rusia, fiind o decizie luată de fostul preşedinte George W. Bush pe vremea când Putin era văzut ca cineva cu care Statele Unite ar putea face afaceri.

Au fost mai multe ocazii în timpul celor 4 decenii ale lungului Războiului Rece, când Statele Unite şi Uniunea Sovietică au fost la un pas de a se anihila reciproc, de multe ori pe punctul de a conduce lumea printr-un al treilea război mondial distructiv, care, din fericire nu s-a întâmplat niciodată. A fost o perioadă de mare nesiguranţă şi pericol semnificativ, când viitorul civilizaţiei umane a fost în pericol. Ultimul lucru pe care lumea îl vrea este o revenire la acele vremuri. Se speră cu ardoare că amble părţi să-şi păstreze calmul, pentru că un al treilea război mondial lume este pur şi simplu de neconceput.

Autor: Raghav Hedge – India
Traducător: Cristina

Sursa foto: magspace.ru

EN

The downing of Flight MH17 was actually something that Putin never wanted. His plans were going perfectly till then, and while he was seen as an ambitious and ruthless world leader, there wasn\t really much opposition to him internationally and nobody thought of him as a despot. Indeed, just before the downing of Flight MH17, Putin was the cynosure of all eyes at the BRICS conference held in Rio de Janeiro, Brazil, a prestigious international body with powerful emerging nations such as Brazil, China, India and South Africa, besides Russia. Indeed, if not for the MH17 incident, Putin would have been a widely admired world leader, feted and celebrated all across the world as a counter-point to the United States.

But that changed soon after the bringing down of the plane, which led to 298 deaths of innocent civilians. Even Holland, which has always had friendly relations with Russia, was on the brink of breaking up all ties with them. 173 of those killed were Dutch citizens, leading to a massive outpouring of grief in the country, with an angry public demanding some kind of action to be taken against Putin\s Russia. The anger against Putin may be at its peak in Holland, but variations of it can be found in every Western country. Putin is today a liability in the West, a despot everybody is scared of and wants to have nothing to do with. But a despot they still have to do business with, as he controls 33% of Europe\s gas supply and with the click of a switch, can bring the whole of Europe to a standstill, by cutting off gas to the several power plants in the continent, so completely dependent on Russia for their energy requirements.

This brings us back to what we started off with – Russia\s military build-up on the Ukraine border. Unbelievably, Russia denies all reports of a military build-up as Western propaganda. This makes the problem worse, as nobody really has a clear idea of what Russia\s plans are and what is the end game that Putin has thought of.

Already, the United States is in close dialogue with its NATO allies to rejuvenate the NATO military forces, which were considered completely wasteful relics of the Cold War not so long ago, with many in the West calling for a dismantling of NATO. The United States is actively pursuing the need to set up a more robust and active NATO force. There is today a concerted push in the United States to have President Obama reverse the process of gradual deactivation of nuclear warheads aimed at Russia, which was a decision taken by former President George W Bush back in the days when Putin was seen as somebody that the United States could do business with.

There were several occasions during the 4 decades long Cold War when the United States and the Soviet Union were on the brink of annihilating each other, often on the verge of leading the world to a destructive Third World War, which, thankfully never materialized. It was a time of great uncertainly and significant danger, when the future of the human civilization was at risk. The last thing that the world wants is a return to those times. It is fervently hoped that cool heads prevail on all sides, as the prospect of a World War 3 is simply unthinkable.

Author: Raghav Hedge - India

Share it!
Tags: razboi, NATO, gaze, Europa, Rusia, Ucraina, Putin, armata


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.