Logo

Ucraina/Atac sau Ajutor rusesc?!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7119 times
Ucraina/Atac sau Ajutor rusesc?! Image

Ucraina/Atac sau Ajutor rusesc?!

RO

 

Ziarul rusesc The Moscow Times, recunoscut de altfel ca fiind una dintre cele mai critice surse, conform autorităţilor ruseşti, a anunţat ieri o conversaţie între diferiţi analişti politici şi militari în legătură cu situaţia din estul Ucrainei.

Părerile lor nu corespund întru totul, dar cei mai mulţi sunt de acord că probabil convoiul umanitar recent care a fost în centrul atenţiei nu este „un cal troian”. Majoritatea au conchis că Rusia ar putea să schimbe cu totul situaţia doar prin invazii militare mult mai puternice. Conform unuia dintre ei, ar fi nevoie de 100 000 de trupe pentru o confruntare cu armata ucraineană, care s-a mărit considerabil de la începutul conflictului datorită ajutorului străin, printre altele.

De asemenea, analiştii nu prevăd trupe militare invadatoare atât de mari din partea Rusiei, deşi, cu siguranţă, nimeni nu pretinde că este imposibil, dar se consideră a avea imense consecinţe geopolitice, la fel de grave şi semnificative.

Armata ucraineană s-a dezvoltat, bazându-se pe generozitatea şi ajutorul din Vest, iar principalele fortăreţe ale rebelilor, oraşele Donetsk şi Lugansk, sunt sub asediu acum. Probabil vor fi foarte curând sub controlul armatei ucrainene, dar forţele rebele vor renunţa atunci la mijloacele convenţionale de război şi vor trece la războiul de gherilă, ceea ce înseamnă  că se poate ca în zona respectivă să fie gălăgie mult timp. Situaţia umanitară în aceste oraşe este foarte proastă şi acesta este motivul pentru care Rusia a decis să trimită convoiul umanitar.

Camioanele ruseşti transportând ajutor umanitar pentru Donetsk şi Lugansk au intrat miercuri în cea de-a doua zi a călătoriei, spune Fena. Televiziunea din Rusia a arătat imagini cu încărcătura convoaielor, incluzând cereale, mâncare pentru sugari, medicamente, care sunt destinate civililor prinşi în conflictul din regiunea ce se află sub controlul rebelilor pro-Rusia. Un convoi de 262 de vehicule a staţionat pe timpul nopţii în oraşul Voronzeh, din sudul Rusiei, şi era aşteptat să sosească în timpul zilei la graniţa ucraineană. Există incertitudini în legătură cu modul de trimitere a ajutoarelor, date fiind temerile că Rusia ar putea să profite de convoi ca o justificare pentru începerea acţiunilor militare în Ucraina.

Printre primele reacţii în legătură cu convoiul, Ucraina a stabilit nişte condiţii pentru intrarea acestuia în ţară. Purtătorul de cuvând al Consiliului de Securitate ucrainean, Andrei Lysenko, a spus că acest convoi ar trebui să treacă graniţa sub control guvernamental şi alături de oficialii de la Crucea Roşie. Statele Unite au sprijinit cererea de la Kiev de joi, astfel încât convoiul umanitar rusesc cu camioane în drum spre Ucraina să fie inspectat la graniţă.

Statele Unite şi aliaţii europeni şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu convoiul de 262 de camioane care e în drum spre Ucraina. Kremlin pretinde că acestea transportă doar ajutoare pentru cei din estul Ucrainei afectaţi de conflict. După consultarea cu Kievul, Statele Unite s-a grăbit să autorizeze eliberarea convoiului, cu condiţia să fie inspectat la graniţă şi ca distribuirea ajutoarelor să fie încredinţată Crucii Roşii.

Steve Rosenberg, reporterul BBC care urmează convoiul umanitar, subliniază că nu se ştie ce se va întâmpla cu un convoi de aproape 300 de camioane „parcate” pe câmp.

Artileria ucraineană a distrus joi noapte o parte semnificativă a convoiului armat rusesc alcătuit din 23 de vehicule, a spus Preşedintele Ucrainei, Petro Poroshenko, primului-ministru britanic, David Cameron, conform site-ului preşedintelui ucrainean. Ucraina a anunţat vineri că au distrus o parte a unui convoi alcătuit din vehicule ruseşti armate care au intrat în Ucraina, în noaptea dinspre joi spre vineri. Un purtător de cuvând al forţelor armate ucrainene a spus că forţele ucrainene au atacat convoiul rusesc pe teritoriul Ucrainei.

Ministerul Apărării din Rusia a negat vineri că acel convoi militar rusesc  a pătruns pe teritoriul Ucrainei. „Niciun convoi militar rusesc nu a trecut graniţa dintre Rusia şi Ucraina”, a spus ministrul apărării, Generalul Igor Konachenkov. A avut de asemenea şi o precizare ironică de făcut – aceea că forţele urcainene „au distrus fantome”.

Miniştrii afacerilor externe din Germania şi Franţa se vor întruni duminică la Berlin, alături de ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Paul Klimkin, şi colegul rus, Sergey Lavrov. Aceasta este o întâlnire foarte importantă care poate îmbunătăţi situaţia curentă.

Autor - Hrvoje81 - Croatia

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto - www.stiripesurse.ro

EN

Russian newspaper The Moscow Times otherwise recognized as one of the most critical resources according to Russian authorities, yesterday announced a conversation with several Russian military and political analysts about the situation in the east of Ukraine.

Their views are not identical, but most agree that the current humanitarian convoy which was the focus of attention probably is not a "Trojan horse". The majority concludes that Russia could reverse the situation on the ground only with far greater military invasion. According to one of them it would take up to 100,000 troops to counter the Ukrainian army, which since the beginning of the conflict considerably strengthened, among other things, thanks to help from the outside.

Analysts also do not predict such a large invading Russian military, although nobody sure do not claim that it is impossible, but is reported to have the same big and heavy and immense geopolitical consequences.

The Ukrainian army has strengthened, relying on the abundance and aid from the West, and the main rebel strongholds, the cities of Donetsk and Lugansk, are under siege now. They will probably be under control of Ukrainian army very soon, but rebel forces would then withdraw from conventional warfare and go into guerrilla warfare, which means that this area could continue for a long time to be fussy. The humanitarian situation in these cities is very bad and that is why Russia decided to send humanitarian convoy.

Russian trucks carrying humanitarian aid for Donetsk and Lugansk, on Wednesday began the second day of their trip, reports Fena. Russian TV showed the footage of cargo convoys, including cereal, baby food and medicines, which are intended for civilians cut off conflicts in the region under the control of pro-Russian rebels. A convoy of 262 vehicles stopped during the night in the southern Russian city of Voronezh and was expected to arrive during the day at the Ukrainian border. Uncertainties are present over how aid can be delivered, in the midst of fears that Russia could take advantage of the convoy as a justification for military action in Ukraine.

In the first reaction to the news of the convoy, Ukraine has set the conditions for its entry into the country. A spokesman for the Ukrainian Security Council Andrei Lysenko said that the convoy should cross the border crossing under government control and accompanied by officials of the Red Cross. The United States supported the request of Kiev on Tuesday that Russian humanitarian convoy of trucks on the way to Ukraine should be inspected at the border.

The United States and European allies have expressed concern about the convoy of 262 trucks that is on its way to Ukraine. Kremlin claims that trucks are carrying only humanitarian aid to conflict-affected eastern Ukraine.  After consultation with Kiev, the United States has expressed its readiness to authorize the release of the convoy provided to be viewed on the border and that the distribution of aid to be entrusted to the Red Cross.

BBC reporter who follows the humanitarian convoy, Steve Rosenberg points out that a convoy of nearly 300 trucks "parked" in a field, waiting what will happen.

The Ukrainian artillery destroyed a significant part of the Russian armored convoy of 23 vehicles during the Thursday night, said Ukrainian President Petro Poroshenko to British Prime Minister David Cameron, according to the website of the Ukrainian president. Ukraine announced on Friday, that destroyed part of a convoy of the Russian armored vehicles entered the Ukraine, in the night from Thursday to Friday.  A spokesman of the Ukrainian armed forces said that the Ukrainian forces attacked the Russian convoy on the territory of Ukraine.

Russia\s Defense Ministry denied on Friday that the Russian military convoy entered the Ukraine. "No Russian military convoy has crossed the border between Russia and Ukraine," said the head of the ministry, General Igor Konachenkov. He had an ironical remark that Ukrainian forces "destroyed phantoms".

German and French Ministers of Foreign Affairs will have a meeting on Sunday in Berlin with Ukraine\s Minister of Foreign Affairs Paul Klimkin and Russian colleague Sergey Lavrov. This is a very important meeting that can improve the current situation.

Author - Hvroje81 - Croatia 

 

Share it!
Tags: convoi, umanitar, rusia, ucraina


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.