Logo

Ucraina/780.000 refugiati in Rusia

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8498 times
Ucraina/780.000 refugiati in Rusia Image

Ucraina/780.000 refugiati in Rusia

RO

„Conflictul Ucraina-Rusia” este pe prima pagină a ziarelor din toată lumea. Deşi multă lume aşteaptă ca acest conflict să ia sfârşit, se înrăutăţeşte pe zi ce trece. Ambele tabere se acuză reciproc, dar încă nu au reuşit să găsească o soluţie mai bună. Bătrânii, părinţii, elevii, tinerii şi copiii au mult de suferit din cauza acestui conflict. Nu s-au aşteptat niciodată la o atmosferă atât de neplăcută. Unii oameni i-au pierdut pe cei dragi din cauza acestui conflict. Unii şi-au pierdut proprietăţile. Aşadar, cei mai mulţi dintre ei îşi părăsesc oraşele unde au locuit o viaţă întreagă pentru a găsi regiuni sigure în care să se protejeze. Cei mai mulţi se duc în Rusia.

Conform rapoartelor, 780 000 de oameni s-au grăbit dinspre Ucraina spre Rusia. Mai mult de 480 000 de ucrainieni au plecat în Rusia de la începutul violenţelor. Cei mai mulţi ucrainieni au plecat în căutare de adăpost temporar. Locuiesc în adăposturi temporare în Rusia, inclusiv din regiunea Moscovei.

Masha Kislovskaya, o fetiţă de 4 ani, a zburat în Rusia împreună cu bunica ei după ce grădiniţa a fost bombardată. Amândouă au scăpat înainte ca divergenţele să atingă punctul culminant. Acum ele locuiesc într-un sat de lângă Moscova. Mikhail Kasitsin, în vârstă de 45 de ani, este un prieten de-al bunicii fetiţei, Olga Sadomichenko. Mikhail le-a oferit adăpost în Rusia.

Masha a fost lăsată în grija bunicii ei, Sadomichenko, după ce mama ei, Yulia, a fost forţată să se mute în Kiev în aprilie pentru a avea grijă de familie din punct de vedere financiar. Tatăl Mashei a plecat cu mult timp în urmă. Astfel că cea mică locuia cu bunica în Kramatorsk, în regiunea Donetsk. Dar din cauza conflictelor, au fost nevoite să îşi părăsească oraşul şi să se mute în Rusia.

Călătoria lor spre Rusia a fost lungă şi dureroasă. Nu a fost una uşoară. Au avut cu ele doar o valiză şi câteva jucării de-ale Mashei. Au avut mari dificultăţi în a ajunge la Kiev şi a prinde trenul spre Moscova. Dar până la urmă au reuşit să se urce în tren şi să plece la Moscova.

Olga Sadomichenko a spus reprezentanţilor media că toţi cei din oraşul ei natal păstrau tăcerea şi nu vorbeau despre bombardamente deoarece erau înspăimântaţi. Le-a spus că ce voiau era să trăiască în libertate, precum înainte.

Deşi Olga este tristă şi furioasă, nu vrea să dea vina nici pe rebeli, nici pe Guvernul ucrainian pentru acest conflict. Ea speră ca Ucraina să se unifice şi să devină un loc unde să poată trăi alături de cei dragi.
Olga Sadomichenko şi Masha plăuniesc să stea acasă la Kasitsin, în Rusia, până în august. Şi mai speră să nu se întâmple nimic cu apartamentul lor din Mramatorsk. Se teme că o bombă va cădea şi va distruge apartamentul în care a locuit mai mult de 50 de ani.

Aceasta nu este decât o poveste. Dar câte poveşti ca aceasta există acolo? Câţi oameni suferă astfel? Mulţi refugiaţi ucrainieni, în special din Ucraina de est, au plecat în Rusia din aprilie datorită situaţiei instabile din oraşele sau metropolele lor. Dacă acest conflict continuă, ce se va întâmpla cu civilii? Este o mare responsabilitate a ambelor tabere să se gândească  la civilii inocenţi.

Autor: Donum
Traducător: Ioana Mangalea

Sursa foto: kauno.diena.lt

EN

‘Ukraine-Russia conflict’ is one of the major headlines in world media. Though many people expect to see an end of this conflict, day by day it is getting worse. Both sides blame each other but still they were not able to sort out a better solution. Elders, parents, students, children, and infants suffer very much due to this conflict. They have never expected such an unpleasant atmosphere. Some people lost their loved ones due to this conflict. Some lost their properties. Therefore most of them leave their hometowns to find safe areas for their protection. Most of them flee to Russia.

It is reported around 780,000 people have fled Ukraine to Russia. More than 480,000 Ukrainians have fled to Russia since the beginning of the violence. Most Ukrainians have fled to Russia seeking temporary asylum. They are residing in temporary shelters in Russia including in the Moscow region.

Masha Kislovskaya, a 4 years old girl with her grandmother had fled to Russia after her kindergarten was bombed. They both escaped just before the conflict reached its peak. Now they live in a village near Moscow. 45 years old Mikhail Kasitsin is a friend of her grandmother Olga Sadomichenko. Mikhail had given shelter for them in Russia.
Masha was left in her grandmother Sadomichenko\s care after her mother Yulia was forced to relocate to Kiev in April to support the family financially. Masha’s father left long ago. Therefore she lived with her grandmother in Kramatorsk, a part of Donetsk region. But Due to the conflicts, they had to leave their hometown and flee to Russia.

Their trip to Russia was long and painful. It was not an easy one. They carried only one suitcase and few toys of Masha. It was very difficult for them to go to Kiev and to get the train to Moscow. But somehow they got into the train and went to Russia.

Olga Sadomichenko told media that everyone was silent in her native town and they don’t talk about bombardments because they are so afraid. She told what they want is to live with freedom like before.
Though Olga is sad and angry, she has no desire to blame the conflict on either the rebels or the Ukrainian government. She expects a unified Ukraine where she can live with her loved ones.

Olga Sadomichenko and Masha plan to stay at Kasitsin\s place in Russia until August. And they hope nothing will happen to their apartment in Kramatorsk. She is afraid that a bomb will fall and destroy her apartment where she lived more than 50 years.

This is only one story. But how many stories are there like this? How many people suffer like this? Many Ukrainian refugees especially from the east Ukraine have gone to Russia since April due to unstable condition of their towns and cities. If this conflict continues, what will happen to the civilians? It’s a great responsibility of both sides to think about innocent civilians.

Author: Donum

Share it!
Tags: Ucraina, Rusia, refugiati, rebeli, bombardamente, Moscova


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.