Logo

Ucraina/ In tunelul dragostei

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10277 times
Ucraina/ In tunelul dragostei Image

Ucraina/ In tunelul dragostei

RO

Tunelul Dragostei este un monument natural localizat lângă satul Klevan din regiunea Rivne din Ucraina, pe segmentul de cale ferată ce duce la satul Orzhev. Tunelul dragostei din regiunea Rivne a devenit popular în urmă cu câțiva ani. Până atunci, nimeni nu auzise de el. Acum este numit pe bună dreptate locul cel mai romantic din Ucraina. Chiar o simplă privire la acest monument natural va confirma de ce primește atât de multă atenție.  

Este un fenomen botanic – un tunel verde într-o zonă împădurită de aproximativ 4 km, creat de copaci și arbuști deși, care se leagă între ei și crează un tunel dens și arcuit. Trenurile industriale trec pe aici de trei ori pe zi. Căile ferate duc la o fabrică de prelucrare a lemnului ce deține un tren de marfă mic. O altă cale ferată duce la unitățile militare.  

Calea ferată veche aduce fabricilor materie primă. O legenda spune că acest miracol al naturii a apărut după moartea tragică a unui cuplu îndrăgostit. Cu toate acestea, pasajul a fost modelat și de trenurile ce au trecut zilnic pe acolo, creând un tunel fără intervenția umană și continuând să curețe locul. Dacă veți vedea acest miracol verde pentru prima dată, vă va fi greu să credeți că a avut loc natural, fără intervenția omului.

Tunelul este un loc de pelerinaj pentru turiști și pentru cuplurile îndrăgostite. Există o legenda a locului care spune că dacă un cuplu îndrăgostit trece prin tunel și ei își pun o dorință, atunci acea dorință li se va îndeplini. Unele cupluri proaspăt căsătorite lasă flori acolo ca simbol a sentimentelor lor.

Din mai, frunzele copacilor și arbuștilor în combinație cu plantele înflorite formează un tunel natural în jurul liniei ferate de parcă ar fi acoperită de un tunel verde.  

Calea ferată duce la o fabrică de prelucrare a lemnului, ce operează un tren de marfă mică. O altă cale ferată duce la o unitate militară. 

La începutul lui noiembrie 2013, mass media a raportat că a tăiat preventive 700 de metrii de-a lungul tunelului de copaci într-un model ca o tablă de șah. A fost sugerată ideea că din cauza defrișării, „Tunelul dragostei” a fost distrus. Motivul – copacii erau în calea trenurilor deoarece creșteau prea aproape de drum, potrivit directorului Administrației Regionale a Statului Rivne Alexey Gubanov. Cu toate acestea, informațiile publicate în mai 2014 arată că acestea sunt doar zvnuri și că tunelul este la fel cum a fost până atunci.  

Satul cel mai apropiat, Klevan, este unul antic, prima dată fiind menționat în 1113. Deci, dacă veți merge să vizitați Tunelul Dragostei, trebuie de asemenea să vizitați castelul Klevan din secolul 15, Biserica Bunavestire a Fecioarei Maria din secolul 17 și Biserica Nașterii construită în 1777. La stația de autobus din Rivne, autobuzele merg până în satul Klevan. Tunelul este la aproximativ 7 km est de la centrul satului, dar odată ce ajungeți în sat, puteți întreba locuitorii despre cum să ajungeți la el.

Autor: Hvroje/Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.photographypicks.com

EN

Tunnel of Love is a natural monument located near the village of Klevan, in the Rivne region in Ukraine, on the segment of railway track leading to the village Orzhev. Tunnel of love in the Rivne region became popular as recently as a few years ago. Till then almost nobody heard about it. Now it is rightly called the most romantic place in Ukraine. Even a cursory look at the picture of this natural wonder rejects the slightest doubt that this place deserves such attention.

It is a botanical phenomenon - green tunnel in a wooded area about 4 km long, created by thickets of trees and shrubs, which are intertwined with each other and create a dense fine arched tunnel. Industrial train passes along this path three times a day. Railroad leads to a woodworking plant, which runs a small freight train. Another branch track goes off to military units.

The old railway line allowed feed the factories of raw materials. One legend says that this miracle of nature appeared after the tragic death of a local couple in love. However, the slow passage of wagons helped to shape the landscape by creating a gap without human intervention, to carry out work clearing the way. Seeing this amazing green miracle for the first time, it is hard to believe that happened naturally, not by human idea.

Tunnel is a place of pilgrimage for tourists and couples in love. There is a tourist legend that if couple in love passes through the tunnel, and makes a wish, this wish will be granted. Some newlyweds put there flowers that symbolize their feelings.

Since May, the leaves of trees and shrubs in combination with flowering plants form natural tunnel around the railway line as if it is covered with silky green carpet tunnel.

Railroad leads to a woodworking plant, which runs a small freight train. Another branch track branches off to military units.

In early November 2013 the media reported about preventive cut of 700 meters along the tunnel of trees in a checkerboard pattern. It has been suggested that as a result of deforestation, "Tunnel of Love" was destroyed. The reason - the trees interfere with the passage of trains due to the fact that grow too close to the road, according to the deputy chairman of the Rivne Regional State Administration Alexey Gubanov. However, the actual information on the May 2014 showed that these were only rumors and actually tunnel is still in place like it was before.

The closest village Klevan is an ancient settlement, the first mention of which relates to 1113. So if youll get to see the green Tunnel of Love, you can also see the ruins of the Klevan castle from 15th century, Church of the Annunciation to the Blessed Virgin Mary from 17th century and the Church of the Nativity built in 1777. At the bus station in Rivne bus goes to village of Klevan. The tunnel is about 7 kilometers east of the center of the village, on how to reach it, you can ask the locals.

Author: Hvroje/Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: ucraina, love, tunel,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.