Logo

USA/Obama vs ISIS

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8988 times
USA/Obama vs ISIS Image

USA/Obama vs ISIS

RO

Ordonând un atac aerian împotriva Statului Islamic sau a grupării teroriste cunoscute în trecut sub numele de ISIS, președintele Barack Obama a spus că decapitarea barbară a curajosului jurnalist American James Foley a demonstrat că gruparea teroristă nu are nicio religie. Președintele Obama a exprimat fără echivoc condamnarea execuției brutale a lui James Foley de către Statul Islamic și a mai precizat că a cerut armatei Statelor Unite să intensifice atacul asupra teroriștilor din Iraq.

Președintele Obama a spus: „Statele Unite ale Americii vor continua să facă ceea ce trebuie să facă pentru a ne proteja oamenii. Vom fi vigilenți și implacabili. Când oamenii rănesc americanii de oriunde, facem ce trebuie pentru a ne asigura că se face dreptate.”

Președintele a făcut aceste comentarii discutând cu un reporter în timpul vacanței sale de la Martha’s Vineyard, după circularea videoclipului tragic ce înfățișează moartea lui Foley. Statele Unite a desfășurat de atunci mai multe atacuri aeriene împotriva Statului Islamic, ceea ce a prevenit capturarea lui Mosul Dam, vitală pentru ei, protejându-se astfel viețile a mii de cetățeni Yazidi din Iraq.

Președintele Obama a fost foarte critic cu privire la Statul Islamic, spunând că „au răvășit orașe și sate, au capturat femei și copii și i-au supus la tortură și viol și au ucis musulmani cu miile, atât Sunni, cât și Shia.”

Pentru a contracara afirmațiile teroristului din videoclip, care spune în numele Statului Islamic „nu vă mai confruntați doar cu o revoltă, suntem o armată islamică”, președintele Obama a afirmat că „niciun Dumnezeu corect nu ar accepta ceea ce au făcut ieri sau ceea ce fac în fiecare zi. Ideologia lor este expirată. Poate că pretind, pentru că așa le este convenabil, că poartă un război împotriva Statelor Unite sau împotriva Vestului, dar de fapt ei își terorizează vecinii și nu le oferă altceva decât sclavie fără sfârșit pentru viziunile lor goale și prăbușirea oricărei definiții a comportamentului civilizat.”

Președintele Obama a mai spus de asemenea că s-a întâlnit cu familia lui James Foley pentru a își exprima condoleanțele.

Ca răspuns la cuvintele dure ale Președintelui, Jerrold Post, profesor în psihologie politică la Universitatea George Washinton, din Washinton, a spus: „Este limpede că un astfel de mesaj este adresat mai multor tipuri de auditoriu și nu este vorba doar de Președintele Obama sau de alte persoane influente din Vest. Cred că scopul este să reamintească musulmanilor moderați că și ei pot să se aștepte să fie tratați la fel de dur.”

„Chestiunea a fost gândită, în parte, și ca un film de recrutare”, a adăugat Profesorul Post, „pentru a atrage persoanele care sunt inspirate de cruzime, pe de o parte, dar și de expresia conducerii și puterii.” Profesorul Post este autorul unei cărți foarte bine văzute care încearcă să înțeleagă psihologia teroriștilor și ceea ce îi motivează, „The Mind of a Terrorist”.

Încercând să explice comportamentul brutal al Statului Islamic, Dr. Martha Crenshaw de la Universitatea Stanford a spus: „Este destul de plauzibil ca ei să fi crezut cu adevărat că vor speria americanii, deși cred că e mai probabil să fi căutat să-i înfurie, decât să-i sperie. Se poate să fie ceva simplu precum o reacție la încetinirile pe care SUA le-a provocat în mișcarea lor, poate fi pur și simplu un act de revanșă.”

 

Autor - Raghav Hedge - India

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto - 

EN

Ordering airstrikes against the Islamic State or the terrorist group formerly known as ISIS, President Barack Obama said the barbaric act of beheading the brave American journalist James Foley proved that the terrorist group knew no religion. President Obama was unequivocal in his strong condemnation of the brutal execution of James Foley by the Islamic State, and said that he had instructed the US military to intensify its attacks on the terrorists in Iraq.

President Obama said,"The United States of America will continue to do what we must do to protect our people. We will be vigilant and we will be relentless. When people harm Americans, anywhere, we do what\s necessary to see that justice is done".

The President made his comments while talking to reporting during his vacation at Martha\s Vineyard, following the circulation of the tragic video of James Foley\s death. The United States has since carried out several targeted airstrikes against the Islamic State, which has also prevented the capture of the vital Mosul Dam by them, protecting lives of several thousand Yazidi citizens of Iraq.

 President Obama was highly critical of the Islamic State, saying that they had “rampaged across cities and villages, abducted women and children and subjected them to torture and rape and killed Muslims, both Sunni and Shia, by the thousands.”

Countering the claim made by the Islamic State terrorist in the video where he says that “You are no longer fighting an insurgency, we are an Islamic army.”, President Obama said that, “"No just God would stand for what they did yesterday and what they do every single day. Their ideology is bankrupt. They may claim, out of expediency, that they are at war with the United States or the West, but the fact is, they terrorize their neighbors and offer them nothing but an endless slavery to their empty vision and the collapse of any definition of civilized behavior."

President Obama also said he had called upon journalist James Foley\s family to express his condolences.

 
In response to the President\s strong words, Jerrold Post, a professor of political psychology at George Washington University in Washington said: “Clearly this kind of message has multiple audiences, and it wasn’t just President Obama and other Western decision-makers. I think it’s meant to remind moderate Muslims that they can expect to be treated just as harshly.”

“This was also designed in part as a kind of recruitment film,” Professor Post added, “to bring in the people who are inspired by the ruthlessness on the one hand, but also by the expression of leadership and power.” Professor Post is the author of a well regarded book that tries to understand the psychology of terrorists and what motivates them, “The Mind of a Terrorist”.

Trying to explain the Islamic State\s brutal behavior, Dr. Martha Crenshaw of Stanford University said, “It’s quite plausible they really thought it would frighten Americans, although I think it’s more likely to anger than to frighten. It may also be something as simple as a reaction to the setbacks they’ve experienced at the hands of the US, it might simply be an act of retaliation.”

Author - Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: Barack, Obama, Isis, teroristi


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.