Logo

USA/Legalizarea drogurilor?

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 14224 times
USA/Legalizarea drogurilor? Image

USA/Legalizarea drogurilor?

RO

Consumul de droguri este unul dintre acele subiecte rare, care poate fi atât un subiect plin de umor printre prieteni cât şi sentimente profunde de disconfort - mai ales în SUA. Deşi majoritatea americanilor nu folosesc droguri, există suficienţi utilizatori de droguri care să provoace probleme grave printre multe secte ale societăţii.

Cel mai comun drog ilegal folosit în SUA este marijuana şi este, de asemenea, cel mai puţin stigmatizat dintre toate drogurile. Aproximativ 60% dintre americani sunt de acord cu legalizarea marijuanei, iar aproximativ 10% dintre americani au fumat numai anul trecut. Din moment ce nu are legătură cu  efectele negative asupra sănătăţii şi, de fapt are utilizări medicale, state precum Colorado şi Wyoming
l-au decriminalizat.

Cei mai mulţi tineri americani nu văd nimic în neregulă cu fumatul de marijuana pentru a se recrea sau pentru a-l folosi ca medicament.

"Eu folosesc marijuana în mod regulat", spune Carina, o studentă de la o universitate din New Jersey. "Nu văd nimic greşit în asta. Nu e ca şi drogurile tari."

În SUA, drogurile tari sunt droguri ilegale şi sunt considerate foarte periculoase de către societate. Drogurile, cum ar fi ketamina, PCP, heroina, metamfetamina şi cocaina se încadrează în categoria drogurilor tari. Acestea sunt considerate a fi extrem de dependente şi potenţial letale pentru utilizatori. Utilizatorii drogurilor dure de multe ori îşi pierd locurile de muncă, fură şi îi manipulează pe alţii, atunci când se află în chinurile dependenţei. Deoarece dependenţii, de multe ori nu pot duce o viaţă stabilă, cei mai mulţi au probleme în găsirea şi păstrarea unui loc de muncă stabil.

Problema consumului de droguri în Statele Unite este că de multe ori nu răneşte numai utilizatorul ei. Tabuul social, atunci când este combinat cu efortul "războiului american împotriva drogurilor" a cauzat crimă. Drogurile tari sunt adesea vândute de către membrii unei bande şi nu este nemaiauzit să afli de împuşcături din cauza conflictului din teritoriile de vânzare a acestora în mai multe oraşe din toate statele. Legile extrem de stricte ale Americii asupra posesiei şi vânzării de droguri, provoacă de asemenea supraaglomerarea mai multor închisori din întreaga ţară.

Când eşti condamnat să-ţi petreci timpul în închisorile americane, infractorii non-violenţi devin de multe ori criminali foarte, foarte violenţi. În cartierele oraşelor, mulţi localnici au poveşti despre modul în care utilizatorii de droguri non-violenţi s-au schimbat definitiv după ce au stat în închisorile americane. Un om pe nume John ne-a spus că cel mai bun prieten al lui, "nu a fost un membru al bandei, înainte de a fi închis, dar după, nu ar fi părăsit casa fără să ia o armă la el".

Consumul de droguri în Statele Unite este o problemă care afectează aproape fiecare comunitate din ţară şi acum este clar că eforturile actuale de reducere nu lucrează în favoarea binelui comun. Majoritatea americanilor care au auzit de utilizatori de droguri dure, îi văd imediat în calitate de infractori, nu ca persoane care suferă de o dependenţă şi un stigmat social. Dacă America vrea să scape de problemele drogurilor o dată pentru totdeauna, va fi nevoie de o abordare foarte diferită - care vede dependenţa şi utilizarea ca pe o boală - pentru a deveni posibil.

Autor: Ossiana Tepfenhart – USA
Traducător: Cristina

Sursa foto: www.venturecapnews.com

EN

Drug use is one of those rare topics that can be both the subject  of lighthearted humor among friends and also deep feelings of discomfort – especially in the US. Though the majority of Americans do not use drugs, the fact is that there are enough drug users to cause serious issues among many sects of society.

The most common illegal drug used in the US is marijuana, and it’s also the least stigmatized out of all drugs. Approximately 60% of all Americans are pro-marijuana legalization, and approximately 10% of all Americans have smoked it in the past year alone. Since it is not linked to negative health effects and actually has medical uses, states such as Colorado and Wyoming have decriminalized it.

Most young Americans do not see anything wrong with smoking marijuana recreationally or medicinally.
“I use marijuana regularly,” says Carina*, a student at a New Jersey university. “I don’t see anything wrong with it. It’s not like hard drugs.”

In the US, hard drugs are illegal drugs that are considered to be very dangerous by mainstream society. Drugs such as ketamine, PCP, heroin, crystal meth, and cocaine fall into the hard drug category. They are considered to be extremely addictive, and potentially lethal to users. Hard drug users often lose jobs, steal, and manipulate others when in the throes of addiction. Because addicts often cannot lead stable lives, most addicts have issue trying to find and keep a regular job.

The problem with drug use in the US is that it often doesn’t only hurt the user themselves. The social taboo, when combined with the American “War on Drugs” effort has caused crime to spike. Hard drugs are often sold by gang members, and it’s not unheard of to hear of shootings due to conflict over drug sales territories in many cities throughout the states. America’s extremely strict laws over drug possession and sales also causes many prisons throughout the country to be overcrowded.

When sentenced to spend time in American prisons, nonviolent offenders often reemerge as very, very violent criminals. In inner cities, many locals have stories of how nonviolent drug users were permanently changed from being in the US prison system. One man by the name of John* had told us that his best friend, “Was not a gang member before he was locked up, but after, would never leave the house without packing [a gun.]”

Drug use in the United States is an issue that affects almost every community in the country, and it’s becoming clear that the current efforts to curb it are not working in the common good’s favor. Most Americans who hear of hard drug users immediately view them as criminals, not as people suffering from an addiction and a social stigma. If America wants to be rid of its drug problem once and for all, it will take a very different approach – one that views addiction and use as an illness – to make it happen.

Author: Ossiana Tepfenhart - USA

Share it!
Tags: droguri, SUA, marijuana, inchisoare, dependenta, cocaina


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.