Logo

USA/ISIS ataca Vestul?!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10913 times
USA/ISIS ataca Vestul?! Image

USA/ISIS ataca Vestul?!

RO

După ce au preluat controlul asupra a ceea ce nu le aparținea de drept, poate fi susținută ideea ca ISIS să atace vestul? Putem să ne imaginăm că ISIS o să lovească Europa sau Statele Unite? Nimeni nu știe cu certitudine, dar ceea ce știm este că ISIS se dezvoltă din ce în ce mai repede și pe teritorii întinse. Noi temeri apar în rândul autorităților cu privire la ce e ISIS în stare să facă. Plănuiește ISIS să întreprindă vreo acțiune sau intenționează să-și deschidă calea spre vest?

Isis a preluat deja controlul,dacă nu total, cel puțin  asupra unor mari părți din Iraq și Siria. Preiau controlul asupra întregii economii ale acestor țări și nimic nu-i poate opri. De exemplu, ISIS a preluat controlul și într-un oraș din Liban și țările învecinate au enorm de suferit din cauza declarațiilor emfatice ale unui grup de rebeli care își revendică un califat în numele așa-zisei cauze superioare numite Statul Islamic al Iraqului și Siriei de Nord. Dat fiind că actualii practicieni ai religiei  islamice și creștine de asemenea e raucivili, năvala către granița cu țările învecinate a cauzat o puternică inflație a economiei acestora.

Un reprezentant al Departamentului pentru Securitatea Teritorială a Statelor Unite a spus că ISIS are planuri externe de a ataca Vestul în misiuni speciale. Acum, după înregistrarea video a asasinării jurnalistului american în Siria, este limpede că ISIS își îndreaptă mișcările către Vest. Înregistrarea video a fost special postată online și a fost o mare conspirație în jurul acsetei înregistrări, de asemenea, deoarece asasinul din înregistrare vorbea engleza cu accent britanic.

El a denumit ISIS un rai al teroriștilor din lumea întreagă. Se confirmă că un mare număr al membrilor ISIS au vize pentru Europa și Statele Unite, fiind astfel liberi să călătorească spre orice țară din Europa și State. Este de luat în considerare faptul  că decapitarea jurnalistului din înregistrarea video a fost făcută de către un bărbat ce vorbea engleza cu accent britanic fluent în anumite zone de imigrare ale Angliei.

Acest fapt plasează țările vestice într-o situație de mare risc deoarece nimeni nu poate identifica un terorist în momentul sosirii sale de la aeroport. Este cu atât mai îngozitor cu cât ei pot părea americani în bună regulă și pot la fel de bine să facă parte dintr-un grup rebel ISIS. Este un mare beneficiu pentru ISIS , dar este o problemă majoră pentru țările vestice, nu numai din Europa, dar și din Statele Unite. Cu aceste vești alarmante se vor acorda oare vizele cu mai multă strictețe? Vor fi întărite condițiile de securitate în aeroporturi? Nimeni nu poate spune precis, dar ceea ce este o puternică posibilitate este că ISIS, după cum a declarat reprezentantul său, ar putea fi pe punctul de a prelua controlul în țările vestice.

Vor fi capabile guvernele să riposteze? Va exista vreo șansă de revoltă împotriva grupărilor rebele? Nimeni nu știe sigur, dar ceea ce știm este că există posibilitatea ca evenimentele să ia o întorsătură fatală.

 

Author - Adam Fiaz - SUA 

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto - theguardian.com

EN

After taking over what rightfully didn’t belong to them, can the idea of ISIS attacking west be entertained? Can we perceive that ISIS will hit Europe or United State? No one knows for sure but what we do know is that ISIS is developing very vastly and with a perpetual speed. New fears arise in between authorities as to the capability of ISIS. Is ISIS planning something or do they have intentions to make their way towards the west?

ISIS has already taken over most of Iraq and Syria, if not all. They are taking over the entire economy of the countries and there is nothing stopping them. As of recently ISIS has taken over a city in Lebanon too and the bordering countries are suffering tremendously due to the rants of the rebel group that claims a caliphate of their so called higher Muslim agendas called the Islamic State of Iraq and Higher Syria. With actual practitioners of the Islam religion, and Christians too, that were civilians, rushing to the bordering countries has caused tremendous inflations in the economy of the bordering countries.

A representative of the United States Homeland Security Department said the ISIS has external plans to attack the west under operation. Now with the recent murder video of the American journalist in Syria, it is an affirmative that the ISIS is making their way to west. The video was purposely posted online and there was a big conspiracy surrounding the video too, as the killer in the video had spoken English with a British accent.

He called the ISIS a haven for terrorists all around the world. And it is confirmed that many member of the ISIS have European and United States Visas, and thus able to travel easily to any country in Europe of the States. Considering the fact the beheading of the journalist was done in the video by a man who spoke English with a British accent that is fluent in certain immigrant areas of England.

This places western countries at great risk because no one can identify a terrorist when he walks in from an airport. The fact that they can look like normal Americans or people of the western countries and be a part of the ISIS rebel group is what is most horrifying. It is a great benefit to the ISIS but it is a major problem to the western countries and not only Europe but the States too.

With this alarming news, will there be even more strictness with Visa rules? Will airport security be improved? No one knows for sure but what is a palpable possibility is the fact that ISIS, as the representative declared, could be on the verge of taking over western countries.

Will the governments be able to fight back? Will there be a chance of any sort of upheaval against the rebel group? No one knows for sure but what we do know is that there might be a chance of some fatal turn of events.

 

Authro - Adam Fiaz - The USA

Share it!
Tags: ISIS, teroristi, Vest, avertisment, revolta


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.