Logo

USA/Black Missouri...

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8743 times
USA/Black Missouri... Image

USA/Black Missouri...

RO

 

Ferguson, St Louis, Missouri, 14/08/2014

Alegerea lui Barack Obama ca Preşedinte al Statelor Unite în 2008 ar fi putut să fie un moment decisiv pentru politica de rasă din ţară şi cu un Preşedinte negru la Casa Albă s-a sperat că vremurile de tensiune rasială dintre negri şi albi vor fi lăsate în urmă. În cea mai mare parte, relaţiile de rasă din ţară sunt mult mai bune decât în oricare alt moment din istorie, cu oamenii de culoare ridicându-se pe poziţii de putere nu doar în politică, ci şi în sectorul privat - există încă răni neînchise.

Uciderea prin împuşcare a unui adolescent de culoare, nevinovat, pe nume Michael Brown – în vârstă de numai 18 ani, radiind de tinereţe şi entuziasm şi pregătindu-se să înceapă primul an de facultate – de către un ofiţer de poliţie, demonstrează faptul că nu toate sunt bune şi frumoase în Statele Unite. Există două versiuni în legătură cu motivul pentru care şi felul în care a fost împuşcat Michael; una, o versiune a poliţiei care abia dacă este crezută de cineva şi a doua, o versiune a martorilor oculari, care, dacă e adevărată, reprezintă o acuzaţie severă de rasism nestăvilit care se găseşte în anumite sectoare ale forţelor legii din Statele Unite.

Conform lui Dorian Johnson, un prieten al lui Michael şi un martor ocular la întregul incident, din moment ce el pretinde să fi fost cu Michael când poliţiştii l-au împuşcat – i-a văzut un ofiţer şi fără niciun motiv le-a ordonat să plece de pe stradă, apoi a încercat să deschidă portiera atât de aproape de băieţi încât a „ricoşat” înapoi, ceea ce l-a supărat pe ofiţer, care apoi l-a prins pe Michael de gât, l-a pus să îngenunchieze pe stradă cu mâinile ridicate, scoţându-şi arma şi împuşcându-l de mai multe ori de la această distanţă infimă, întocmai ca un executor.  Iar apoi, aparent, acest ofiţer l-a urmărit pe Dorian, încercând să-l împuşte şi pe el, dar a ratat la limită. Există şi alţi martori la acest incident care susţin această poveste. Dacă este adevărat, ofiţerul este şi lunatic, nu doar rasist.

Versiunea poliţiei este că Michael şi un prieten au început să îl atace pe ofiţerul de poliţie, împingându-l în maşină şi încercând să îi ia arma. Ofiţerul a tras în Michael în legitimă apărare, conform acestei versiuni. Corpul lui Michael a rămas pe străzi ore întregi după împuşcare.

Dar oamenii din St. Louis nu cred versiunea poliţiei. St. Louis are o populaţie de 21 000 de oameni, dintre care 66% sunt negri, dar doar 3 dintre cei 55 de ofiţeri ai poliţiei nu sunt albi – ceea ce indică faptul că forţele de lege din oraş sunt dominate de oameni de culoare albă şi nu reprezintă populaţia în întregul ei.

Acest fapt a condus la proteste larg răspândite, nu doar în St. Louis, ci de-a lungul Statelor Unite. Dar protestele de aici au devenit violente, cu cocktailurile Molotov şi alte obiecte fiind azvârlite în direcţia poliţiei, care au răspuns cu gaz lacrimogen şi grenade cu fum.

După cum spune Şeful Poliţiei din Ferguson, Thomas Jackson – „Din nefericire, un val (de nelinişte rasială) a ieşit la suprafaţă”. „Relaţiile dintre rase sunt prioritate de top acum”. Oamenii speră ca toate capetele din toate taberele să se răcorească, până când acest incident nu se transformă în ceva mai serios.

 

Autor - Raghav Hegde - India

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto - http://www.ksdk.com

EN

The election of Barack Obama in 2008 as the President of the United States may have been a defining moment for race politics in the country, and with a black President in the White House, it had been hoped that the old days of racial tension between the whites and the blacks would be a thing of the past. While for the most part, race relations in the country are far better than they were at any point in history, with blacks rising to positions of power not just in politics, but also in the private sector, there are still festering wounds that linger on.

 

The shooting down of an innocent young black teenager, Michael Brown - only 18 years old, full of youth and enthusiasm and just about to enter college this academic year - by a police officer, points out to the fact that not all is well in the United States. There are two versions of how and why Michael was shot down, one, a police version that is hardly believed by anybody, and two, a version by eyewitnesses, which, if true, represents a severe indictment of the racism that runs rampant among certain sections of US law enforcement.

 

According to Dorian Johnson, a friend of Michal\s, and an eyewitness to the whole incident as he claims to be with Michael when the cops shot him - an officer just saw them and for no reason ordered them out of the street, then tried to open his door so close to the men that it "ricocheted" back, which upset the officer, who then officer grabbed Michael by his neck, had him kneel on the street with his arms up, then taking out his weapon and shooting at him point blank several times, in the style of an executioner. And after that, apparently this officer followed Dorian, trying to shoot him as well, but missed narrowly. There is another eyewitness to the incident who corroborates this story. If true, the officer comes across as lunatic, not just a racist.

 

The police version is that Michael and a friend started to physically attack the police officer, pushing him into his car, and trying to grab hold of his weapon. The officer fired at Michael in self defense according to this version. Michael\s body remained on the streets for hours after the shooting.

 

 

 

But the people of St. Louis County don\t believe the police version. St. Louis has a population of 21,000 people, 66% black, but only 3 out of the 55 officers in the police force are non-white – which points to the fact that law enforcement in the town is white dominated and unrepresentative of the population at large.

 

This has led to widespread protests, not just in St. Louis, but all over the United States,. But the protest here has turned violent with Molotov cocktails and other objects being hurled at the police, who have responded with tear gas and smoke bombs.

 

As Ferguson Police Chief Thomas Jackson says, "Unfortunately, an undertow (of racial unrest) has bubbled to the surface," said Jackson. "Race relations is the top priority right now." It is hoped that tempers cool down from all sides before this incident snowballs into something more serious.

Share it!
Tags: Ferguson, Michael, Brown, impuscare


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.