Logo

USA/A 15-a femeie executata...

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 7162 times
USA/A 15-a femeie executata... Image

USA/A 15-a femeie executata...

RO

De ieri, 17 septembrie, o altă femeie a fost executată în statul Texas pentru uciderea unui băieţel. Lisa Ann Coleman a fost executată la vârsta de 38 de ani şi locuia în oraşul Huntsville. A devenit a doua femeie executată în statul Texas cu o injecţie letală de pentobarbital. A fost declarată moartă la 6:24 PM CA, la exact douăsprezece minute de la administrarea dozei de drog letal.

Această femeie a fost condamnată pentru infometarea unui băiat de nouă ani până la moarte. Agenţiile au raportat că locuia într-un apartament împreună cu iubita ei din 2004, iar copilul era fiul iubitei sale. Asta s-a întâmplat când a avut loc incidentul, poliţia a intrat în apartamentul lor în 2004 pentru fi martorii unui scenariu oribil iar procesul s-a ţinut la Curtea Supermă de atunci. S-a demonstrat că Ann Coleman era vinovată şi a primit sentinţa cu moartea. Nu există niciun raport concret, legitim, despre cum a putut iubita să lase aşa ceva să se întâmple propriului fiu, dar a avut cu siguranţă un rol în toate astea şi în timp ce Coleman era executată, ea a primit sentinţa pe viaţă.

Paramedicii au spus că trupul băieţelului era groaznic de învineţit şi că se părea că a murit de foame. Arăta extrem de subnutrit şi s-au găsit mai mult de două sute cincizeci de vânătăi pe piele care au fost clasificate drept arsuri de ţigară/trabuc, echipa care s-a ocupat cu examinarea corpului a declarat de asemenea ca băiatul abia cântărea 16 kilograme, ceea ce reprezintă mai puţin din greutatea medie a unui copil de nouă ani. Nu avea niciun centimetru de grăsime sub piele şi aparent a încetat să mai crească din cauză că a fost subnutrit atât de mult timp. S-a raportat că nu era niciun centimetru de pe pielea copilului care să nu fi fost învineţit sau ars de ceva.

Coleman a fost executată şi se spune că a murit cu calm, spre deosebire de alte sentinţe cu moartea efectuate printr-o doză letală sau prin folosirea unui drog. A fost ţinută la secţia de poliţie din Huntsville o zi înainte de execuţie. După cum a raportat poliţia, a avut vizitatori toată ziua, a fost auzită plângând şi uneori râzând, până în momentul execuţiei.

Iubita sa a fost condamnată la închisoare pe viaţă şi are dreptul să trăiască în loc să fie şi ea executată.

Coleman a devenit acum a doua femeie din Texas şi a cincisprezecea din Statele Unite care să fi fost executată de când a fost promulgată legea de către Curtea Supremă în 1976. Din moment ce astfel de crime devin din ce în ce mai comune nu doar în Statele Unite, ci peste tot în lume, este execuţia un mod de a pune capăt tuturor?  Avocatul lui Coleman de la proces a spus de asemenea că decizia de a o executa pe Coleman a fost esenţială pentru a arăta de ce sentinţa capitală trebuie reorganizată.

 

Autor - Adam Fiaz - SUA

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto - guardianlv.com

EN

As of yesterday, 17th September, another woman has been executed in the state of Texas for the murder of a young boy. Lisa Ann Coleman as executed at the age of 38 and lived in the town of Huntsville. She has now become the second woman executed in the State of Texas from a shot of a lethal injection, called the pentobarbital injection. She was reported completely dead at 6:24 PM CA, exactly twelve minutes after the dose of the lethal drug.

This woman was sentenced to starving a nine year bold boy to his fatal death. Agencies reported that she lived in an apartment with her girlfriend of 2004 and the child was the son of her girlfriend. That was when this incident took place, the police arrived at their apartment in 2004 to find a horrible scenario in front of them and the trial had been held in the Supreme Court since then. Coleman was proven guilty and was given a death sentence. There aren’t any legitimate or proper reports of how her girlfriend could have let this happen to her own son but she was most definitely a part of this and while Coleman has been executed, she has been sentenced for life.

Paramedics said the body of the young boy was horribly bruised and he appeared to be died out of starvation. He looked extremely underfed and there were more than 250 and fifty bruises on his skin that had been identified as mostly cigarettes or cigar burns, the team in charge of examining the body also stated that the weight of the boy was merely 35.8 pounds and that was more than half times less than the weight of an average nine year old. He didn’t have an inch of fat under his skin and apparently he had stopped growing due to being under fed for so long. It was reported that there wasn’t an inch on the young boy’s body that hadn’t been bruised or burned by something.

Coleman was executed and the death was said to be calm, as opposed to other death sentences executed by a lethal injection or a drug dose. She was kept in the Huntsville Police Station a day before the execution was to be held. As reported by the Police, she had visitors all day long, she was heard crying and sometimes laughing up until it was time for her execution.

Her girlfriend has been sentenced to prison for life and get to live instead of being executed. Coleman now becomes the second woman in Texas and the 15th woman in all of United States to be executed since the law was passed in 1976 by the Supreme Court. As crimes like this become more often not only in the USA but all around the world, is execution the way to put an end to this? Coleman’s trial attorney also states that the decision to execute Coleman was essential to show why capital retribution needs to be reorganized.

 

Author - Adam Fiaz - The USA

Share it!
Tags: femeie, executata, america, infometare, copil


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.