Logo

USA/ Zuckerberg salveaza lumea!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4544 times
USA/ Zuckerberg salveaza lumea! Image

USA/ Zuckerberg salveaza lumea!

RO

Directorul general al Facebook, Mark Zukerberg este un tânăr cu multă ambiție. Averea lui Zuckerberg s-a ridicat la $45 de miliarde anul acesta, ceea ce îl face unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Dar Zuckerberg vrea să atingă și alte obiective, nu doar cele legate de bani. El vrea să vindece toate bolile lumii.  

Zuckerberg a declarat într-o conferință cu investitorii Facebook următoarele: „deși ajutarea oamenilor să comunice între ei va fi mereu cel mai important lucru pe care îl voi face, există și alte provocări globale pe care vreau să ajut să fie rezolvate, simt că e responsabilitatea mea de a crea o lume mai bună pentru fiica mea și pentru toate celelalte generații. Eu vreau să ajut la vindecarea tuturor bolilor până la sfârșitul secolului.”  

Zuckerberg are niște obiective foarte mari. El speră să modernizeze sistemul de educație al lumii și să își facă treaba în ceea ce privește salvarea mediului înconjurător de încălzirea global. El a fondat o organizație umanitară numită Inițiativa Chan-Zuckerberg, alături de soția lui, medical pediatru Priscilla Chan.

Într-o postare ce a fost publicată pe Facebook , Zuckergerg a scris că: „astăzi, comisia de directori a Facebook a anunțat o propunere de a crea o nouă clasă de acțiuni care ne va ajuta să atingem ambele obiective. Eu voi continua să dețin controlul din punct de vedere al fondatorului Facebook pentru a putea să continuăm să construim pe termen lung, iar Priscilla și cu mine vom putea să ne donăm banii pentru a finanța astfel de obiective. Chiar acum există oameni de știință, educatori și doctori uimitori în întreaga lume care fac o treabă incredibilă. Noi vrem să îi ajutăm să creeze un impact mai mare astăzi, nu peste 30 sau 40 de ani.”  

„Dacă propunerea va fi promulgată, noi vom continua să îmbunătățim Facebook-ul la fel cum o facem și azi. Iar pe termen lung, eu cred că veți avea parte de servicii mai bune și veți face parte dintr-o comunitate mai puternică. Eu cred în comunitatea noastră și în binele pe care îl putem face peste tot în lume și abia aștept să încep această călătorie alături de voi” a adăugat Zuckerberg.

Zuckerberg a promis deja că va dona 99% din toate acțiunile sale din Facebook unor cauze umanitare. El a declarat de asemenea că va cheltui mult pe sănătate și medicamente, deoarece tratamentele medicale sunt de 50 de ori mai scumpe decât cercetarea în domeniul medicinei.  

Zuckerberg a declarat că „noi avem o șansă unică să prevenim, să vindecăm sau să scăpăm de toate sau de majoritatea bolilor în următorii 100 de ani.” El se referea în special la cancer, bolile de inimă, accidentele vasculare cerebrale, precum și la multe alte boli infecțioase și neurodegenerative.

Facebook a publicat de asemenea faptul că îi va permite lui Zuckerberg să își mențină controlul asupra companiei, chiar dacă și-a vândut acțiunile pentru a-și finanța asociațiile umanitare. Facebook va crea acum o nouă clasă de acțiuni, Clasa C și va lansa câte două noi acțiuni pentru Clasa A și Clasa B de acțiuni.  

„Propunerea de azi va ajuta la menținerea și îmbunătățirea structurii de votare și ne-a ajutat mult, ne-a permis să creăm Inițiativa Chan-Zuckerberg” a declarat Zuckerberg, adăugând că nu va vinde acțiuni Facebook ce valorează mai mult de $1 miliard pe an.  

Author: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.fortune.com

EN

Facebook CEO Mark Zuckerberg is an ambitious young man. Zuckerberg’s wealth has zoomed to $45 billion this year, which makes him one of the richest people in the world. But Zuckerberg has loftier goals than just making money. He wants to cure all of the world’s diseases.

Zuckerberg said in a conference call with Facebook investors: "While helping to connect the world will always be the most important thing that I do, there are more global challenges that I also feel a responsibility to help solve, to create a better world for my daughter and all future generations. Things like helping to cure all disease by the end of the century."

Zuckerberg has major goals. He hopes to modernize the world’s education system and to do his bit to save the environment from climate change. He has founded a humanitarian organization called Chan-Zuckerberg Initiative, which he founded with his wife, paediatrician Priscilla Chan.

In a note that was released by Facebook, Zuckergerg wrote: “Today, Facebook’s board of directors is announcing a proposal to create a new class of stock that will allow us to achieve both goals. I’ll be able to keep founder control of Facebook so we can continue to build for the long term, and Priscilla and I will be able to give our money to fund important work sooner. Right now, there are amazing scientists, educators and doctors around the world doing incredible work. We want to help them make a bigger difference today, not 30 or 40 years down the road.”

“If this proposal goes into effect, we’ll get to keep improving your Facebook experience the way we do today. And over the long term, I think you’ll have better services and be part of a stronger community as a result. I believe in our community and the good we can do in the world, and I’m looking forward to continuing this journey with you,” Zuckerberg added

Zuckerberg has already pledged to give away 99% of his Facebook shares to humanitarian causes. He also said that he wanted to spend on health and medicine, as medical treatments were worth 50 times as much as medical research.

Zuckerberg said, "we have a real shot at preventing, curing or managing all or most of the rest in the next 100 years." He referred in particular to  cancer, heart disease, stroke, as well as a number of neurodegenerative and infectious diseases.

Facebook also reported that it would allow Zuckerberg to retain his control in the company, even as he sold his shares to finance his humanitarian ventures. Facebook would a new non-voting Class C stock and would issue two new shares for each of the Class A and Class B shares.

"Todays board proposal would use to maintain and improve the voting structure that has served us well and allow me to fund the Chan-Zuckerberg Initiative," Zuckerberg said, adding that he wouldn’t sell ore than $1 billion worth Facebook shares a year.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: facebook, usa, mark zuckerberg, fundatie, umanitar, cauze, boli, priscilla chan,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.