Logo

USA/ Urarile liderilor lumii pentru 2015!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7869 times
USA/ Urarile liderilor lumii pentru 2015! Image

USA/ Urarile liderilor lumii pentru 2015!

RO

Președintele Xi Jinping, China

Președintele chinez Xi Jinping a declarat că 2014 a fost un an „de neuitat” și a promis că va continua reformele economice și va creea noi legi în China. El a spus că „În 2014, am mers înainte cu reforma, am învins multe problem și am introdus reforme importante care respectă interesele cetățenilor noștrii. Ne-am adaptat noii creșteri economice normale, am promovat activ dezvoltarea socială și economică și am îmbunătățit standardul de viață al cetățenilor noștrii.”

Președintele Vladimir Putin, Rusia

Președintele rus Vladimir Putin a vorbit despre anexarea Crimeei și Sevastopolului, spunând că „va rămâne pentru totdeauna un moment important în istoria națională”.

El a adăugat că „noul an este în mâinile noastre. Va depinde de cât de eficient, creativ și productiv vom munci toți. Nu există alte rețete. Trebuie să reușim să punem în practică fiecare plan al nostru – pentru binele nostru, pentru binele copiilor noștrii și pentru binele Rusiei.”


Președintele Francois Hollande, Franța

Președintele francez Fracois Hollande a promis că va duce țara „către progres în toate domeniile și pentru toată lumea”. El a adăugat că „vă adresez în seara asta un mesaj plin de încredere și determinare … Franța este o țară bună și avem toate motivele să avem încredere pentru a merge înainte, pentru a fi curajoși și pentru a refuza status-quo-ul.”

Președintele Giorgio Napolitano, Italia

Președintele Giorgio Napolitano din Italia a dezvăluit în urarea de Anul Nou în fața tuturor locuitorilor țării că și-a dat demisia. El a spus că vârsta sa și sănătatea precară îi fac munca foarte dificilă și nu are forța necesară pentru a lucra: „discursul meu din seara aceasta va fi dedicat și celui care mă va înlocui în rolul de președinte pe care îl voi părăsi, dându-mi demisia.”

Cancelarul Angela Merkel ,Germania

Cancelarul german Angela Merkel a folosit urarea de Anul Nou pentru a ura bun venit tuturor refugiaților care fug de război și a vorbit împotriva declarațiilor date de liderii de dreapta împotriva imigranților. Ea a apelat la cetățenii țării sale: „Nu îi urmăriți pe cei care vă atrag! Pentru că prea des întâlnim prejudiciu, răceală, chiar și ură în inimile lor.”

Dalai Lama, Tibet

Dalai Lama a trimis urări de Anul Nou pentru întreaga lume și a folosit această ocazie pentru a-și exprima mulțumirea oamenilor din India, care au oferit un refugiu pentru cei din Tibet, când au fost alungați din China. El a declarat că toți indienii au fost un Guru pentru el și un profesor, în timp ce el a fost Chela pentru ei, adică elevul.  

Dalai Lama a declarat, „ca și călugăr budist, eu cred că trebuie mai întâi să ne folosim ziua de zi cu zi, apoi anul nou, apoi noua săptămână și noua zi. Aș vrea să-mi exprim sentimentele. Eu îi consider guru pe toți indienii, iar noi suntem chela. Așadar, de la un simplu chela, aș vrea să îmi exprim mulțumirea și aprecierea pentru un guru” a adăugat el.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.amazonaws.com

EN

President Xi Jinping, China

Chinese President Xi Jinping said that 2014 was an "unforgettable" year and vowed to continue economic reforms and to bring in a rule of law in China. He said, "In 2014, we pressed ahead with reform, cracked many hard nuts and introduced important reforms close to the interests of our citizens. We adapted to the new normal of economic growth; actively promoted economic and social development; and improved the quality of peoples life."

President Vladimir Putin, Russia

Russian President Vladimir Putin spoke about the annexation of Crimea and Sevastopol, saying that it "will forever remain a most important milestone in the national history."

He added, "The new years shape is in our own hands. It will depend on how effectively, creatively and productively each of us will be doing ones job. There are just no other recipes. We must accomplish and implement every single plan of ours -- for our own sake, for the sake of our children and for the sake of Russia."

President Francois Hollande, France

French President Francois Hollande vowed to enable "progress of all the fields and for everyone.” He added, "Its a message of confidence and determination that I address you tonight ... France is a great country and we have every reason to have confidence in ourselves providing that we move forward, be bold and refuse the status-quo.”

President Giorgio Napolitano, Italy

President Giorgio Napolitano of Italy revealed his early resignation through the New Year greeting to the people of his country. He said that his age and ill health was making his job very difficult for him to perform to the best of his ability: "My speech tonight will be destined also to the one who will soon take in the role of president I am about to leave, giving my resignation."

Chancellor Angela Merkel ,Germany

German Chancellor Angela Merkel used the New Year’s greetings to extend a welcome to refugees fleeing wars and spoke out against the claims made by the anti-immigration right-wing leaders. She appealed to the people of her country:  "Do not follow those who are appealing to you! Because too often there is prejudice, coldness, even hatred in their hearts."

The Dalai Lama, Tibet

The Dalai Lama extended his greetings on New Year to everyone in the world and used the occasion to express his gratitude to the people of India, who had given refuge to the people of Tibet, when they were chased out of China. He said that all Indians were his Gurus or teachers, while he was their Chela, or student.

The Dalai Lama said, "As a Buddhist monk, I think, first we have to utilize our daily life, then the new year, new month, new week and new day. I would like to express my greetings. I consider you Indians as gurus, we are chelas. So, from a simple chela I would like to express my greetings and appreciation to a guru," he added.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: rusia, 2015, china, franta, angela merkel, italia,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.