Logo

USA/ Trump, pericol pentru economia globala?

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4782 times
USA/ Trump, pericol pentru economia globala? Image

USA/ Trump, pericol pentru economia globala?

RO

Fitch, una din top trei cele mai mari agenții de rating din lume, a declarat că președintele Trump este o amenințare foarte mare la adresa economiei mondiale. Motivul citat în această declarație este faptul că Trump este imprevizibil și guvernul său a adoptat un ton foarte agresiv, dar și decizia lui de a renunța la normele obișnuite de abordare a problemelor internaționale.

Trump a fost președinte de doar trei săptămâni dar deja a dat multe declarații pe Twitter care au avut un effect puternic în întreaga lume. Fitch a declarat că „administrația Trump reprezintă un risc pentru condițiile economice internaționale și pentru elementele fundamentale ale creditelor suverane la nivel mondial.”

„Previzibilitatea politicii americane a scăzut, canalele internaționale de comunicare stabilite de comun acord și normele în ceea ce privește relațiile internaționale sunt aruncate deoparte ceea ce crește posibilitatea unor schimbări neașteptate și neanticipate în politica americană cu potențiale efecte negative în toată lumea” a adăugat agenția de rating.

Cel mai mare risc venit din partea administrației Trump este perturbarea cauzată de relațiile internaționale în comerț. Limitele impuse asupra imigrației de către Trump ar putea afecta fondurile ce intră în Statele Unite din partea muncitorilor străini. Mai mult chiar, modul agresiv în care sunt tratate relațiile externe ar putea avea un impact negativ asupra comerțului și finanțelor globale.

Fitch a declarat că „materializarea acestor riscuri ar afecta puternic creșterea economică, ar pune presiune pe fondurile publice care ar putea avea efecte negative asupra multor suverani.”

Cu toate acestea, Finch a avut și lucruri pozitive de spus despre politicile economice propuse de Trump, precum cheltuielile pe infrastructură bine planificate, măsurile luate pentru a mai scăpa din birocrație și promisiunea de a tăia taxele și impozitele.

„O interpretare a evenimentelor actuale este că după o schimbare haotică la început realizată pentru a stabili o reorientare a direcției politicii, administrația se va așeza la locul ei, va îmbrățișa o abordare clară asupra comerțului – și un cadru legal ce ajută comerțul și care scoate în evidență mai multe aspecte ale programului economic, cu excedente internaționale favorabile” a declarat Fitch în raportul lui.

Cu toate acestea, Fitch a explicat în raportul lui că: „din perspectiva lui Fitch, echilibrul actual al riscurilor duce la un rezultat global benign. Administrația a abandonat parteneriatul Trans-Pacific, a confirmat renegocierea Acordului Nord-American pentru Comerț Liber, a atacat companiile ce investesc peste hotare, în același timp amenințându-le pe cele care plănuiesc să facă asta cu sancțiuni financiare și a acuzat multe țări că au manipulat cursurile valutare pentru a dezavantaja Statele Unite.”

Fitch a adăugat că „tonul agresiv al administrației arată că negocierile de pe viitor nu vor fi atât de ușoare, dar nici nu sugerează că ar exista loc de compromis.”

“Administrația a menționat numele Canadei, Chinei, Germaniei, Japoniei și Mexicului când vine vorba de tratate de comerț sau politici de schimb valutar care trebuiesc reanalizate, iar lista nu se va încheia aici” a declarat Fitch.

Între timp, economia Americii se descurcă foarte bine sub președintele Trump. Bursele au atins noi recorduri în fiecare săptămână, Dow Jones Industrial Average trecând de 20.000 pentru prima dată. PIB-ul se așteaptă să crească cu 2,7%, cea mai mare creștere din 2013. Așadar, este posibil ca experții financiari să gândească prea negativ în ceea ce îl privește pe Trump, la fel ca mulți alți oameni!

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.crooksandliars.com

EN

Fitch, which is one of the three biggest rating agencies in the world, said that President Trump represented a significant threat to the global economy. The reason cited for such a statement is Trump’s unpredictability, the aggressive tone adopted by his government and his decision to do away with the usual norms of conducting international affairs.

Trump has been a President for only three weeks now, but already, he has made frequent statements on Twitter that have sent shock waves all over the world. Fitch said, “The Trump administration represents a risk to international economic conditions and global sovereign credit fundamentals.”  

“US policy predictability has diminished, with established international communication channels and relationship norms being set aside and raising the prospect of sudden, unanticipated changes in US policies with potential global implications,” the rating agency added.

The biggest risks from the Trump administration is the disruption caused to international trade relations. The limits on immigration sought to be imposed by Trump could affect the flow of money to foreign workers in the US.  Further, the confrontational way of carrying out foreign relations could have an impact on the global trade and finance.

Fitch said, “The materialisation of these risks would provide an unfavourable backdrop for economic growth, putting pressure on public finances that may have rating implications for some sovereigns.”  

However Fitch had positive things to say about Trump’s proposed economic policies, such as planned infrastructure spending, measures taken to cut bureaucratic red tape and his promise of major tax cuts to the public.

 “One interpretation of current events is that, after an early flurry of disruptive change to establish a fundamental reorientation of policy direction and intent, the administration will settle in, embracing a consistent business- and trade-friendly framework that leverages these aspects of its economic programme, with favourable international spillovers,” Fitch said in its report.

However, Fitch explained in its report, “In Fitch’s view, the present balance of risks points toward a less benign global outcome. The administration has abandoned the Trans-Pacific Partnership, confirmed a pending renegotiation of the North American Free Trade Agreement, rebuked US companies that invest abroad, while threatening financial penalties for companies that do so, and accused a number of countries of manipulating exchange rates to the US’s disadvantage.”

Fitch added that “the aggressive tone of some administration rhetoric does not portend an easy period of negotiation ahead, nor does it suggest there is much scope for compromise.”

 “Canada, China, Germany, Japan and Mexico have been identified explicitly by the administration as having trade arrangements or exchange rate policies that warrant attention, but the list is unlikely to end there,” Fitch said.

Meanwhile, the US economy has been doing very well under President Trump. The stock markets are hitting new highs every week, with the Dow Jones Industrial Average crossing 20,000 for the first time. The GDP is expected to be up by 2.7%, the highest since 2013. So, it’s possible that the financial experts may be wrong about Trump, just like so many other people! 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: usa, trump, economie, fitch, raport, stiri, risc, criza, financiar, economie,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.