Logo

USA/ Trump a castigat...acum ce facem?

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4460 times
USA/ Trump a castigat...acum ce facem? Image

USA/ Trump a castigat...acum ce facem?

RO

Staff report: Camera este întunecată – nu foarte întunecată, dar luminile au fost închise pentru efectul dramatic. Există un bol mare plin de popcorn delicios în mijlocul camerei, iar aroma plutește în aer. Pe masa de cafea din mijloc stă o sticlă de Cola cu câteva pahare lângă. Volumul este setat în așa fel încât să nu deranjeze vecinii, iar canapeaua este foarte comfortabilă. Stând aici în comfortul acesta și bucurându-se de weekend, câțiva prieteni se uită la un film de la Hollywood numit Home Alone (n.tr. Singur Acasă). Filmul este spectaculos, dar un anumit moment iese în evidență când filmul se apropie de punctul culminant – oh uite, nu e tipul ăla blond cel mai bogat om din Statele Unite, spune un prieten când pe ecran apare o față cunoscută. Oh da, este de acord celălalt, cred că îl cheamă Donald Trump, confirmă celălalt. Are loc o mică pauză și toată lumea râde puțin, „ar trebui să îi spunem unchiul Donald” spune o voce, iar de data asta, râsul este mai puternic.

Dă timpul înainte și lucrurile s-au schimbat. Wrestlingul este în vogă și toată lumea se uită la gladiatorii ăștia moderni care intră în situații periculoase și riscante pentru a oferi divertisment oamenilor cu costul propriilor corpuri. Arenele însă sunt aprinse și elegante și toată lumea vrea un pic din acțiunea asta. Ei sunt gladiatori moderni, wrestlerii ăștia, ce pun în scenă un show energic pentru publicul de rând. Foarte mulți bani se învârt aici, iar potențialul industriei în marketing este imens. Miliardarul care deține această afacere înțelege asta și continuă să introducă eveniment după eveniment, care mai de care mai interesant. Orice spune el, oamenii se zbat să facă și asta îi mărește averea. De data aceasta, este cu un pas înainte - și-a adus propria mândrie în ring. Meciul se numește „bătălia miliardarilor” și el înfruntă un vechi adversar și prieten care se întâmplă să fie, ați ghicit, Donald Trump. De data aceasta, rivalitatea este intensă și deși miliardarii nu se află în ring ei înșiși, ei sprijină fiecare un wrestler care trebuie să le protejeze onoarea. Miza este uriașă aici, dacă wrestlerul ales de ei va pierde. Celălalt miliardar va trebui să îl tundă chel pe celălalt în ring, live, în fața a milioane de oameni din întreaga lume. Bătălia continuă pentru o eternitate, dar momentul de glorie îi revine lui Trump care găsește o modalitate de a trișa și își ajută wrestlerul să învingă. Nu există milă pe fața lui, bineînțeles, de c ear fi milă, acesta este doar un joc, iar filozofia lui se rezumă la a fi învingător

El ia aparatul de ras în mână și îl tuned chel pe celălalt miliardar. Chiar în fața publicului care l-a urmărit cu uimire și l-au sprijinit fiecare secundă din meci și i-au arătat cât de mult îl iubesc.

Mai mergem câțiva ani înainte, același Donald Trump este gazda unui show unde alege oamenii care să lucreze pentru el. Provocăriel sunt dificile, macabre și oribile pentru toți participanții. După câteva luni și multe provocări foarte dificile, doar unul va deveni participantul pregătit pentru a face parte din planul măreț pentru afaceri al lui Trump. În fiecare săptămână, Trump trimite mulți oameni acasă din mijlocul panoul său. El este calculat, liniștit și uneori nu arată nici un pic de milă când participanții ajung să plângă. El le spune că pentru a supraviețui, trebuie să nu aibă scrupule. Nu există a doua șansă în viață, le spune el, trebuie să fii un învingător pentru că sunt doar două tipuri de oameni în lume, el merge mai departe și zice că sunt doar învingători și învinși. Dacă nu ești învingător, atunci ești automat un învins. Nu există simpatie pentru cei care eșuează să-și atingă obiectivele sau pentru cei care nu sunt la fel de buni pentru el. Sentimentele pot aștepta astăzi, sub dominația lui Trump nu trebuie să ne mai îngrijorăm de asta. Aceasta este lumea pe care a construit-o – totul trebuie să fie perfect azi – e simplu.

Milioane de oameni au ieșit în stradă astăzi, dar realitatea este că Statele Unite ale Americii are un nou președinte care este exact omul ăsta. Astăzi, el are puterea să pună în practică toate lucrurile de care a vorbit și dacă va face asta, puteți fi sigur că vor mai avea loc proteste. Până acum, miliardarul blond a demonstrate că poate să facă tot ceea ce vrea, dacă își pune mintea la treabă. Aceasta este într-un fel, deviza voinței sale imense. Să sperăm totuși că el înțelege că rolul lui acum este să unifice această țară  măreață. „Cu multă putere, vine și multă responsabilitate”, gândiți-vă la asta, domnule președinte, gândiți-vă la asta. 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducator: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.nbcnews.com

EN

Staff report: The room is dark – it is not necessarily dark but the lights have been turned off for dramatic effect. There is a ginormous bowl full of delicious popcorns and the beautiful aroma resonates around the room. On the central coffee table, a giant cola bottle is available with a couple of glasses. The volume has been set high enough to not annoy the neighbors and the sofa is as comfortable as it can get. Sitting there in total comfort and weekend bliss are sat a few friends watching a Hollywood flick by the name of Home Alone. The movie is spectacular but a particular moment pops up as it reaches its climax – oh look, isn’t that blonde guy one of the richest persons in United States, says one of the friends as a familiar face pops up on the screen. Oh yes, the other one agrees, he is called Donald Trump I think, confirms the other one. There is a brief pause and everyone laughs a little, “we should call him Uncle Donald” says one voice and this time the laughter is longer.

Roll on a few years and things have changed. Wrestling is the rave these days and everyone is interested in watching these modern gladiators go about the extremely dangerous and risky business of providing entertainment on the cost of their bodies. The arenas however are lit and glamorous and everyone wants piece of action here. They are the modern day gladiators these wrestlers, putting out an emphatic show for the ordinary public to enjoy. There is great deal of money involved in the business and the marketing potential of the industry is immense. The billionaire who owns the business understands that and tries to continue introducing one interesting event after the other. Whatever he serves, people lap up to and continue to increase his wealth. This time he has gone one step ahead – he has put his own pride on the ring. The match is called ‘the battle of billionaires’ and he faces an old adversary and friend who so happens to be, yes you guessed it correctly, Donald Trump. This time the rivalry is intense and although the billionaires aren’t in the ring themselves, they are each supporting a wrestler to protect their honor. The stakes are high in this one, if their designated wrestler loses; the other billionaire will take a shaving machine and shave them bald in the ring, live in front of millions of people watching all across the globe. The battle goes on for what seems like an eternity but the moment of glory falls to Trump who allegedly finds a way to cheat and help his wrestler win. There is no remorse on his face, of course why would there be any remorse, this is just a game and his philosophy involves in always being a winner.

He takes the trimmer in his hand and shaves the other billionaire bald. Right in front of the audience who watch him in awe and cheer him every second of the act and show how much love they have for him.

Move a few more years, the same Donald Trump is hosting a reality show where he is selecting people who want to work for him. The challenges are gruesome, difficult, and soul sapping for all the contestants. After a few months and many difficult challenges, only one would remain fit and suitable enough to become part of Trump’s great business plan. Every week when there is time to send a few homes, Trump sits in the middle of the panel and passes his verdict. He is calculated, smooth, and at times shows zero mercy leading for the contestants to break into tears. He tells them that in order to survive, they have to become ruthless. There are no second chances in life, he tells them, you have to be a winner as there are only two kinds of people in the world, he goes one step further, winners and losers, he concludes. If you are not a winner it automatically means that you are a loser. There is no sympathy for anyone who fails to make the targets or is not good enough for him. Sentiment can wait for today, not under Trump’s watch do we have to worry about it. This is a world that he has built – everything here has to be perfect – it is as simple as that.

Millions are marching against his rule today but the ground reality is United States of America has a new president who is this same man. Today he has the power to initiate all the things that he said and if he does, it can be assured that there will be many of those marches. As of now, the blonde billionaire has proved that he can accomplish anything that he can set his mind on. That in a way is a testament to his immense will power. Let us just hope, that he understands that his role now is to unify his great country. “With great power, comes great responsibility”, think about it Mr. President, just think about it.  

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: trump, donald, alegeri, hillary, clinton, presedintie, sua, pence, obama,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.