Logo

USA/ Tensiuni politice dupa incidentul din California

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4656 times
USA/ Tensiuni politice dupa incidentul din California Image

USA/ Tensiuni politice dupa incidentul din California

RO

Incidentul oribil armat ce a avut loc în San Bernardino din California și care a dus la uciderea a 14 oameni, lăsând încă 21 răniți, a dus la un război politic în Statele Unite, ambele părți, atât Republicanii cât și Democrații dând vina unii pe alții. Candidații la președinție republicani au vorbit pe îndelete despre terorism. 

Senatorul Texan Ted Cruz a scris pe Twitter că se roagă pentru victimele și familiile acestora care au fost afectate de această tragedie. El a declarat că „aceasta este o altă manifestare a terorismului, a islamului radical aici acasă la noi. Această crimă oribilă subliniază faptul că suntem în război, fie că administrația actuală o realizează sau nu.” 

Donald Trump l-a criticat pe președintele Obama pentru faptul că a refuzat să numească incidentul ca unul tipic de terorism islamic. El a declarat că acesta este o dovadă a faptului că „ceva se întâmplă cu omul ăsta și noi nu știm ce.”  

El a spus de asemenea că soa și mama teroritului Syed Farook ar fi trebuit să fie intervievate, deoarece el crede că ele ar fi știut ce se întâmplă: „eu cred că sora criminalului, am văzut-o când era intervievată, eu cred că ea știa ce se întâmplă. … eu cred că și mama lui știa ce se întâmplă. S-a dus în apartament. Toți cei care au intrat în casa aia știau ce se întâmplă. Nu au spus autorităților. Știau ce s-a întâmplat. Mama lui știa. Eu cred că sora intervievată știa și ea. Trebuie să fim mai deștepți și mai duri ori vom avea probleme grave.”

Mike Huckabee l-a acuzat pe președintele Obama pentru faptul că s-a mișcat cu „o viteză ca cea a luminii” când vine vorba de impunerea unor măsuri mai stricte, în timp ce ignoră amenințarea „terorismului radical islamic”.  

Dr. Ben Carson a declarat că dacă terorista Tashfeen Malik, care a trecut printr-o serie de verificări intense și a putut să obțină viza, acest lucru ar trebui să „încheie discuțiile” în legătură cu refugiații sirieni. El a adăugat că „nu s-a întâmplat asta deoarece bineînțeles ei au o agendă politică. Dacă nu încheie conversația, au o agendă politică și agenda asta nu are nimic de-a face cu protejarea americanilor de rând.” 

Președintele Obama a fost mai prudent decât oponenții săi din partidul Republican. El a spus că „în momentul ăsta, nu știm de ce a avut loc acest incident.” El a spus presei că deși incidentul ar putea fi unul terorist, „motivele din spatele acestora ar putea fi foarte diferite.”  

De fapt, președintele Obama a încercat să folosească incidentul pentru a cere legi mai stricte pentru arme în Statele Unite. El a declarat că „în timp ce investigația înaintează, este important pentru noi toți, inclusiv pentru legislaturile noastre, să vedem ce putem face pentru a ne asigura că atunci când unii indivizi vor să facă rău, le va fi foarte dificil. Pentru că acum e prea simplu.” 

Principala candidată la prezidențiale, Hillary Clinton, a sprijinit cererile lui Obama în ceea ce privește măsurile noi asupra armelor de foc. Ea a scris pe Twitter: „refuz să accept asta ca viața normală. Trebuie să luăm măsuri pentru a opri violențele cu arme de foc acum.”  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.slate.com

EN

The horrific mass shooting in San Bernardino, California that killed 14 people and left 21 injured has led to a political war in the United States, with both side, the Republicans and the Democrats, blaming the other. The Republican presidential candidates spoke at length on terrorism.

Texas Senator Ted Cruz, tweeted his prayers and thoughts for the victims and families who were affected by the senseless tragedy. He said, “This is yet another manifestation of terrorism, radical Islamic terrorism here at home. This horrific murder underscores that we are at a time of war, whether or not the current administration realizes it."  

Donald Trump criticized President Obama’s refusal to call the incident as being a case of radical Islamic terrorism. He said that it was a proof that "there is something going on with him that we don know about."  

He also said that the sister and the mother of the terrorist Syed Farook should have been questioned as he believed they knew what was going on: “I believe that the sister of the killer, I watched her interviewed, I think she knew what was going on. … I think his mother knew what was going on. She went into the apartment. anybody that went into that house or that apartment knew what was going on. They didn’t tell the authorities. They knew what was going on. The mother knew. I think the sister interviewed, I think she knew. We better get a little tough, and a little smart, or we’re in trouble.”

Mike Huckabee accused President Obama of moving with "lightning speed" for additional gun control measures, while ignoring the threat of "radical Islamic terrorism."

Dr. Ben Carson said that if the female terrorist Tashfeen Malik passed extensive background checks and was able to get a visa that should “end the conversation” on Syrian refugees. He added that “It hasn’t, because obviously, they have an agenda. If that doesn’t end the conversation, they have an agenda, and that agenda has nothing with protection of the American people.”

President Obama was a little more circumspect than his opponents in the Republican Party. He said, "At this stage, we do not yet know why this terrible event occurred." He told the media that while the shooting could be a terror plot, “there may have been multiple motivations behind the incident.”

In fact, President Obama used the incident to push for greater gun control in the United States. He said, "As the investigation moves forward it will be important for all of us, including our legislatures, to see what we can do to make sure, when individuals decide they want to do somebody harm, we make it a little harder for him to do it. Because right now its just too easy."

The frontrunner for the Presidential elections, Hillary Clinton supported Obama’s calls for more gun control measures. She tweeted, “I refuse to accept this as normal. We must take action to stop gun violence now.”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: san bernardino, california, atac, musulman, islam,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.