Logo

USA/ Stilul de viata Amish

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 6707 times
USA/ Stilul de viata Amish Image

USA/ Stilul de viata Amish

RO

Amish- un cuvânt pe care l-am auzit de atât de multe ori în viața noastră. Un cuvânt pe care îl folosim aproape în fiecare zi. Dar mulți dintre noi nu știm istoria din spatele acestuia. De fapt, dacă suntem un pic mai atenți, vom descoperi că modul de viață al oamenilor Amish este unul foarte interesant! Cât despre mine, trebuie să spun că stilul de viață Amish mi s-a părut foarte curios și mereu am vrut să văd cum e viața acestor oameni simplii cu adevărat.  

Provincia Lancaster din Pennsylvania găzduiește în jur de 30.000 de oameni Amish. Este o destinație turistică foarte important pentru cei care vor să vadă cu ochii lor cum e stilul de viață Amish. Comunitatea Amish este formată din creștini anabaptiști care cred în botezul adulților, nu al copiilor. Ei sunt oameni care cred într-un stil de viață simplu, în purtarea unor haine cât mai obișnuite și care resping tehnologia mdernă. Pare greu de crezut, dar engleza e a doua limbă a oamenilor Amish! Prima lor limbă e germana, cunoscută de asemenea ca și Germana de Pennsylvania. Iată câteva informații despre cum trăiesc oamenii Amish.  

Oricât de ciudat ar părea în ziua de azi, ei nu folosesc eletricitate, nici acasă, nici la ferme. Deși nu cred că electricitatea e ceva rău, ei cred că electricitatea ar aduce ușurința lumii moderne în casa lor și ar distrage oamenii de la viața de zi u zi. Familia este cel mai important lucru din viața unui Amish și ei cred că comoditatea lumii moderne va distrage indivizii de familia lor.  

În loc de electricitate, ei folosesc alternative ale acesteia precum baterii, panouri solare, mori de vânt, gaz, kerosene și aer comprimat pentru aparatele lor. Oamenii Amish folosesc aragaze pentru a găti, în timp ce unele case vechi folosesc sobele pe lemne pentru asta. Nu au mașini și folosesc telefoanele comunității doar pentru urgențe sau afaceri. Toate acesetea par de necrezut, dar așa trăiesc oamenii Amish în secolul 21!  

Comunitatea Amish, care crede în valorile universale, modestia și smerenia, poartă doar haine simple făcute de mână. Hainele Amish sunt făcute din materiale de o singură culoare, fără modele. Doar negru, alb și culorile închise sunt permise.

Femeile Amish poartă rochii simple și șorțuri – rochia nu are nasturi, ci doar bolduri.   

În Lancaster vă veți relaxa cu siguranță. Flora verde și dealurile, oamenii în haine simple și peisajul din zonă vă vor duce într-o altă lume, o lume în care viața simplă poate fi cu mult mai bună decât cea plină de acțiune și dependentă de tehnologie în care trăim noi.  

Stilul lor uimitor de viață poate fi rezumat printr-un citat al unui prieten de-al meu care a zis că „din experiența mea, după ce am trăit ceva timp alături de oamenii Amish, pot spune că sunt oameni cu mult mai fericiți decât noi, care ne bucurăm de toate comoditățile lumii modern.”  

Autor: Ishan Hasnat - Bangladesh
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.amishbuggyrides.com

EN

Amish- a word we have heard so many times in our life. A word that we use in almost every day. But many of us don’t know the history behind it. In fact, if we delve a bit deeper we will find out that the Amish way of living is actually quite nice! And for me, I have to say that the Amish and their lifestyle had intrigued me and I always wanted to see first-hand what the life of these simple people is like.

The Lancaster County of Pennsylvania is home to some 30,000 Amish people; its a major tourist destination for those who want to experience the Amish way of living. The Amish are a group of Anabaptist Christians, who believe in the baptism of adults, not infants. They are a people who believe in simple living, wearing plain clothing, and rejecting many of the conveniences of modern technology. It may be hard to believe but English is actually the Amishs second language! Their first language is German, which is also known as Pennsylvania German. Here are some facts about the way the Amish lives their lives.

As weird as it sounds in this era, they do not use electricity at home or in their farm. While they do not think electricity is evil, they believe that electricity will bring into Amish homes the conveniences of modern world and distract people. Family is the most important part in the life of an Amish person and they believe the modern-day conveniences will distract a persons attention from his or her family

Instead of electricity, they use alternative sources like batteries, solar panels, windmills, gas, kerosene and compressed air to power their appliances. The Amish use gas stoves for cooking, while some homes still use the old wood cook stoves. They do not own automobiles, and use community phones only for emergencies and business purposes. All of this may sound completely unbelievable but this is how the Amish live even in the 21st century!

The Amish, who believe in the universal values of modesty and humility, wear hand-made plain clothing. Amish clothing is made from solid-coloured fabric with no patterns or prints at all. Only black, white and muted colours are allowed.

Amish women wear simple cape dress and apron -- the dress does not have buttons and is kept in place using straight pins. 

One is definitely going to have a peaceful time in the Lancaster County. Hills and green vegetation, country roads, buggies and people in plain clothing will carry you over to a new world, a world that makes you feel that a simple life can sometimes be so much better than the action-packed, technology-dependent life that we lead.

And there amazing lifestyle sums up in only one quote from a friend of who said, “From my experience of living alongside the Amish I can say that they are actually much happier than people like us, who live with all the conveniences of modern world." 

Author: Ishan Hasnat - Bangladesh

Share it!
Tags: amish, usa, pennsylvania, landcaster,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.