Logo

USA/ Senatorii il sfideaza pe Obama

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 7841 times
USA/ Senatorii il sfideaza pe Obama Image

USA/ Senatorii il sfideaza pe Obama

RO

Într-o sfidare fără precedent față de președintele Statelor Unite, Barack Obama, și datorită furiei pricinuite de încercarea lui de a semna un acord nuclear cu Iran, mai mulți senatori americani, în frunte cu tânărul senator Tom Cotton, au scris o scrisoare deschisă guvernului din Iran.  

Senatorii republicani au scris că orice acord semnat între Iran și Statele Unite în timpul mandatului lui Obama nu va mai fi valabil după terminarea acestuia, deoarece cel mai probabil va fi anulat de Congres.  

Vă prezentăm aici fragmente din această scrisoare foarte controversată în care senatorii republicani au atacat în mod direct autoritatea președintelui Obama.

Scrisoare deschisă pentru liderii Republicii Islamice Iran:  

După ce am observat negocierile nucleare dintre dumneavoastră și guvernul nostru, noi am aflat că dumneavoastră nu înțelegeți foarte bine cum funcționează sistemul nostru constituțional. Așadar, vă scriem pentru a vă aduce la cunoștință două lucruri din Constituția noastră, puterea de a realiza acorduri internaționale și caracterul diferit al oficiilor federale, două lucruri pe care ar trebui să le luați în considerare în timpul procesului de negocieri.  

În primul rând, în Constituția noastră, deși președintele negociază acordurile internaționale, Congresul joacă un rol crucial în aprobarea acestora. În cazul unui tratat, Senatul trebuie să îl aprobe prin două treimi din voturi. Un așa numit acord congressional-executiv are nevoie de un vot majoritar atât de la Casă, cât și de la Sneat (care, datorită regulilor procedural, înseamnă trei cincimi din votul total al Senatului). Orice acord neaprobat de Congres este un simplu acord executiv.

În al doilea rând, oficiile Constituției noastre au caracteristici diferite.

De exemplu, președintele poate executa doar două mandate de patru ani, în timp ce senatorii pot executa un număr nelimitat de termene de 6 ani. De exemplu, președintele Obama va părăsi scaunul prezidențial în 2017, în timp ce cei mai mulți dintre noi vom rămâne în birourile noastre mai mult timp – decenii întregi poate.  

Ceea ce înseamnă aceste două lucruri este că noi vom considera orice fel de acord care are legătură cu programul dumneavoastră de arme nucleare ca neaprobat de Congres, adică va fi doar un acord executiv între peședintele Obama și Ayatollah Khamenei. Următorul președinte ar putea anula cu un stilou acest acord, iar viitorul Congres ar putea modifica termenii și condițiile acordului oricând.  

Sperăm că această scrisoare vă va îmbunătăți cunoștințele dumneavoastră în legătură cu sistemul nostru constituțional și că promovează o înțelegere mutuală și claritate în progresul negocierilor nucleare.  

Cu sinceritate,

Senatorul Tom Cotton și alții  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.joeforamerica.com

EN

In an unprecedented show of contempt for the President of the United States, Barack Obama and anger over his attempts to have a nuclear deal with Iran, scores of US Senators, led by young Senator Tom Cotton, wrote a letter directly to the leadership of Iran.

The Republican Senators wrote that any nuclear deal Iran got from the US under Barack Obama’s Presidency would not be adhered to following the end of his Presidency. They warned him against signing the deal with their own President saying that there was a strong likelihood of the deal being cancelled by the US Congress following the end of Obama’s Presidency.

We present full excerpts from this highly controversial letter in which Republican Senators have directly attacked President Obama’s authority.

An Open Letter to the Leaders of the Islamic Republic of Iran:

It has come to our attention while observing your nuclear negotiations with our government that you may not fully understand our constitutional system.  Thus, we are writing to bring to your attention two features of our Constitution, the power to make binding international agreements and the different character of federal offices which you should seriously consider as negotiations progress.

First, under our Constitution, while the president negotiates international agreements, Congress plays the significant role of ratifying them.  In the case of a treaty, the Senate must ratify it by a two-thirds vote.  A so-called congressional-executive agreement requires a majority vote in both the House and the Senate (which, because of procedural rules, effectively means a three-fifths vote in the Senate).  Anything not approved by Congress is a mere executive agreement.

Second, the offices of our Constitution have different characteristics.

For example, the president may serve only two 4-year terms, whereas senators may serve an unlimited number of 6-year terms.  As applied today, for instance, President Obama will leave office in January 2017, while most of us will remain in office well beyond then — perhaps decades.

What these two constitutional provisions mean is that we will consider any agreement regarding your nuclear-weapons program that is not approved by the Congress as nothing more than an executive agreement between President Obama and Ayatollah Khamenei.  The next president could revoke such an executive agreement with the stroke of a pen and future Congresses could modify the terms of the agreement at any time.

We hope this letter enriches your knowledge of our constitutional system and promotes mutual understanding and clarity as nuclear negotiations progress.

Sincerely

Senator Tom Cotton and Others

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: usa, obama, republican, iran, acord, nuclear,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.