Logo

USA/ Multumiri fanilor Guardians of the Galaxy!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12692 times
USA/ Multumiri fanilor Guardians of the Galaxy! Image

USA/ Multumiri fanilor Guardians of the Galaxy!

RO
\"Gardienii Galaxiei\" a fost unul dintre cele mai populare filme care au ieșit de la Hollywood în acest an și a avut un mare succes, ajungând până la 94 de milioane dolari la box-office-ul intern, mult mai mult decât au prezis cei mulți experți de box-office.

Directorul \"Gardienii Galaxiei\", James Gunn, complet emoționat și copleșit de răspunsul fenomenal al publicului la filmul lui extrem de incitant, a scris o scrisoare emoțională pe pagina sa de Facebook, fanilor \"Gardienii Galaxiei\", oriunde s-ar afla în lume. Iată întreaga scrisoare:

\"Vă mulțumim tuturor celor care au văzut (și văd) Guardienii Galaxiei în acest week-end, din toată inima. Gardienii sunt un grup de ciudați, proscriși și tocilari. Filmul este pentru oricine care s-a simțit vreodată aruncat deoparte, lăsat în afară, sau diferit. Este pentru toți vei care nu ne găsim locul. Acest film face parte din tine. Și, astăzi, cred că o ducem din ce în ce mai bine.

Desigur, sunt fericit de tot ce a realizat filmul în box-office. Dar ceea ce mă emoţionează cel mai mult este că filmul despre care le-am vorbit celor de la Marvel că am vrut să-l fac acum doi ani, este filmul pe care-l vedeţi în teatre azi – de aceea atât de mulți dintre voi par a experimenta direct filmul, ceea ce a fost intenţia mea. Actorii, producătorii, echipa și eu, am simţit că facem ceva special în timp ce făceam filmul. Dar este foarte rar ca intenţiile regizorului în crearea unui film, sau a unei scene, sau unui personaj, sau a unui dialog sunt, aparent, exact ceea ce a experimentat audiența (să nu mai vorbim de critici!) şi asta se pare că s-a întâplat aici. Ați permis unui raton vorbitor - pentru o clipă, un minut, sau o zi – să vă facă puţin mai umani. Și pentru casta, eu vă sunt profund recunoscător.

Dacă m-am bazat pe mine pentru a pune în aplicare aceste intenții, filmul ar fi fost un dezastru bălăbănit. Dar, în loc, am avut o distribuție minunată, producători-genii, un studio incredibil de curajos, artişti sublim de talentați în efecte vizuale, editori mari, și cea mai bună echipă de nemernici britanici care au implementat efectiv aceste intenții pentru mine. Când aveam eu o idee bună, ei o transformau, prin alchimie, într-una grozavă. Mulţi dintre voi care v-aţi implicat sunteți prieteni de pe Facebook. Mulţi dintre voi vor citi acest mesaj altundeva. Vă iubesc pe toți.

Poate vă amintiți că am postat aici în urmă cu câteva săptămâni despre cât de trist am fost când am terminat filmul, că aveam probleme în a renunţa la Rocket şi că îmi va fi dor de el. Dar văzându-l pe el (și Groot, și restul echipei) îmbrățișaţi de lume, fiind înțeleşi, a făcut ca despărţirea să fie minunată. E ca şi cum a-i da un animal de companie spre adopţie, celor mai minunaţi părinţi din lume.

Și, desigur, nu spun într-adevăr la revedere deoarece, în timp ce mulți dintre voi s-au bucurat de film, eu mi-am petrecut acest greu week-end la locul de muncă pentru o continuare. Nu m-am putut abţine! Rezultatele sunt frumoase, dar procesul creativ este cel pe care-l iubesc şi care m-a făcut să merg înainte. Sunt incitat de chestia asta! Gardienii au atât de multe greutăți și necazuri și triumfă în fața lor, şi abia aştept să le împărtăşesc cu voi toţi.

Pe săptămâna a doua...

Cu dragoste, James


Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: screenrant.com

EN
“Guardians of the Galaxy” has been one of the most popular movies to have come out of Hollywood this year, and has been widely successful, raking in $94 million at the domestic box office, much more than what many box office experts had predicted.

The director of “Guardians of the Galaxy” , James Gunn, completely emotional and overwhelmed by the phenomenal response shown by the public to his highly entertaining movie. Gunn has written an emotional letter on his Facebook page to the fans of the “Guardians of the Galaxy” wherever they are in the world. We produce the entire letter in full:

Thanks to all of you who saw (and are seeing) Guardians of the Galaxy this weekend, from the bottom of my heart. The Guardians are a group of oddballs, outcasts, and geeks. The movie is for anyone who ever felt cast aside, left out, or different. It\\\\s for all of us who don\\\\t belong. This movie belongs to you. And, today, I think we\\\\re doing okay.

I am of course happy with all the film has accomplished box-office-wise. But what touches me the most is that the film I told the folks at Marvel I wanted to make two years ago is the film that you\\\\re seeing in theaters today - it\\\\s that so many of you seem to be directly EXPERIENCING the film I INTENDED. The cast, the producers, the crew, and I felt like we were making something special while we were making it. But it is very rare that a director\\\\s INTENTIONS in creating a film, or a scene, or a character, or a line of dialogue are, seemingly, specifically what is experienced by an audience (not to mention critics!), and that seems to be what has happened here. You have allowed a talking raccoon - for a moment, a minute, or a day - to make you a little more human. And for that, I am profoundly grateful.

If I relied on myself to implement these intentions, the film would be a shambling mess. But instead, I had a wonderful cast, genius producers, an incredibly brave studio, sublimely talented visual effects artists, great editors, and the best damn crew of mostly-British bastards to actually implement these intentions for me. Where I had a good idea they would, through alchemy, transform it into a great one. Many of you involved are friends of mine on Facebook. Many of you will read this somewhere else. I love you all.

You may remember me posting here a couple weeks ago how sad I was to be finishing up the film, that I was having trouble letting go of Rocket, and that I was going to miss him. But seeing him (and Groot, and the rest of the team) embraced by the world like they have been, to be UNDERSTOOD, makes it a wonderful letting go. Its like giving a foster pet up for adoption to the most wonderful parents in the world.

And, of course, Im not really saying goodbye as, while many of you have been enjoying the film, Ive spent this weekend hard at work on the sequel. I couldnt help myself! The results are nice but its really the creative process I love and that keeps me going. Im on fire with this thing! The Guardians have so many hardships and heartaches and triumphs ahead of them, and I cant wait to share them with all of you.

Onto week two...

Love, James

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: Gardienii Galaxiei, James Gunn, film, fani


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.