Logo

USA/ Relatii moderne: Agata-Paseaza-Schimba!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 14218 times
USA/ Relatii moderne: Agata-Paseaza-Schimba! Image

USA/ Relatii moderne: Agata-Paseaza-Schimba!

RO

(Inspirat de articolul Modern Love de Jordana Narin)  

Să începem cu începutul – am fost un pic mai ocupat în ultima vreme și nu am putut să scriu atât de mult. Așa e viața și așa merg lucrurile, iar uneori trebuie să te oprești și să te asiguri că ai prioritățile care trebuie. În fine, voi scrie din nou la fel de des, deși s-ar putea să mai dispar din când în când deoarece trebuie să rezolv multe chestii personale.  

Unii dintre prietenii mei mereu au râs de mine când le-am spus despre pasiunea mea de a scrie povești de dragoste cât mai ciudate. Adică, înțeleg chestiile ridicole – fiind reporter, în loc să vorbesc despre anumite evenimente și știri, mie îmi place să aflu mai multe despre viața personală a oamenilor. Poveștile din viața personală nu sunt atât de importante pentru alte persoane înafară de persoana căreia îi aparține. Cu toate acestea însă, fiecare poveste pe care o citesc o consider unică, interesantă și  provocatoare.  

Sistemul de întâlniri american modern s-a schimbat mult. Ritualul de curtare a femeii a dispărut aproape complet. Oamenii se întâlnesc deseori la o petrecere, se culcă cu anumite persoane și apoi o uită. Aceste aventuri de o noapte poate sunt bune, dar nu ajută la crearea unei relații stabile. Cum poți să intrii într-o relație stabilă cu cineva pe care nici nu îl cunoști deoarece erai beat când l-ai adus acasă?

Povestea scrisă de Narin este unică și inspirantă. Ne vorbește despre iubirea ei din liceu. Cineva pe care l-a întâlnit și cu care s-a simțit comfortabile, dar cineva cu care nu a avut niciodată tupeul de a începe o relație adevărată. O persoană care ar fi putut fi, dar nu a fost niciodată.  

Ea vorbește despre un tip pe care l-a iubit în liceu, o persoană care a mers mai apoi la o altă școală și cineva cu care s-a întâlnit pentru prima dată la o petrecere de Halloween. Nu au devenit prieteni niciodată, nu s-au cunoscut niciodată, dar au format o legătură specială. S-au sărutat și au vorbit prin mesaje. El a avut onoarea de a fi primul pentru ea. Dar nu au format niciodată o relație mai mult decât obișnuită. Nu au ieșit împreună niciodată, nu au devenit prieteni și mereu s-au gândit unul la celălalt ca la un străin.  

Pentru cineva ca mine, o persoană din generația aceasta într-un fel – povestea îmi este cunoscută și văd legătura. Am cunoscut mulți oameni care „ar fi putut fi” dar nu au fost niciodată împreună. Faptul că oamenii nu vor să adauge etichete de genul „întâlniri”, „iubit” sau tag-ul faimos de pe Facebook „într-o relație cu” altora devine din ce în ce mai adevărat.  

Fiind o persoană care mereu încearcă să înțeleagă importanța iubirii și fiind cineva care mereu consideră că iubirea este mai puternică decât orice alte emoții – simt suferința lui Narin.

Pentru ea – povestea lui „Jeremy” a ei este o realitate. Pentru mine nu e nimic altceva decât o confuzie. 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.oneworldhealing.net

EN

(Inspired by an article from Jordana Narin – Modern Love)

First thing first – I have been a bit busy lately and have been unable to report regularly. Such is life and the things involved in it that sometimes you have to take a break and set your priorities again. Any ways, I will be reporting again although it will be a bit intermittent as there are plenty of things that I need to get sorted.

I have often been made fun of by some of my peers and colleagues when I tell them about my passion in writing about strange love stories as reports. I mean I can understand the ridicule – as a reporter instead of reporting about news stories and all the current events, I am happy in finding about personal lives of people. The personal life stories that almost have zero significance to any other person except for that person who is living through the story. However every story I find is unique, interesting and almost always thought provoking.

The modern America dating system has changed a lot. The courtship ritual is almost obsolete. People often meet each other at a party, engage their self in a sexual experience and almost forget about the other person. The one night stands may be good in some way but in terms of creating steady relationship they almost do nothing. How can you go steady with someone who you may not even recognize in the morning when you are a little less drunk?

The story that Narin has written is unique and inspiring. It tells us about her high school crush. Someone she met and felt comfortable with, but someone she never really had the courage to develop a relationship. A person that could have been but never was.

She tells about a guy that she liked in her high school, a person that went to another school and someone whom she met on a Halloween party. They never became friends, they never came to know each other, yet they managed to connect in a way that was special. They shared kisses and talked with each other in messages. He even had the honor of being her first. Yet the two never became anything more than a casual relationship. They never dated, they never became friends and they never thought about becoming more than strangers.

For someone like me, who is part of this generation in a way – the story resonates and connects. I have known many people who “could have been” but were never together. The fact that people shy away from labels like “dating” “boyfriend” or the infamous Facebook tag of “in a relationship” is a reality.

As someone who is trying to understand the importance of love and as someone who believes that love transcends all other emotions – I feel Narin’s pain.

For her – the story of her “Jeremy” is a reality; for me it is nothing more than a confusion. 

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: dragoste, love, relatii, cauze,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.