Logo

USA/ Raport CIA - Tortura!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8177 times
USA/ Raport CIA - Tortura! Image

USA/ Raport CIA - Tortura!

RO
Eliberarea raportului asupra torturii CIA de către Comitetul de Informații a Senatului SUA a pornit o dezbatere viguroasă în Statele Unite și în întreaga lume. Dar ce spune raportul de fapt? Noi vă prezentăm unele dintre punctele culminante ale raportului, care vorbește despre tehnicile folosite de CIA pentru a tortura deținuții. Vă avertizăm, acest lucru va face o lectură oribilă.

1. CIA a efectuat execuții simulate și alte tehnici, cum ar fi "nuditatea, manipularea dietetică, expunerea la temperaturi scăzute, dușuri reci și lovituri brutale". Unele dintre tehnici au fost, "introducerea presiunii în artera deținutului ... suflarea țigării sau a fumului de trabuc în fața unui deținut, aruncarea apei reci pentru a interoga deținuții, precum și supunerea unui deținut la o "eliminare violentă."

2. Aceste tehnici au inclus dezbrăcarea deținutului, urmărirea lui printr-un hol lung și bătaia și lovirea lui. Raportul spune: "În timp ce îl alergau de-a lungul coridorului, de câteva ori el a căzut și ei l-au târât prin noroi".

3. Privarea de somn, care "a implicat menținerea deținuților treji timp de până la 180 de ore, de obicei, în picioare sau în poziții de stres, uneori cu mâinile încătușate deasupra capului".

4. Simularea înecului a fost folosită pe un deținut, Abu Zubaydah, care "nu mai răspundea deloc, cu bulele ieșind prin gura deschisă".

5. Izolarea totală. Unui singur deținut i-au fost date "alimente din ce în ce mai alterate, ținut la temperaturi foarte scăzute, încătușat și acoperit în timp ce asculta muzică 24/7. El nu a avut acces la toaletă. Și a fost lăsat acolo să stea - cu încheieturile încătușate de o bară deasupra capului timp de 22 de ore pe zi, timp de două zile în încercarea de a-i "distruge rezistența ".

6. CIA a folosit, de asemenea, tehnici ilegale cum ar fi amenințarea familiilor deținuților: "ofițerii CIA au amenințat, de asemenea, cel puțin trei deținuți cu rănirea familiilor lor - amenințările la adresa copiilor unui deținut, abuzarea sexuală a mamei unui deținut și "tăierea gâtului mamei [deținutului]."

7. Cel mai rău tratament a fost relatat aici: "Conform datelor CIA, Abu Jafar al-irakian a fost supus nudității, manipulării dietetice, palmelor insultătoare, lovirilor abdominale, prinderilor violente, torturi faciale, statul pe pereti, poziții de stres și aruncatul apei de 44 grade Fahrenheit timp de 18 minute. El a fost încătușat stând în picioare timp de 54 ore ca parte din privarea de somn, iar el a experimentat umflarea picioarelor care au dus la subțierea sângelui și bandajele cu ace spiralate.

"El a fost mutat într-o poziție șezând, iar privarea lui de somn a fost extinsă la 78 de ore. După ce umflarea s-a diminuat, el a fost prevăzut cu sânge mai subțire și a fost returnat în poziția din picioare. Privarea de somn a fost extinsă la 102 de ore. După patru ore de somn, Abu Jafar al-irakian a fost supus la încă 52 de ore fără somn, după care Sediul Central al CIA i-a informat pe anchetatori că opt ore sunt perioada minimă de repaus între sesiunile de privare a somnului de peste 48 de ore. În plus față de umflarea picioarelor, Abu Jafar al-irakian a rămas cu un edem la cap din cauza pereților, escoriații pe gât și beșici pe glezne din cauza cătușelor. "

8. Ofițerii CIA implicați în torturări au venit în fața instanței spunând că sunt psihopați. Raportul spune că torționarii, "inclusiv persoane care, printre altele, s-au angajat în interogatoriile inadecvate ale deținuților, a avut probleme de manevrare a furiei la locul de muncă și au fost raportați la agresiune sexuală."


Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: topinfopost.com

EN
The release of the CIA torture report by the US Senate Intelligence Committee has set off a vigorous debate in the United States and around the world. But what does the report actually say? We bring to you some of the highlights of the report, which talks about the techniques used by CIA to torture detainees. We warn you, this makes for horrific reading.

1. The CIA conducted  mock executions  and other techniques such as “nudity, dietary manipulation, exposure to cold temperatures, cold showers and rough takedowns”. Some of the techniques were, "placing pressure on a detainees artery ... blowing cigarette or cigar smoke into a detainees face, using cold water to interrogate detainees, and subjecting a detainee to a hard takedown."

2. These techniques included stripping the detainee naked and running through a long hall and slapping and punching him. The report says,  "As they ran him along the corridor, a couple of times he fell and they dragged him through the dirt”.

3. Sleep deprivation, which "involved keeping detainees awake for up to 180 hours, usually standing or in stress positions, at times with their hands shackled above their heads," was used.

4. Waterboarding was used on a detainee, Abu Zubaydah, who "became completely unresponsive, with bubbles rising through his open, full mouth."

5. Total isolation was used. For one detainee,  he was given “increasingly worse food, kept in very cold temperatures, shackled and hooded and played music 24/7. He had no access to toilets. And he was left hanging -- with wrists handcuffed to an overhead bar for 22 hours a day for two straight days in an attempt to "reak his resistance."

6. The CIA also used illegal techniques such as threatening the families of detainees: "CIA officers also threatened at least three detainees with harm to their families -- to include threats to harm the children of a detainee, threats to sexually abuse the mother of a detainee and a threat to cut [a detainees] mothers throat."

7. The worst treatment has been chronicled here: "According to CIA records, Abu Jafar al-Iraqi was subjected to nudity, dietary manipulation, insult slaps, abdominal slaps, attention grasps, facial holds, walling, stress positions and water dousing with 44 degree Fahrenheit water for 18 minutes. He was shackled in the standing position for 54 hours as part of sleep deprivation, and experienced swelling in his lower legs requiring blood thinner and spiral ace bandages.

"He was moved to a sitting position, and his sleep deprivation was extended to 78 hours. After the swelling subsided, he was provided with more blood thinner and was returned to the standing position. The sleep deprivation was extended to 102 hours. After four hours of sleep, Abu Jafar al-Iraqi was subjected to an additional 52 hours of sleep deprivation, after which CIA Headquarters informed interrogators that eight hours was the minimum rest period between sleep deprivation sessions exceeding 48 hours. In addition to the swelling, Abu Jafar al-Iraqi also experienced an edema on his head due to walling, abrasions on his neck and blisters on his ankles from shackles."

8. The CIA officers involved in the torture have come across as psychos. The report says that the torturers  "included individuals who, among other issues, had engaged in inappropriate detainee interrogations, had workplace anger management issues and had reportedly admitted to sexual assault.”


Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: cia, tortura, detinuti, amenintari


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.