Logo

USA/ Putin si Obama, discutii despre Siria

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4264 times
USA/ Putin si Obama, discutii despre Siria Image

USA/ Putin si Obama, discutii despre Siria

RO

NEW YORK: Vineri, în New York vor avea loc din nou întâlniri oficiale între Rusia și Statele Unite cu scopul de a forța Națiunile Unite de a ajunge la pace cu Rusia. În ultimele luni, ambele țări au încercat să ajungă la o soluție pașnică în ceea ce privește conflictul din Siria care i-a forțat pe milioane de sirieni să-și părăsească țara. Această întâlnire urmează după alta ce a avut loc în Moscova, la care au participat Secretarul de Stat John Kerry din partea Americii și echivalentul său rus Sergei Lavror și președintele rus Vladimir Putin.  

Purtătorul de cuvânt rus a spus clar că ambele părți sunt deschise la toate opțiunile și încearcă să ajungă la o soluție favorabilă pentru toată lumea pentru a pune capăt catastrofei din Siria. John Kerry a repetat și el aceeași idee, adăugând că vor avea loc negocieri intense – cel mai important lucru fiind identificarea celor mai importante măsuri care trebuie luate asupra unui anumit grup terorist implicat în conflict.  

Aceste declarații au loc după o campanie aeriană realizată de către ruși cu scopul de a-i opri pe rebeli – o măsură lăudată deseori de către președintele Siriei Bashar al-Assad. Evenimentele au fost totuși puțin confuse și având în vedere situația actuală din zonă, s-a spus de multe ori că avioanele ruse ar fi atacat grupuri rebele mai des decât pe ISIS – multe dintre aceste grupuri rebele sunt finanțate și sprijinite de către Occident. Aceste grupuri rebele sprijinite de către Occident au suferit daune considerabile în urma atacurilor realizate doar de ruși, un lucru de care nici rușii nici Bashar al-Assad nu sunt bucuroși.  

Cu toate acestea, John Kerry a asigurat presa că întâlnirile se îndreaptă într-o direcție pozitivă, odată cu identificarea și clarificarea țintelor. Se așteaptă ca o decizie majoritară să fie luată în Statele Unite care ar putea pune accent pe principiile procesului de pace cu care toată lumea a fost de acord în tratatul de la Viena. Acest lucru ar putea însemna că ambele țări vor fi pentru prima dată de acord și vor lucra împreună către găsirea unei soluții eficace în conflictul din Siria. Președintele rus Vladimir Putin s-a bucurat după întâlniri și a sugerat că acestea vor avea un impact major în situația de acolo.  

Statele Unite a declarat în nenumărate rânduri că președintele sirian nu are majoritatea necesară și trebuie să iasă de la putere și să respecte dorințele rebelilor, dar Rusia a declarat public că este de partea regimului actual. Rezultatul acestor întâlniri ar putea cauza o schimbare majoră în situația din Siria. Putem spune că situația va deveni mai clară în zilele următoare, ambele părți identificând deja zonele cele mai importante unde trebuie negocieze încă.  

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.qz.com

EN

NEW YORK: Another major round of meetings is expected between Russia and USA in New York on Friday to try to force a United Nation resolution for peace process involved in Russia. Over the last few months both countries have been constantly trying to reach a solution to the Syrian conflict that has resulted in millions of people to be displaced of their homes. This major meeting is going to follow talks in Moscow which were carried between United States Secretary for John Kerry and his Russian counterpart Sergei Lavror and the Russian President Vladimir Putin.

The Russian spokesperson has been adamant that both parties in this matter are keeping all their options open and trying to reach for a favorable solution to the human catastrophe. John Kerry had also echoed the sentiment where he highlighted the fact that major negotiation landmarks were decided upon – the most important being identifying important actions on a particular terrorist group involved in the conflict.

This follows the air campaign that has been on-going by the Russians in a bid to hamper rebels – an action that has been often praised by the President of Syria Bashar –al- Assad. There has been slight confusion over the events and with a very fluid situation, it has often been cited that Russian airstrikes have targeted rebel groups more than ISIS – many of these rebel groups have Western backing and funding. These Western backed rebel groups have faced heavy casualties in air strikes that have so far been carried out by Russian air mission. A fact that neither Russians nor Bashar –al- Assad’s regime is happy to accept

However John Kerry has assured media that talks have gone in the positive direction with identification and clarity of targets. It is mostly expected that a major ruling will be passed in United States that will further stress on the peace process treaty principles that were agreed in Vienna. This could mean that both countries will be for once on the same page and will be working towards an effective solution of the Syrian conflict. Russian President Vladimir Putin has been happy with the talks and suggested that these will go very far in making a considerable impact in the situation.

US has been adamant that Syrian President does not possess considerable majority and should step down for rebels demands however Russia has sided openly with the present regime. The results of these meetings can cause a massive change going forward in this situation. It can be safely said that this situation will become clearer in upcoming days with both parties having identified major areas where further negotiations will be carried on.

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: usa, putin, obama, islam, conflict, bashar, siria,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.