Logo

USA/ Problemele clasei muncitoare

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4775 times
USA/ Problemele clasei muncitoare Image

USA/ Problemele clasei muncitoare

RO

Viața e grea pentru mulți americani din clasa muncitoare care nu au făcut facultate. Economiștii Anne Case și Angus Deaton, care a câștigat Premiul Nobel în trecut, au descoperit că rata morții în rândul americanilor albi de vârstă mijlocie care au doar liceul terminat a scăzut foarte mult în ultimul deceniu.

Ei spun că problema este mai mare pentru americanii fără facultate decât pentru cei care au făcut o facultate. Nu mai există joburi bune și decente pe piață pentru americanii care au numai liceul terminat. Acestora le este și mult mai greu să se căsătorească.

Cererea pentru abilitățile lor a scăzut foarte mult și există un sentiment potrivit căruia salariile lor nu au mai crescut de foarte mult timp. A crescut rata mortalității, care a fost afectată puternic și de creșterea numărului celor care sunt dependenți de droguri.

Economiștii Anne Case și Angus Deaton au scris într-un raport publicat de Brookings Institution: „până la urmă, noi vedem povestea noastră ca descriind decăderea clasei muncitoare de americani albi, care au terminat liceul și care în 1970 erau în vârf, dar și efectele acestui declin.”  

Există multe motive pentru condițiile sărace în care trăiesc americanii din clasa muncitoare. Salariile mici și puținele oportunități pentru joburi mai bune fac parte din problem. Ei au fost răniți puternic și de automatizarea fabricilor și de globalizare. Din cauză că marile companii pleacă peste hotare, puține joburi decente mai există pe piață în sectorul de fabricație.

Președintele Trump a câștigat în mare parte datorită sprijinului primit din partea americanilor albi din clasa muncitoare și a încercat din răsputeri să le îmbunătățească situația economică. El a oprit punerea în practică a multor acorduri de comerț liber precum TPP-ul și vrea să renegocieze acordul de comerț cu Canada și Mexic.

Dar din păcate, chiar dacă președintele Trump ar reuși să forțeze companiile de fabricație să rămână în țară și să nu plece peste hotare, puține lucruri se pot face pentru a opri automatizarea fabricilor.

Adevărul este că din cauza automatizării, numărul fabricilor care s-au mutat peste hotare a crescut cu 20%, iar ocuparea forței de muncă a crescut cu doar 5%. Acest lucru arată faptul că există mult mai multe lucruri care nu mai funcționează cum ar trebui.

De fapt, rata mortalității pentru americanii din clasa muncitoare este atât de gravă încât e cu 30% mai mare decât cea pentru afro-americani care sunt considerați a fi grupul cel mai dezavantajat din țară.

Autorii studiului, Anne Case și Angus Deaton, amândoi de la Princeton, au declarat că „disperarea lor vine după un proces foarte lung în care cei care nu au facultate au întâmpinat doar dezavantaje. Povestea lor se rezumă la piața forței de muncă, dar implică multe alte aspecte ale vieții inclusiv sănătatea în copilărie, căsătorie, copiii și religia.”

Creșterea ratei morții are loc din cauza consumului de alcool și droguri, a sinuciderilor, a bolilor de ficat și a cirozei din cauza consumului excesiv de alcool. Rata căsătoriilor pentru americanii albi fără facultate este jumătate față de cei care au făcut o facultate în Statele Unite. Mulți oameni albi din clasa muncitoare au familii disfuncționale și se chinuie să trăiască de pe o zi pe alta.

Este așadar clar că ceva nu merge bine în Statele Unite. Să sperăm că țara va găsi o soluție pentru a ieși din criza aceasta cât mai curând.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.theatlantic.com

EN

Life is harsh for many working class Americans who do not have college degrees. Economists Anne Case and Angus Deaton, a Nobel Prize-winner, have come out with a new finding that the death rate for middle-aged white Americans who only have a high school diploma as dropped significantly over the last decade or so.

They say that the problem is more for non-college educated Americans than for the college-educated. There are no longer good, decent jobs available in the job market for Americans who only have a high school degree. Such Americans are also finding it hard to get married as well.

There is a much lower demand for their skills and there is a feeling that their wages have stunted. There has been a spike in their mortality which has been made worse by reports of drug addiction.

  The economists Anne Case and Angus Deaton wrote in a report published by Brookings Institution:  “Ultimately, we see our story as about the collapse of the white, high school educated, working class after its heyday in the early 1970s, and the pathologies that accompany that decline.”  

There are many reasons for the poor living conditions of working class Americans. Lower wages and fewer job opportunities are just a part of the problem. They have been hurt pretty badly by automation and globalization in particular. Because of outsourcing, there are fewer decent jobs on offer in the manufacturing sector.

President Trump has won largely because of support from working class whites and he has been trying his best to improve their economic situation. He has blocked many free trade agreements such as the TPP and wants to renegotiate the trade agreement with Canada and Mexico.

  But unfortunately, even if President Trump was to force US manufacturing companies to relocate back to the country and stop outsourcing manufacturing abroad, there is little he can do to reverse automation.

Fact is because of automation the factory output in the US has risen by 20 percent, but the employment growth has only been 5 percent. This goes to show that there are many things that are not working.

  In fact the mortality rate for white working class Americans is so bad that it is 30 percent worse than that for African-Americans, who are traditionally considered to be the most disadvantaged demographic in the country.

The authors of the study, Anne Case and Angus Deaton, who are from Princeton, say, “deaths of despair come from a long-standing process of cumulative disadvantage for those with less than a college degree. The story is rooted in the labor market, but involves many aspects of life, including health in childhood, marriage, child rearing and religion.”

The jump in death rates is because of alcohol and drug addiction, suicide, and liver disease and cirrhosis because alcohol consumption. Marriage rate for non-college educated is half of that for the college educated in the USA. Many working class whites have broken families and are struggling to get by.

Clearly, something has gone wrong in the United States. One hopes the country finds a way out of this crisis.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: usa, trump, clasa, muncitori, mortalitate, facultate, donald, presedinte, fabrici,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.