Logo

USA/ Papa Francisc se adreseaza Congresului

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 6280 times
USA/ Papa Francisc se adreseaza Congresului Image

USA/ Papa Francisc se adreseaza Congresului

RO

Papa Francisc a devenit primul Papa din America Latină care a vorbit în fața Congresului din Statele Unite. El a vorbit într-o engleză cu un puternic accent și a cerut politicienilor să respingă orice fel de ură împotriva imigranților. El a vorbit și despre încălzirea global și a declarat că sprijină politicile președintelui Obama despre încălzirea globală.

Papa a început prin lăudarea Statelor Unite ca fiind „țara celor liberi și a celor curajoși”, după care publicul l-a aplaudat în picioare.   

Mesajul său s-a concentrat pe problema imigranților. Papa a declarat că „în ultimele secole, milioane de oameni au venit în țara aceasta pentru a-și urma visul de a-și contrui în viitor în libertate. Noi, oamenii de pe acest continent, nu ne temem de străini pentru că noi înșiși am fost o dată străini. Vă spun asta vouă, fii imigranților, știind că și voi sunteți descendenții imigranților.”  

El a adăugat și că „nu trebuie să ne sperie numărul lor, ci trebuie să-i vedem ca persoane, să le vedem fețele și să le ascultăm poveștile, să încercăm să răspundem cât de bine putem situației lor. Trebuie să evităm tentația de astăzi: de a-i arunca pe cei care se dovedesc a fi problematici. Haideți să ne amintim de regula de aur: „tratează-i pe alții cum ai vrea să fii și tu tratat.””

Papa a declarat că această criză globală a imigranților este cea mai mare de după cel de-al doilea război mondial, dar a declarat și că lumea ar trebui să se concentreze pe refugiații economici, referindu-se aparent la imigranții mexicani: „și pe acest continent, mii de oameni călătoresc către nord în căutarea unei vieți mai bune pentru ei și pentru cei dragi lor, în căutarea unor oportunități” a declarat el. „Nu asta vrem toți pentru copiii noștrii?”

Papa Francisc nu l-a numit pe Donald Trump, dar a vorbit împotriva tuturor celor care caută să îi demonizeze pe imigranți - și a declarat că acest lucru „nu se potrivește spiritului americanilor. Când străinul dintre noi ne cere ajutorul, nu tebuie să repetăm păcatele și erorile trecutului. Trebuie să încercăm să trăim cât mai nobil și mai drept pe cât putem, trebuie să ne educăm generațiile viitoare să nu întoarcă spatele „vecinilor” din jurul nostru. Construirea unei națiuni presupune că noi trebuie constant să îi ajutăm pe ceilalți, să respingem orice gândire ostilă și să adoptăm una de subsidiaritate, încercând încontinuu să dăm tot ce putem pentru ca totul să fie bine.”  

Papa Francisc a criticat puternic și industria armelor: „sunt sigur că instituțiile academic și de cercetare excepționale ale Statelor Unite vor aduce contribuții vitale în anii ce urmează. De ce se vând arme letale celor care vor să îi facă pe alții să sufere? Răspunsul e, la fel cum știm toți, pentru bani. Bani care sunt îmbibați în sânge, deseori în sângele nevinovaților. În fața tăcerii acesteia rușinoase și vinovate, noi trebuie să confruntăm problema și să oprim comerțul cu arme de foc.”  

El a subliniat din noi și faptul că Biserica sprijină familia în primul rând, mustrându-i într-un fel pe activiștii homosexualilor și pe cei care sprijină avortul: „relațiile fundamentale sunt puse la îndoială, la fel ca baza căsătoriei și a familiei. EI vreau doar să subliniez importanța și mai presus de toate, bogăția și frumusețea vieții de familie.”   

În final, el a dat un citat din Biblie, cerându-le politicienilor „să îi trateze pe alții cum ar vrea ca alții să îi trateze pe ei. Dacă sunt printre voi unii oameni care nu cred sau care nu se pot ruga, vă rog să îmi trimiteți doar urări de bine.”  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.hollywoodreporter.com

EN

Pope Francis became the first Pope from Latin America to address the US Congress. He spoke in a strongly accented English and urged the US lawmakers to reject any hatred against immigrants. He also spoke about climate change and supported President Barack Obama’s policies on global warming.

The Pope began praising the United States as “the land of the free and the home of the brave”, which was met by a rousing appreciation from the audience.

The core of his message was on immigration. The Pope said, “In recent centuries, millions of people came to this land to pursue their dream of building a future in freedom. We, the people of this continent, are not fearful of foreigners, because most of us were once foreigners. I say this to you as the son of immigrants, knowing that so many of you are also descended from immigrants.”

He added, “We must not be taken aback by their numbers, but rather view them as persons, seeing their faces and listening to their stories, trying to respond as best we can to their situation. To respond in a way which is always humane, just and fraternal. We need to avoid a common temptation nowadays: to discard whatever proves troublesome. Let us remember the Golden Rule: ‘Do unto others as you would have them do unto you.’”

The Pope said that the global refugee crisis was of a magnitude not seen since the second world war, but added that attention should also be given to economic refugees, in an apparent reference to Mexican immigrants: “On this continent too, thousands of persons are led to travel north in search of a better life for themselves and for their loved ones, in search of greater opportunities,” he said. “Is this not what we want for our own children?”

Pope Francis did not name Donald Trump but spoke out against those who have sought to demonize immigrants – and said it was not in keeping with “the spirit of the American people.  When the stranger in our midst appeals to us, we must not repeat the sins and the errors of the past. We must resolve now to live as nobly and as justly as possible, as we educate new generations not to turn their back on our ‘neighbours’ and everything around us. Building a nation calls us to recognise that we must constantly relate to others, rejecting a mindset of hostility in order to adopt one of reciprocal subsidiarity, in a constant effort to do our best.”

Pope Francis was particularly critical of the weapons industry:  “I am confident that America’s outstanding academic and research institutions can make a vital contribution in the years ahead. Why are deadly weapons being sold to those who plan to inflict untold suffering on individuals? The answer, as we all know, is simply for money. Money that is drenched in blood, often innocent blood. In the face of this shameful and culpable silence, it is our duty to confront the problem and to stop the arms trade.”

He also reiterated the Church’s support to the primacy of the family, in an apparent snub to abortion and gay activists:  “Fundamental relationships are being called into question, as is the very basis of marriage and the family. I can only reiterate the importance and, above all, the richness and the beauty of family life.”

Finally, he quoted from the Bible, urging the lawmakers to “do unto others as you would have them do unto you. If there are among you any who do not believe or cannot pray, I ask you please, to send good wishes my way.”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: papa, francisc, usa, obama, congres,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.