Logo

USA/ Om in balon salvat din Oceanul Atlantic

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9472 times
USA/ Om in balon salvat din Oceanul Atlantic Image

USA/ Om in balon salvat din Oceanul Atlantic

RO
Într-o lume plină de haos și incoerență, încă ajungem să vedem ceva ciudat în fiecare zi, oameni cu gusturi deosebite, pasiuni și obiceiuri. În fiecare zi există un lucru nou, o nouă realizare, o nouă poveste uimitoare sau o nouă invenție. Recent, a existat un alt titlu care face furori, foarte amuzant în momentul în care îl auzi.

"Un om într-un balon plutitor a fost salvat din Oceanul Atlantic"

Da, exact așa, un om a fost salvat de US Coast din Oceanul Atlantic, care plutea în drumul Bermudelor într-un balon hidro-plutitor. Până în dimineața zilei de sâmbătă, el a fost raportat fiind la aproximativ 70 de mile de coastă, iar Garda de Coastă a primit rapoarte care spun că omul a crezut că e dezorientat și a cerut direcționare. Aparent, omul este un cetățean american pe nume Reza Baluchi și a făcut prima pagină a ziarelor mai mult de o dată din cauza încercărilor sale extraordinare. Omul a spus că a făcut acest lucru pentru a strânge bani în scop caritabil și a refuzat să fie ajutat. Această știre a explodat, uimind pe toată lumea.

După o mică cercetare am aflat că are propriul site. El a făcut lucruri de genul acesta și înainte pentru a strânge bani pentru un spital de copii. El a luat parte la o călătorie de șase luni în perimetrul Statelor Unite ale Americii; el a făcut acest lucru tot pe jos și se pare că a fugit în toată SUA. De asemenea, s-a angajat într-o excursie cu bicicleta de șapte ani, care, potrivit lui, l-au dus pe șase continente și aproximativ 55 de țări. Turul pe care l-a făcut în jurul SUA a fost pentru a strânge bani pentru spitalul de copii. Performanța sa extraordinară este, de asemenea, pentru caritate, deși detaliile specifice nu sunt disponibile în acest moment.

Pe plută a fost monitorizat de către Garda de Coasta până când a aprins un far de localizare. Echipajul de siguranță a ajuns chiar la fața locului, echipa de salvare a aerului l-a arborat de plută și a fost adus înapoi pentru a ateriza în siguranță. Potrivit martorilor, el nu a fost complet echipat pentru călătorie și a avut un set mic de provizii la bord. Singurele alimente pe care le-a avut a fost doar strictul esențial, inclusiv batoane de proteine, apă fiarta, un GPS și un telefon mobil prin satelit. Salvatorii au spus că alimentele nu au fost în niciun caz suficiente pentru a-l menține în călătorie și de aceea l-au observat de la distanță până când el însuși a cerut ajutorul.

Baluchi a fost un om foarte divers de la început; el nu s-a născut în SUA, dar a fost acordat într-un azil din SUA pentru că ar fi amenințat de câteva țări. Aparent, el a petrecut timp într-o închisoare în Iran pentru acuzații cu privire la profanare și blasfemie. A fost văzut transportând un film interzis și mâncând în timpul Holy Months al Ramadanului, astfel că a fost ținut în închisoare pentru mai mult de un an și jumătate.

Autor: Adam Fiaz - USA
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.theblaze.com

EN
In a world full of chaos and rambling, we still get to see something peculiar every day, people with peculiar tastes, passions and habits. Every day there is a new thing to hear about, a new accomplishment, a new astonishing story or a new invention. As of recently, there has been another headline going around that is very amusing when your first listen to it.

“Man in A Floating Bubble has been rescued from the Atlantic Ocean

Yes, as it so happens to be, a man was rescued from the US Coast of the Atlantic Ocean who was floating his way the Bermuda in a hydro pod floating bubble. By Saturday morning, he was reported to be about seventy miles off coast and the Coast Guard got the reports that the man thought he had been disoriented and asked for directions. Apparently, the man is a US citizen named Reza Baluchi and has made the headlines more than once due to his extraordinary attempts. The man said that he was doing this to raise money for charity and refused to be helped. This news was big and left everyone astonished.

We did a little background research on this man and turns out he has his very own website too. He has done things like before too to raise money for a children’s hospital. He had taken part in a six month journey across the perimeter of the United States; he did this all by foot and apparently, ran his way around all of the US. He also embarked upon a seven year long bicycle trip that, according to him, brought him across six continents and almost fifty five countries. The run that he did around the US was to raise money for the children’s hospital. His current feat of extraordinaire is also for charity, although specific details are not available at this point.

On his raft, he was monitored by the Coast Guard until he lit up a locator beacon. The safety crew arrived right at the spot, the air rescue team hoisted him up from his raft and he was brought back to land safely. According to the witnesses, he wasn’t fully equipped for the journey and had a dwindling set of supplies on board. The only supplies he had were just the stringent essentials, including protein bars, boiled water, a GPS and a mobile satellite phone. The rescuers said that the supplies were in no means enough to keep him going on his voyage and that is why they kept a close look at him until he himself asked for help.

Baluchi has been a very diverse man since the start; he wasn’t born in the US but was granted an asylum in the USA for being threatened from some other countries. Apparently, he spent time in a jail in Iran for accusations regarding profanity and blasphemy. Apparently, he was seen carrying a banned movie and eating during the Holy Months of Ramadan so he was kept in jail for more than one and a half year. 

Author: Adam Fiaz - USA

Share it!
Tags: balon plutitor, salvare, Oceanul Atlantic


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.