Logo

USA/ Obama vs Trump!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 5132 times
USA/ Obama vs Trump! Image

USA/ Obama vs Trump!

RO

Prietenosul președinte american Barack Obama a vorbit într-un interviu lung cu fostul său manager de campanie, David Axelrod, la CNN. Puteți citi interviul dând click pe acest link.

Obama a declarat că ar fi putut câștiga a treia oară alegerile dacă ar fi putut candida din punct de vedere legal. Constituția americană interzice unui președinte să aibă mai mult de două mandate. Obama a declarat că el crede acest lucru pentru că majoritatea americanilor i-ar fi urmat idealurile și viziunea progresivă.

Obama a declarat că „după alegeri și după victoria lui Trump, mulți oameni au sugerat că se simt ca într-un vis. Aș spune și că cultura noastră s-a schimbat, că majoritatea crede în ideea că America este tolerantă și diversificată și deschisă - și plină de energie și dinamism.  

„Și – problema e că nu se manifestă întotdeauna în politică, nu? Știi, am încredere în viziunea mea pentru că eu cred că dacă aș fi putut candida iarăși, aș fi mobilizat mulți americani care mi-ar fi votat viziunea.

„Eu cred în conversațiile pe care le-am avut cu oameni de peste tot din țară, chiar dacă unii nu sunt de acord cu mine, care ar spune că viziunea, direcția spre care mă îndrept este cea corectă.”

El a descris spiritul progresiv american ca fiind unul care „se manifestă în comunitățile de peste tot din țară”.

„Noi îl vedem în generația aceasta tânără care e mai deșteaptă, mai tolerantă, mai inovativă, mai creativă, cu un spirit antreprenorial mai puternic, care nu s-ar fi gândit niciodată să discrimineze pe cineva din cauza orientării sale sexuale” a adăugat președintele.

Vorbind despre Hillary Clinton, Obama a declarat că „uite, eu cred că Hillary Clinton s-a descurcat foarte bine în ciuda circumstanțelor foarte dificile. Am spus asta public și o voi repeta. Eu cred că aici e vorba de un dublu standard când vine vorba de ea. Din nu știu ce motiv, ea a avut mereu o relație dificilă cu presa care a dus la amplificarea multora dintre defectele sale…”

Obama a vorbit și despre sugestia că victoria lui Trump ar fi fost o renegare a agendei democrate. El a declarat că „uite ce eu – ce aș spune eu, că agenda democrată este mai bună pentru toți oamenii muncitori. Divizarea aceasta care a apărut între clasa muncitoare de albi și cea latino sau de culoare – uite, agenda creșterii salariului minim, reconstruirea infrastructurii, știi tu…

„Educația, concediul maternal, colegiile, ușurarea creării sindicatelor, aceasta este o agendă pentru oamenii muncitori de toate felurile. Și aici vorbim despre asta și trebuie să fim în toate comunitățile și să vorbim despre ea.  

„Așadar, eu cred că problema aici nu e că democrații ar fi abandonat clasa muncitoare albă, astea sunt prostii. Uite, legea Sănătății Pentru Toți a ajutat mulți oameni care au votat cu Trump. Există mulți oameni în state precum Virginia de Vest sau Kentucky care nu au votat pentru Hillary, nu au votat pentru mine, dar pe care i-a ajutat legea asta” a adăugat Obama.

Președintele Barack Obama va părăsi poziția pe 20 ianuarie 2017.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.vanityfair.com

EN

Outgoing US President Barack Obama spoke in a wide ranging interview with his old campaign manager David Axelrod on CNN. You can see the full transcript of his interview here at this link.

Obama said that he could have won a third term if he was legally allowed to run for it. The US constitution bars a President from having more than two terms. He said that this was based on the belief that a vast majority of Americans followed his progressive vision and ideals.

Obama said, “In the wake of the election and Trump winning, a lot of people have -- have suggested that somehow, it really was a fantasy. What I would argue is, is that the culture actually did shift, that the majority does buy into the notion of a one America that is tolerant and diverse and open and -- and full of energy and dynamism.

“And -- and the problem is, it doesn always manifest itself in politics, right? You know, I am confident in this vision because Im confident that if I -- if I had run again and articulated it, I think I couldve mobilized a majority of the American people to rally behind it.

“I know that in conversations that Ive had with people around the country, even some people who disagreed with me, they would say the vision, the direction that you point towards is the right one.”  

He described the progressive American spirit which he alluded to as one that “manifests itself in communities all across the country”.

“We see it in this younger generation that is smarter, more tolerant, more innovative, more creative, more entrepreneurial, would not even think about, you know, discriminating against somebody for example because of their sexual orientation,” the President added.

Speaking about Hillary Clinton, Obama said, “Look, you know, I think that Hillary Clinton performed wonderfully under really tough circumstances. Ive said this publicly, Ill repeat it. I think there was a double standard with her. For whatever reason, theres been a longstanding difficulty in her relationship with the press that meant her flaws were wildly amplified relative to...”

Obama fought back against the suggestion that Trump’s victory was a repudiation of the Democratic agenda. He said, “Heres what I -- heres what I would say prospectively, is that the Democratic agenda is better for all working people. This division thats been put out there between white working class versus black working class or Latino working class -- look, an agenda of raising minimum wage, rebuilding our infrastructure, you know...

“Education, family leave, community colleges, making it easier for unions to organize, thats an agenda for working class Americans of all stripes. And we have to talk about it and we have to be present in every community talking about it.

“See, I think the issue was less that Democrats have somehow abandoned the white working class, I think thats nonsense. Look, the Affordable Care Act benefits a huge number of Trump voters. There are a lot of folks in places like West Virginia or Kentucky who didn vote for Hillary, didn vote for me, but are being helped by this,” Obama added.

President Barack Obama leaves office on January 20, 2017. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: obama, putin, usa, alegeri, hack, democrati, rusia, atac, politica,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.