Logo

USA/ Obama se intalneste cu Putin

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 7806 times
USA/ Obama se intalneste cu Putin Image

USA/ Obama se intalneste cu Putin

RO

Președintele Barack Obama și președintele Vladimir Putin nu sunt cunoscuți pentru prietenia pe care și-o poartă. De fapt, în ultimii doi ani, Statele Unite și Rusia s-au certat deseori, în principal din cauza dușmăniei care există între cei doi lideri.  

Cu toate acestea însă, ar trebui să se ajungă la un compromis, din moment ce Obama și Putin se vor întâlni la întâlnirea generală ONU din New York săptămâna viitoare.  

Josh Earnest, Secretarul de Presă de la Casa Albă a declarat că „prima pe listă” va fi sprijinul rus acordat luptătorilor separatiști din Ucraina și a adăugat că va exista și o discuție asupra creșterii armamentului militar rus din Siria. El a declarat că „președintele Obama va folosi această ocazie pentru a-l face pe președintele Putin să înțeleagă importanța realizării obiectivelor promise de Rusia.”

Earnest a adăugat că președintele Obama va „sublinia încă o dată că Rusia va pierde dacă va continua să ajute regimul lui Bashar al Assad.”  

Purtătorul de cuvânt al președintelui Putin, Dmitry Peskov, a declarat că liderii vor discuta despre Ucraina „doar dacă timpul le va permite” și că întâlnirea va avea loc de comun acord și că nu a fost inițiată de președintele Putin, după cum s-a speculat la Casa Albă.

Earnest i-a răspuns că „va exista timp! E clar că vrea să primească toată atenția liderului Statelor Unite ale Americii. Și având în vedere lista de îngrijorări în legătură cu comportamentul Rusiei în câteva locuri de maximă importanță internațională, o discuția față în față pare a fi justificată aici. O întâlnire de genul acesta are un potențial foarte mare, deoarece rușii ne pot arăta care sunt intențiile lor adevărate.”  

Consultantul adjunct pe securitate națională, Ben Rhodes, a declarat că ar fi iresponsabil din partea președintelui Obaam să nu organizeze o întâlnire cu președintele Putin, având în vedere crizele internaționale. El a adăugat că „președintelui Obama i s-a cerut de multe ori de către aliații noștrii europeni să organizeze această întâlnire cu președintele Putin. Noi vom vedea rezultatul acestei întâlniri nu numai după cum decurge întâlnirea în sine, ci după lucrurile ce vor urma.”  

În Rusia, oficialii au fost optimiști în legătură cu întâlnirea aceasta, dar au fost prudenți. Alexei Pushkov, directorul comitetul pentru probleme externe din Parlament a scris pe Twitter: „există o fereastră oportună mică acum pentru o cooperare între Rusia și Statele Unite în Siria. Dar sunt limitați de diferențele radical diferite în legătură cu Assad, Ucraina și sancțiunile Statelor Unite.”  

Dmitri Trenin,  directorul Centrului Carnegie din Moscova a declarat că „eu cred că politica Statelor Unite este destul de pragmatică și că se va preocupa de implicarea Rusiei în Siria, dar va putea lua în considerare o cooperare cu Rusia acolo.”  

El a adăugat că liderul sirian Assad va deveni subiect în discuție: „indiferent de ce s-ar întâmpla cu Assad, Rusia nu va fi de acord să-l abandoneze la începutul discuțiilor. Poate că la sfârșitul discuțiilor vor exista alegeri, iar poziția lui Assad nu va mai fi menținută, dar acest lucru va avea loc doar la sfârșitul discuțiilor.”  

Ultima dată când cei doi lideri s-au întâlnit a fost la summitul G20 în Brisbane, Australia, organizat în noiembrie 2014. Ei au vorbit la telefon mai devreme anul acesta după acordul nuclear al Statelor Unite cu Iranul. 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.telegraph.co.uk

EN

President Barack Obama and President of Vladimir Putin are not known to be the best of friends. In fact, over the last couple of years or so, the United States and Russia have often been at loggerheads with each other because of the animosity between their leaders.

However, a compromise may be sought as both Putin and Obama will meet on the sidelines of the UN general assembly in New York early next week.

Josh Earnest, the White House Press Secretary said that the “top agenda item” for the meeting was Russian support for separatist fighters in Ukraine, and added that there would be a discussion on Russian military buildup in Syria. He said, “President Obama will once again use this occasion to impress on President Putin the importance for Russia to keep the commitments they’ve made.”

Earnest added that President Obama would “make clear once again that Russia doubling down on their support for the [Bashar] Assad regime is a losing bet”.

President Putin’s spokesman, Dmitry Peskov, said that the leaders would discuss Ukraine only if “time allows” and that the meeting was taking place by mutual agreement and was not called by President Putin as claimed by the White House.

In reply, Earnest, said, “There will be time! it’s clear that he’s interested in the attention of the leader of the United States of America. And given the lengthy list of concerns we have about Russia’s conduct in a couple international hotspots, a face-to-face sit-down seems appropriate at this juncture. A meeting like this does have the potential for giving the United States better insight into what the Russian intentions are.”

Deputy national security adviser Ben Rhodes said that it would be irresponsible to not to hold a meeting President Putin, given multiple international crises. He added, “President Obama was urged to have this meeting with president Putin by some of our closest European allies. We will be measuring the outcome of this meeting not only by the nature of their discussions but by what follows.”

In Russian, officials have been optimistic about the meeting, but expressed caution. Alexei Pushkov, head of the Russian parliament’s foreign affairs committee tweeted, “There’s a narrow window of opportunity for cooperation between the United States and Russia in Syria. But they’re limited by sharp differences over Assad, Ukraine and US sanctions.”

Dmitri Trenin, head of the Carnegie Centre Moscow said, “I think US policy is pragmatic enough that it will express its concern about the Russian involvement [in Syria] but will be willing to consider cooperating with Russia there.”

He added that the Syrian leader Assad would come up for discussion: “No matter what happens with Assad, Russia won’t agree to abandon him at start of process. Maybe at end of process there will be elections and Assad’s position won’t be preserved, but that will be at the end of process only.”

The last time the two leaders met was at the G20 summit in Brisbane, Australia, held in November, 2014. They did speak on phone earlier this year about America’s nuclear agreement with Iran. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: obama, usa, onu, putin, rusia,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.