Logo

USA/ Obama in Africa

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 6189 times
USA/ Obama in Africa Image

USA/ Obama in Africa

RO

Președintele american Barack Obama a fost uimit de primirea emoțională pe care a primit-o în Africa. Prima dată, președintele Obama a mers în țara de unde se trage tatăl său, Kenya, și s-a prezentat ca fiind „primul președinte kenyan-american al Statelor Unite”. Această declarație a fost aplaudată de peste 5.000 de kenyeni ce s-au adunat pe stadionul din Nairobi.  

Președintele Obama a amintit kenienilor potențialul pe care îl au: „când vine vorba despre oamenii din Kenya, în special de tinerii din Kenya, eu cred că nu au limite. Vă puteți construi viitorul chiar aici și chiar acum. Voi jucați un rol mai mare în lumea aceasta. În final, toți facem parte dintr-un singur trib, cel al umanității.”

Le-a cerut kenyenilor să respecte femeile: „doar pentru că un lucru e o tradiție nu înseamnă că e un lucru bun. Tratarea femeilor ca cetățeni inferiori este o tradiție proastă. Nu puteți evolua astfel.”

El a cerut liderilor politici din Kenya să respingă divizarea etnică și corupția politică. Președintele Obama a spus că „nu vreau ca toată lumea să fie super sensibilă. Dar aici, în Kenya, e timpul să schimbăm obiceiurile. Corupția este o ancoră care vă oprește din înaintare.”

El a vorbit despre lupta Kenyei împotriva terorismului și a spus că Statele Unite va fi alături de ei, „noi vom sta umăr la umăr cu voi în lupta aceasta împotriva terorismului – oricât de mult va dura.”  

Președintele s-a întâlnit cu rudele sale din Kenya și a glumit pe seama lor: „cred că mulți dintre criticii mei cred că eu îmi caut certificatul de naștere aici. Nu e cazul.”

A mers apoi în Etiopia unde a spus că ar putea câștiga încă un mandate de președinte, dar acest lucru este interzis de Constituția Statelor Unite. El a spus că „eu cred că sunt un președinte destul de bun. Cred că dacă aș concura, aș câștiga încă un mandate. Dar nu pot. Legea e lege și nici o persoană nu e deasupra legii, nici măcar președintele.”

Președintele Obama a adăugat că „Progresul democratic al Africii este de asemenea pus la risc atunci când liderii refuză să se dea la o parte când li se termină mandatele. Acum, să fiu sincer – nu înțeleg asta. Nimic nu va debloca potențialul economic al Africii mai mult decât oprirea cancerului acesta care e corupția. Când cineva trebuie să dea șpagă doar pentru a începe o afacere sau pentru a merge la școală sau pentru a-l face pe un funcționar public să-și facă munca pentru care e plătit – asta nu e „felul Africii”. Distruge demnitatea oamenilor pe care îi reprezinți.”

Președintele a cerut oamenilor din Etiopia să își dezvăluie adevăratul potențial: „eu cred că Etiopia nu va putea să dezvolte potențialul adevărat al oamenilor săi dacă cetățenilor sau jurnaliștilor le sunt interzise anumite lucruri sau dacă grupurile legale nu pot să participe la progres. Trebuie de menționat că Prim Ministrul (Etiopiei) a recunoscut că mai trebuie multă muncă pentru ca Etiopia să aibă o democrație sustenabilă și de sine stătătoare.”

În final, președintele Obama a vorbit din perspectiva unui tată cu două fiice: „ca și tatăl, eu cred că cele două fete ale mele trebuie să aibă aceleași șanse la visele lor ca oricare alt fiu – iar fetele din Africa ar trebui să se bucure de același lucru. Fetele noastre trebuiesc toate tratate la fel. Nu putem lăsa niște tradiții vechi să ne stea în cale.” 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.washingtonpost.com

EN

U.S. President Barack Obama was treated to an emotional response in Africa. First, President Obama went to his father’s country, Kenya and introduced himself as the "first Kenyan-American to be president of the United States.” This was met by a thunderous applause by over 5,000 cheering Kenyans in a packed Nairobi stadium.

President Obama reminded the people of Kenya about their potential: "When it comes to the people of Kenya, especially the youth, I believe there is no limit to what you can achieve. You can build your future right here, right now. You are poised to play a bigger role in this world. In the end, we are all a part of one tribe, the human tribe."

He called upon Kenyans to respect women: "Just because something is a tradition doesn mean its right. Treating women as a second-class citizen is a bad tradition. Its holding you back.”

He called upon Kenya’s political leaders to reject ethnic divisions and government corruption. President Obama said: "I don want everybody to get too sensitive. But here in Kenya its time to change habits. Corruption is an anchor that weighs you down."

He spoke of Kenya’s fight against terror and said that the United States would stand by them, "We will stand shoulder to shoulder with you in this fight against terrorism -- for as long as it takes."

The President met his relatives in Kenya and joked about it: "I suspect that some of my critics back home are suspecting that Im back here to look for my birth certificate. Thats not the case."

He then went to Ethiopia where he said he could win a third term as President but was barred by the U.S. Constitution. He said, "I actually think Im a pretty good President. I think if I ran, I could win. But I can . Theres a lot that Id like to do to keep America moving. But the law is the law, and no person is above the law, not even the president."

President Obama added, "Africas democratic progress is also at risk when leaders refuse to step aside when their terms end. Now let me be honest with you -- I do not understand this. Nothing will unlock Africas economic potential more than ending the cancer of corruption. When someone has to pay a bribe just to start a business or to go to school or get an official to do the job they e supposed to be doing anyway -- thats not he African way; it undermines the dignity of the people you represent."

The President urged the people of Ethiopia to unleash their potential: "I believe Ethiopia will not fully unleash the potential of its people if journalists are restricted or legitimate opposition groups can participate in the campaign process. To his credit, the Prime Minister [of Ethiopia] acknowledged that more work will need to be done for Ethiopia to be a full-fledged, sustainable democracy."

Finally, President Obama spoke as the father of two young girls: "As a father, I believe that my two daughters have to have the same chance to pursue their dreams as anybodys son -- and that same thing holds true for girls here in Africa. Our girls have to be treated the same. We can let old traditions stand in the way."

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: africa, obama, usa, vizita, kenya, nairobi, etiopia,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.