Logo

USA/ Obama cere Europei sa ramana unita!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 3991 times
USA/ Obama cere Europei sa ramana unita! Image

USA/ Obama cere Europei sa ramana unita!

RO

Președintele american Barack Obama a declarat că sprijină o Europă unită. Obama se afla într-un turneu în Europa ce a început în Londra. El este acum în Germania și a ținut discursuri împotriva intoleranței din lumea Occidentală.  

Obama a declarat următoarele în cadrul discursului de la Hannover, Germania: „noi nu putem să lăsăm fricile legate de securitate și inegalitate să ne afecteze dedicația față de valorile universale. Asta e un comfort fals. Poate că aveți nevoie de cineva din exterior să vă amintească ce ați reușit să faceți de la ruinele celui de-al doilea război mondial încoace.”  

Ultimul discurs al lui Obama este un alt apel clar pentru publicul britanic să voteze că vor să rămână în Uniunea Europeană. Relația strânsă dintre el și cancelarul german Angela Merkel a fost clară pentru noi toți. Obama și Merkel sunt aliați foarte apropiați. Obama a apreciat mult abordarea liberală a lui Merkel în ceea ce privește situația refugiaților.  

Obama și-a început discursul pe un ton optimist, spunând că „dacă cineva ar trebui să aleagă un moment în care să se nască, ar fi ales ziua de azi. Noi trăim într-o eră pașnică, prosperă și progresivă din istoria umanității. Au trecut decenii întregi de la ultimul război între marile puteri ale lumii, mai mulți oameni trăiesc în democrație, un miliard de oameni nu mai trăiesc în sărăcie, clasele de mijloc au fost create în Africa și Asia…”  

„Asta nu înseamnă că nu există încă foarte multă suferință, dar traiectoria din ultimii 50-100 de ani este remarcabilă și nu ar trebui să o luăm de bună” a spus Obama.

Obama a vorbit despre cât de important este pentru Europa să fie moderată în aceste perioadă dificilă și nu să se mute fie la stânga, fie la dreapta. El a declarat că „acestea sunt perioade dificile și când viitorul nu e sigur, pare că există un instinct în natura umană care ne cere să ne retragem în comfortul tribului nostru, a sectei noastre, a naționalității noastre: oamenii care arată ca noi, care vorbesc ca și noi.”  

„Dar în lumea de azi, mai mult decât oricând în istoria umană există un comfort fals. Îi face pe oameni să se atace unii pe alții din cauză că arată diferit sau că se roagă unui alt zeu sau că iubesc pe altcineva. Astfel de gândire poate să ducă la asuprire, la segregare, la lagăre și la Srebrenica” a adăugat Obama.

Obama a vorbit foarte mult pe tema imigrației și despre cât de important este ca Europa să fie bună cu refugiații. El a vorbit mult despre importanța dezbaterii pe tema imigrației și mai ales, despre faptul că aceasta nu trebuie să fie dominată de o cultură noi versus ceilalți.  

Obama a declarat că „eu vreau ca voi să vă amintiți că țările voastre sunt mai puternice, mai sigure și au mai mult succes când integrăm oameni de toate națiile și credințele, când îi facem pe toți să fie uniți. Și asta se referă și la cetățenii noștrii care sunt musulmani.”  

„Dacă nu rezolvăm aceste probleme, îi veți vedea pe cei care vor exploata toate aceste frici și le vor folosi într-o modalitate distructivă. Acestea sunt un tip de politici pe care Europa, prin fondarea ei, le-a respins – o mentalitate de noi versus ei. Vedem cum intoleranța crește în politica noastră și cum cine strigă cel mai tare primește cea mai multă atenție” a explicat Obama.  

În final, președintele Obama a încheiat spunând că acesta este un moment critic în istoria Europei. El a declarat că „deci acesta este momentul definitoriu și ce se întâmplă astăzi pe acest continent are consecințe peste tot în lume. Dacă o Europă pașnică, unificată, pluralistă, liberală și cu piață liberă va începe să pună sub semnul întrebării progresul ce s-a făcut până acum, atunci nu putem aștepta ca progresul ce are loc în întreaga lume să continue. În loc de asta, noi vom da puterea pe mâna unor oameni care se luptă să ne demonstreze că democrația nu funcționează.”  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.abcnews.go.com

EN

U.S President Barack Obama has come out strongly in the support of a united Europe. Obama has been on the tour of Europe which began in London. He is now in Germany and spoke out against the rising intolerance in the world.

Obama said in his speech in Hanover, Germany:  “We cannot allow fears about security and inequality to undermine our commitment to universal values. That is a false comfort. Perhaps you need an outsider to remind you of the magnitude of what you have achieved from the ruins of the Second World War.”

Obama’s latest speech is another clear call for the British public to remain in the European Union. His comfort level with German Chancellor Angela Merkel was obvious for all to see. Obama and Merkel are strong allies on the world stage. Obama has been very appreciative of Merkel’s liberal approach with regards to the refugee situation.

Obama began his speech on an optimistic note, saying, “If someone had to choose a moment in time to be born, you would choose today. We are living in the most peaceful, prosperous and progressive era in human history. It has been decades since there has been a major war between major powers, more people live in democracies, a billion people have been lifted from global poverty, the middle classes have been created from Africa to Asia…”

“This is not to say there is not enormous suffering, but the trajectory of the past 50 to 100 years is remarkable and should not be taken for granted,” Obama said.

Obama talked about how important it was for Europe to be moderate in such harsh times and not to move either to the left or the right. He said,  “These are unsettling times and when the future is uncertain there seems to be an instinct in human nature to withdraw to the perceived comfort of our own tribe, our own sect, our own nationality: people who look like us, sound like us.”

“But in today’s world more than in any time in our human history that is a false comfort. It pits people against one another because of what they look like, or how they pray or who they love. Twisted thinking can lead to oppression, segregation, internment camps and to Srebrenica” Obama added.  

Obama was very outspoken about immigration and talked about how important it was for Europe to be nicer to refugees. He stressed on the importance of not allowing the immigration debate to be dominated by a them-and-us culture.

Obama said, “I want you to remember that our countries are stronger, they’re more secure and more successful when we integrate people of all backgrounds and faiths, and make them feel as one. And that includes our fellow citizens who are Muslim.”

 “If we do not solve these problems, you see those who would like to exploit these fears and channel them in a destructive way. A creeping emergence of the kind of politics that Europe was founded to reject – an us-versus-them mentality. You see increasing intolerance in our politics and loud voices get the most attention,” Obama explained.

Finally President Obama concluded that this was a critical moment in Europe’s history. He said, “So this is a defining moment and what happens on this continent has consequences around the globe. If a peaceful, unified, pluralistic, liberal, free-market Europe begins to question the progress that has been made then we cannot expect the progress that is just now taking place around the world will continue. Instead we will be empowering those who argue that democracy cannot work.”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: usa, obama, germania, merkel, uk, referendum, europa, ue,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.