Logo

USA/ Obama stralucitor la ONU

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10256 times
USA/ Obama stralucitor la ONU Image

USA/ Obama stralucitor la ONU

RO
Președintele Barack Obama a ținut un discurs foarte important la Adunarea Generală a ONU, luându-şi o întreagă serie de probleme de pe cap, fără reţineri. Obama l-a preluat direct pe marele său rival, președintele rus, Vladimir Putin, arătându-şi intenția agresivă împotriva temutului stat islamic terorist sau ISIS. A făcut un apel urgent pentru cooperare mondială împotriva terorismului, a schimbărilor climatice, Ebola și multe alte probleme.

El a spus că lumea se află la o răscruce, \"între război și pace, între tulburare și integrare, între teamă și speranță. La această răscruce de drumuri, pot să vă promit că Statele Unite ale Americii nu vor fi distrase sau descurajate de la ceea ce are de făcut. Noi suntem urmaşii moștenirii mândre de libertate și suntem pregătiți să facem ceea ce este necesar pentru a asigura moștenirea pentru generațiile viitoare.\"

Iată cum a abordat fiecare problemă importantă în mare său discurs:

În Ucraina: Obama a fost sever cu Rusia, spunând că implicarea Rusiei în Ucraina a reprezentat \"o viziune a lumii în care s-ar putea face dreptate - o lume în care granițele unei națiuni pot fi redesenate de altă naţiune și oamenilor civilizați nu le este permis să-şi recupereze rămăşiţele celor dragi din cauza adevărului dezvăluit \", referindu-se la tragedia zborului Malaysia Airlines Flight 17.

\"Dacă Rusia îşi retrage implicarea, Statele Unite ale Americii vor ridica sancțiunile și vor ura bun venit rolului Rusiei în abordarea provocărilor comune\", a spus Obama.

Pe Ebola: Obama a făcut un apel serios pentru un \"efort mai larg de a opri o boală care ar putea ucide sute de mii de oameni, prin suferințe îngrozitoare, să destabilizeze economiile și să treacă repede dincolo de frontiere.\"

În programul nuclear al Iranului: Obama nu a fost prea agresiv cu Iranul. El a spus, \"Putem ajunge la o soluție care să răspundă nevoilor de energie în timp ce asigură lumea că programul este pașnic\".

Sărăcia globală: \"Noi ne vom îndeplini atribuţiile - să ajutăm oamenii să se hrănească, să le alimentăm economiile și să-i îngrijim pe cei bolnavi. Dacă lumea acționează împreună, putem să ne asigurăm că toți copiii noștri se pot bucura de viaţă cu oportunitate și demnitate.\"

Privind schimbările climatice: Obama a cerut protejarea planetei împotriva schimbărilor climatice, spunând: \"Putem reuși în combaterea schimbărilor climatice dacă suntem uniţi în acest efort cu toate marile puteri. Acesta este modul în care putem proteja planeta pentru copiii și nepoții noștri.\"

Terorismul: Cea mai mare parte a discursului lui Obama a fost centrată pe terorism, în special amenințarea statului islamic. Obama a vorbit de \"cancerul violentului extremism care a devastat atât de multe părți ale lumii musulmane.\" El a adăugat, \"Împreună trebuie să luăm măsuri concrete pentru a aborda pericolul reprezentat de fanaticii motivaţi religios și tendințele care le alimentează recrutarea.\"

\"Dumnezeu nu va trece cu vederea această teroare. Nicio plângere nu justifică aceste acțiuni. Nu poate exista raționament. Nicio negociere... cu acest brand de răutate. Singura limbă înțeleasă de criminali ca aceştia este limba de forță. Aşa că Statele Unite ale Americii vor lucra la o coaliție largă pentru a demonta această rețea de moarte\", a adăugat el.

Diferențiind Islamul de terorism, el a spus: \"Niciun copil – de oriunde – nu ar trebui să fie educați să urască alți oameni\", a spus el. \"Nu trebuie să mai existe toleranță asupra așa-numiţilor clerici care judecă oamenii şi îi rănesc pe cei nevinovaţi din cauză că sunt evrei, creştini sau musulmani.\"

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.vivelohoy.com

EN
President Barack Obama made a very significant speech at the UN General Assembly, taking on a whole host of issues head on, holding nothing back. Obama took directly on his great rival, the Russian President Vladimir Putin, showed his intention to be aggressive against the dreaded terrorist outfit Islamic State or ISIS, made an urgent appeal for world cooperation against terror, climate change, Ebola and many other issues.

He said that the world stood at a crossroad, \"between war and peace; between disorder and integration; between fear and hope. And at this crossroads, I can promise you that the United States of America will not be distracted or deterred from what must be done. We are heirs to a proud legacy of freedom, and we\\re prepared to do what is necessary to secure that legacy for generations to come.\"

Here\\s how he tackled each important issue in his great speech:

On Ukraine:  Obama was severe on Russia saying that Russia\\s involvement in Ukraine represented \"a vision of the world in which might makes right -- a world in which one nation\\s borders can be redrawn by another, and civilized people are not allowed to recover the remains of their loved ones because of the truth that might be revealed” referring to the Malaysia Airlines Flight 17 tragedy.

“If Russia rolls back its involvement, the United States will lift our sanctions and welcome Russia\\s role in addressing common challenges,\" Obama said.

On Ebola:  Obama made an earnest appeal for a \"broader effort to stop a disease that could kill hundreds of thousands, inflict horrific suffering, destabilize economies, and move rapidly across borders.

On Iran\\s nuclear program: Obama was not too aggressive with Iran. He said,  \"We can reach a solution that meets your energy needs while assuring the world that your program is peaceful,\".

On Global poverty: \"We will do our part -- to help people feed themselves; power their economies; and care for their sick. If the world acts together, we can make sure that all of our children can enjoy lives of opportunity and dignity.\"

On Climate change: Obama called for protecting planet Earth against climate change, saying: \"we can only succeed in combating climate change if we are joined in this effort by every major power. That\\s how we can protect this planet for our children and grandchildren.\"

On Terrorism:  The bulk of Obama’s speech centered on terrorism, especially the threat posed by the Islamic State. Obama spoke of \"the cancer of violent extremism that has ravaged so many parts of the Muslim world.”

He added, “Collectively, we must take concrete steps to address the danger posed by religiously motivated fanatics, and the trends that fuel their recruitment.”

\"No God condones this terror. No grievance justifies these actions. There can be no reasoning -- no negotiation -- with this brand of evil. The only language understood by killers like this is the language of force. So the United States of America will work with a broad coalition to dismantle this network of death,\" he added.

Differentiating Islam from terrorism he said: \"No children -- anywhere -- should be educated to hate other people,\" he said. \"There should be no more tolerance of so-called clerics who call upon people to harm innocents because they are Jewish, Christian or Muslim.\"

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: ONU, Vladimir Putin, Barack Obama, Ucraina, Ebola, razboi


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.