Logo

USA/ Noi legi financiare pentru Cuba!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4600 times
USA/ Noi legi financiare pentru Cuba! Image

USA/ Noi legi financiare pentru Cuba!

RO

Hola și ce mai faceți? Sunt Jamaica Urban Legend cu un nou articol despre frumoasa insulă Cuba. Cu câteva săptămâni înainte de vizita președintelui american Obama în Cuba, Statele Unite a oprit mai multe sancțiuni împotriva Cubei ce se refereau în principal la cetățenii americani.  

Aceste schimbări îi ajută pe cetățenii americani care vor să călătorească în Cuba, dar și pe cubanezii care nu au imigrat și care se află în Statele Unite legal să poată să câștige un salariu decent.  

„Normalizarea nu înseamnă doar normalizarea relației dintre guverne, ci înseamnă și normalizarea relației noastre cu oamenii de rând ai Cubei. Și asta încearcă să facă această schimbare” a declarat reporterilor consultantul adjunct al securității naționale, Ben Rhodes, când a anunțat schimbările ce vor avea loc.  

Statele Unite încă interzice cetățenilor săi să călătorească în Cuba ca și turiști. Ca să poți să călătorești în Cuba, motivul călătoriei trebuie să se afle în cele 12 categorii printre care se numără și vizite de familie, activități religioase și jurnalism.  

Dar un nou amendament publicat de Statele Unite permite „schimbul de informații educaționale de la persoană la persoană” în mod independent, ceea ce înseamnă că cetățenii americani pot să călătorească în Cuba pentru a se implica „într-un program full time de activități educaționale care au ca scop întărirea contactului cu cetățenii cubanezi, sprijinirea societății civile în Cuba sau promovarea independenței cetățenilor Cubei față de autoritățile cubaneze, toate acestea ducând la o interacțiune important între călător și indivizii din Cuba” potrivit autorităților. Acum, călătorii pot face asta singuri. Înainte, trebuiau să călătorească printr-o agenție.  

Acest amendament are ca scop angajamentul oamenilor, spune Rhodes. „Pe scurt, noi credem că asta e cea mai bună modalitate pentru ca și cubanezii să vadă restul lumii.”  

În plus, noile reguli care permit cubanezilor care nu sunt imigranți să câștige un salariu legal în Statele Unite includ „atleții, artișii, interpreții cubanezi și toți ceilalți care primesc o viză pentru  a călători în Statele Unite și câștigă un salariu legal și burse pentru a le asigura un trai decent.”  

Noile schimbări legate de bănci permit ca banii din Cuba și cubanezii să plece dintr-o țară străină prin instituțiile bancare americane și apoi din nou afară și invers, „nici persoana care trimite banii și nici beneficiarul nu trebuie să se supună jurisdicției americane” potrivit autorităților. Acestea permit de asemenea băncilor americane să proceseze dolari „prezentați indirect de instituțiile financiare cubaneze.”  

Iar băncile americane vor putea să deschidă conturi pentru cetățenii cubanezi din Cuba „pentru ca aceștia să primească plăți în Statele Unite pentru tranzacții autoritzate și să trimită aceste plăți înapoi în Cuba.”  

Rhodes a explicat ideea din spatele noilor legi financiare:  

„Deși există încă restricții legislative, noi am găsit moduri care se potrivesc intereselor noastre de a facilita tranzacții internaționale care au la bază dolarul. Aceasta a fost în multe feluri un impediment în deschiderea economiei cubaneze față de restul lumii. Noi ajutăm Cuba să își deschidă economia către cea globală pentru a se putea conecta mai ușor cu piața globală. Noi credem că aceste noi schimbări oferă un imbold important guvernului cubanez pentru a-și putea dezvolta propriul model economic.”  

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.cnn.com

EN

Hola and how are you, It’s Jamaica Urban Legend with another report on the wonderful island of Cuba. Ahead of President Obamas landmark trip to Cuba later this month, the U.S. is loosening sanctions regulations against Cuba.

The changes make it easier for U.S. citizens to travel to the island and allow non immigrant Cubans who are in the U.S legally to earn salaries.

"Normalization means not just normalization between governments, it means normalization of our relationship with the Cuban people. And that is what this change really aims to advance," Deputy National Security Adviser Ben Rhodes told reporters as he announced the changes.

The U.S. still bans its citizens from travel to Cuba as tourists. To travel to Cuba legally, the reason for the trip must fall under one of 12 categories, including family visits, journalism and religious activities.

But an amendment Tuesday allows independent "person-to-person-educational exchange," meaning that a U.S. citizen can travel to Cuba to engage "in a full time schedule of educational exchange activities intended to enhance contact with the Cuban people, support civil society in Cuba, or promote the Cuban peoples independence from Cuban authorities and that will result in a meaningful interaction between the traveler and individuals in Cuba, " the Treasury says. Now travelers can do this on an individual basis; before, they had to travel with an organization.

This is designed to promote engagement, Rhodes says. He adds: "The bottom line is, we believe thats the best way to connect the Cuban people to the wider world."

Additionally, new regulations that permit nonimmigrant Cubans to earn salaries in the U.S. include "Cuban athletes, artists, performers, and others who obtain the requisite visas will be able to travel to the United States and earn salaries and stipends in excess of basic living expenses."

Revised banking regulations allow money from Cuba and Cubans to pass from a foreign country through U.S. banking institutions and then outside again, and vice versa, "where neither the originator nor the beneficiary is a person subject to U.S. jurisdiction," according to the Treasury. It also allows U.S. banks to process dollars "presented indirectly by Cuban financial institutions."

And U.S. banks will be able to open accounts for Cuban nationals based in Cuba "to receive payments in the United States for authorized or exempt transactions and to remit such payments back to Cuba."

Rhodes explains the rationale behind the new financial regulations:

"While there are legislative restrictions, we did want to find ways consistent with our own interests to facilitate the ability for there to be international transactions that make use of the dollar. This had been, in many ways, an impediment on the ability of the Cuban economy to open up to international commerce. ... We are making it easier for the Cuban economy to open up to the global economy, and to have greater connectivity with the global economy. And we believe that provides important incentives for the Cuban government to continue to evolve its own economic model."

Author: Ricardo - Jamaica

Share it!
Tags: usa, cuba, america, obama, fidel, castro, financiar,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.