Logo

USA/ Michelle Obama criticata la sauditi

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8765 times
USA/ Michelle Obama criticata la sauditi Image

USA/ Michelle Obama criticata la sauditi

RO

Prima doamnă a Statelor Unite a făcut senzație în momentul în care a decis să nu își acopere capul cu o eșarfă când a vizitat Arabia Saudită pentru a participa la înmormântarea regelui arab, Regele Abdullah. A fost o decizie controversată pentru doamna Obama, deși în societatea saudită, femeile nu au dreptul să iasă din casă fără a avea capul acoperit.

Într-adevăr, Arabia Saudită este o societate conservativă religioasă î care femeile care nu își acoperă capul sunt pedepsite cu lovituri de bici în public. Doamna Obama a încălcat tradiția saudită și a purtat pantaloni lungi și negrii și o jachetă albastră, dar fără eșarfa pe cap. Costumul său a fost foarte destul de conservator pentru americani, dar nu și pentru saudiți.  

Interesant totuși este faptul că deși doamna Obama a fost criticată dur în Arabia Saudită, în Statele Unite în schimb a fost lăudată chiar și de către oponenții politici ai soțului ei, preșenditele Statelor Unite, Barack Obama.

Un prezentator de știri de la FOX News, Liz MacDonald, care întotdeauna l-a criticat pe Președintele Obama și pe soția sa, a declarat că este foarte mândră de ea. Ea a spus „știți ce? Femeile noastre din Statele Unite, femeile americane, primele noastre doamne, nu trebuie să respecte acel protocol (saudit) și, chiar, nici o femeie din lume nu ar trebui să fie ținută în lanțuri în întuneric”.

„Vreți să știți de ce economiile lor sunt așa înapoiate? Pentru că își țin jumătate din creiere în întuneric și în lanțuri. Știi ce, Arabia Saudită? Treci odată în secolul 21 și ieși din Evul Mediu.

„Chiar și atunci când văd femeile îmbrăcate astfel mă supăr și vreau să le spun „sunteți într-o societate liberă, nu mai purtați hainele alea, nu mai sunteți asuprite.”

Un alt prezentator de știri de la FOX News, Logan Byrnes, l-a lăudat pe Obama: „Ar trebui să notați asta în calendar. Este una dintre acele dăți când eu și Lizzy o apărăm.”  

Călătoria președintelui Obama și a soției sale în Arabia Saudită a avut loc într-un moment delicat când întreaga lume este scandalizată de abuzurile drepturilor omului care au loc în acea țară, în special pedeapsa severă aplicată bloggerului Raif Badawi pentru că a scris împotriva extremismului islamic.”

Frida Ghitis de la CNN a lăudat-o și ea pe doamna Obama și i-a blamat pe saudiți pentru că s-au simțit atât de ofensați de ea. Ea a declarat „Prezența unei ărime doamne americane pe teritoriul saudit întruchipează relațiile tensionate dintre Statele Unite și aliații vestici cu regatul saudit.”  

Domnișoara Ghitis a adăugat că „saudiții pot fi cei mai ospitabili oameni din lume și sunt prieteni ai Statelor Unite. Dar nu totul merge bine în relațiile dintre cele două țări. Povestea a ajuns pe prima pagină a ziarelor deoarece oamenii din Statele Unite și cei din Vest în general simt că există un scandal, în principal din cauza lucrurilor care au loc în Arabia Saudită, lucruri ce nu sunt doar contra principiilor vestice, ci care încalcă drepturile omului respectate de majoritatea țărilor din lume. Și una dintre drepturile încălcate cel mai des este cel al femeilor saudite.”  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.thenypost.com

EN

US First Lady Michelle Obama created a sensation when she decided not to wear a headscarf on a visit to Saudi Arabia to attend the funeral of the dead Saudi Arabian ruler, King Abdullah. It was a controversial decision from Mrs. Obama, as in Saudi society, women are not supposed to go outside without being covered by a headscarf.

Indeed, Saudi Arabia is such a conservative religious society that women who venture out without a headscarf are punished by being publicly lashed. Mrs. Obama broke off with the tradition in Saudi Arabia and wore a long black pant and bright blue jacket, without a headscarf. Her outfit was conservative enough for Americans, but not so for Saudis.

Interestingly, while Mrs. Obama has been heavily criticized in Saudi Arabia, in the United States, even the political opponents of her husband, the US President Barack Obama, are praising her.

A FOX News anchor, Liz MacDonald, who has always been critical of President Obama and his wife, actually said she was proud of her. She said, "You know what? Our United States women, American women, our first ladies, they don have to abide by that [Saudi Arabian] protocol, and by the way, no woman in the world should have to abide by being kept in the dark and kept under wraps"

“You want to know why their economies are so backwards? Because they keep half their brains literally under wraps and in the dark. You know what, Saudi Arabia? Get with the 21st century and get out of the dark ages.

"Even when I see women here dressed like that, it upsets me and I want to say You e here in a free society, get out of those clothes, you don need to be oppressed. "

Another FOX News anchor, Logan Byrnes, also praised Mrs. Obama: "You should all mark your calendars. It might be one of the first times that Lizzy and I are defending her."

President Obama and his wife’s trip to Saudi Arabia comes at a time when there is widespread outrage all over the world over human rights in that country, particularly following the severe punishment being handed out to blogger Raif Badawi, for speaking out against Islamic extremism.

Frida Ghitis of the CNN, also praised Mrs. Obama and condemned the Saudis for their outrage against her. She said, "The presence of an American first lady on Saudi territory embodies the intense unease that surrounds US and Western relations with the Saudi kingdom."

Ms. Ghitis added, "Saudi Arabians can be the most hospitable people in the world, and they are friends of the United States. But all is not well with the relationship. The story made headlines because people in the US and in the West feel a scandal in the relationship, because much of what goes on in Saudi Arabia is an affront not just to Western principles but to human rights conventions endorsed by most of the world. And some of the most egregious violations of those values are perpetrated against Saudi women.”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: saudi arabia, obama, saudit, islam, michelle, sua,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.