Logo

USA/ Mars pentru clima

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10886 times
USA/ Mars pentru clima Image

USA/ Mars pentru clima

RO
Americanului mediu îi pasă foarte mult de mediul înconjurător - contrar credinţei populare. O cantitate tot mai mare de îngrijorare cu privire la vremea în schimbare rapidă a ajuns încet în prim plan pe forumurile de pe internet, pe grupurile comunitare și la întâlnirile de afaceri. Cu zvonurile de pe forumuri, filme dedicate subiectului au fost realizate constant, iar şcolile au adoptat chiar discuţii care pun accentul pe schimbările climatice și cauzele acesteia, subiectul a devenit un punct din ce în ce mai fierbinte printre multe grupuri din Statele Unite.

În New York, nivelul înalt de îngrijorare a atins vârful când peste 300.000 de oameni au participat la un marș masiv pe străzile orașului pentru a-şi arăta dezaprobarea față de companii, guverne și instituții care promovează utilizarea nesăbuită a resurselor naturale ale lumii fără încercarea conservării. Considerată a fi cea mai mare adunare axată pe problemele de mediu pe care orașul a văzut-o vreodată, cetăţenii New York-ului au asistat la cât de importantă este Planeta pentru toată lumea din America. Marșul şi protestul au cerut acțiuni din partea summit-ului Națiunilor Unite.

Potrivit martorilor, marșul a avut tot ceea ce ar constitui un protest pozitiv şi plin de culoare. Avea semne cu sloganuri, oameni îmbrăcaţi în costume colorate, grupuri de oameni care reprezintă diferite organizații de mediu și desigur, au scandat lozinci care să ne amintească cât de important este să păstrăm Pământul sănătos. Oamenii din fiecare colț al Statelor Unite s-au adunat la protest, doar pentru a-şi face auzite vocile. Având în vedere numărul mare de persoane care au mărşăluit, Midtown Manhattan a fost complet și total înfundat.

Dimensiunea mare a protestului înseamnă în esență că ar trebui probabil să fie una sau două celebrități în mulțime - mai ales având în vedere că aceasta a avut loc în Midtown Manhattan. Astfel încât, potrivit legii numerelor, mai multe celebrităţi au fost reperate la marş. Printre protestatarii notabili se numără fostul vicepreședinte Al Gore, primarul Bill De Blasio, actorul Leonardo DiCaprio, precum şi Mark Ruffalo. (Notă: DiCaprio a fost recent numit Mesagerul Păcii ONU al Schimbărilor Climatice, aşa că a participat la marș) Alte grupuri care s-au făcut cunoscute la marș i-au inclus pe cei de la 350.org și Serviciul de Angajaţi al Uniunii Internaţionale .

Marșul a fost creat cu scopul de a demonstra reprezentanților a 125 de țări, la summit-ul ONU, că americanii sprijină pe deplin propusele reduceri ale emisiilor globale, sperând că vor fi puse în aplicare în următoarele săptămâni. Cu toate acestea, mulți cetățeni americani au luat parte la marş pentru a atenţiona proprietarii de afaceri și parlamentarii că tot mai mulți oameni vor să vadă în ei un comportament responsabil în mediul înconjurător. Mai multe grupuri locale au împărţit petiţii cu scopul de a declanșa schimbări în guvernele locale şi naţionale.

Marşul Climatic al Poporului, aşa cum a fost cunoscut, face parte din New York City’s Climate Change Week.

Autor: Ossiana Tepfenhart - USA
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: wxxinews.org
 
EN
The average American cares a lot about the environment – contrary to popular belief. A growing amount of concern about the rapidly changing weather has been slowly coming to the forefront on internet forums, community groups, and business meetups. With murmurs happening on forums, movies dedicated to the subject being released regularly, and schools even adopting curriculums that focus on climate change and its causes, the topic has become an increasingly hot button subject among many groups in the United States.

In New York City, that high level of concern had reached a boiling  point when over 300,000 people attended a massive march through the city streets to show their disapproval of companies, governments, and institutions that promote the reckless use of our world’s natural resources without attempting conservation. Believed to be the largest gathering focused on environmental issues the city has ever seen, New Yorkers witnessed how important Mother Earth really is to everyone in America. The protest and march demanded action from the United Nations summit.

According to witnesses, the march had everything that a positive, colorful protest would have. It had signs, people dressed in colorful outfits, groups of people representing different environmental organizations, and of course, chanting slogans that remind us how important it is to keep the Earth healthy. People from every corner of the United States flocked to the protest, just to make their voices heard. Due to the sheer number of people who were marching, Midtown Manhattan was completely and totally clogged.

The sheer size of the protest alone basically means that there would likely have to be one or two celebrities of note in the crowd – especially considering that it was held in Midtown Manhattan. And, as the law of numbers would have it, several celebrities were also spotted participating in the march. Notable protesters include former Vice President Al Gore, Mayor Bill De Blasio, actor Leonardo Dicaprio, as well as Mark Ruffalo. (Note: DiCaprio was recently named the UN Messenger of Peace for Climate Change, so it definitely makes sense that he would be participating in the march.) Other groups who made themselves known at the march included 350.org and the Service Employees International Union.

The march was created in order to show the representatives of 125 countries at the UN summit that Americans are in full support of the proposed global emissions cuts agreement that is hopefully going to be agreed upon within the coming weeks. However, many US citizens also took the march as an opportunity to show business owners and lawmakers that more and more people want to see them behave more responsibly when it comes to the environment. Several local groups also passed around petitions in order to spark change in both local and national governments.

The People’s Climate March, as it has come to be known, is part of New York City’s Climate Change Week.

Author: Ossiana Tepfenhart - USA

Share it!
Tags: schimbari climatice, mars, proteste


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.