Logo

USA/ Lupta contra circumciziei...

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10648 times
USA/ Lupta contra circumciziei... Image

USA/ Lupta contra circumciziei...

RO
Un cuplu din Florida care trec printr-un divorț au dus o luptă foarte publică asupra tăierii împrejur a fiului lor nou-născut. Cuplul, Heather Hironimus (anti-circumcizie) și Dennis Nibus (pro-circumcizie), a ajuns cu disputa lor în instanță cu ceea ce poate fi una dintre cele mai lungi bătălii purtate vreodată pe problema circumciziei.

Cuplul a fost de acord inițial să taie pruncul împrejur, dar când ziua cea mare a venit, mama s-a răzgândit. Potrivit documentelor judiciare, ea a făcut mai multe cercetări și a ajuns la concluzia că este un risc inutil care ar putea să mai mult să rănească copilul, decât să-l ajute în viitor. Bătălia în instanţă a reușit să ajungă până la Fourth Appellate Court din Florida.

Motivul tatălui este: "Este doar un lucru normal de făcut."

Mama, pe de altă parte, a declarat că "nu merită să pun viața fiului meu la risc pentru o procedură de cosmetică."

Cum ştirea cazului ajuns în instanţa de judecată s-a răspândit, localnicii s-au împărţit repede în două tabere. Majoritatea persoanelor care şi-au exprimat opinia sunt în favoarea păstrării copilului intact și au început să se numească "intactivişti." În cele din urmă, judecătorul a decis în favoarea tatălui, așa că cel mai probabil, băiatul va ajunge să fie circumcis.

În ciuda hotărârii, multe persoane îşi fac încă auzită opinia. De fapt, mulți încă protestează rezultatul ședinței de judecată, spunând că circumcizia este o formă de cruzime asupra copilului. În acest caz particular, aceşti protestatari ar putea avea dreptate despre acuzația de cruzime asupra copilului. Poate ar fi fost diferit dacă copilul era încă un nou-născut. Cu toate acestea, în momentul în care instanțele au decis rezultatul, copilul a împlinit deja vârsta de 4 ani. Mulți sugerează că copilul este destul de mare pentru a lua propria decizie cu privire la circumcizie - sau să îl lase să aștepte până va ajunge adolescent pentru a face o alegere finală.

Multe cupluri aleg circumcizia copiilor la sugestia medicului lor sau din cauza înclinațiilor religioase sau culturale. Cuplul nu face acest lucru din motive religioase. De asemenea, ei au convenit să nu vorbească cu presa despre decizia instanței de judecată sau să facă alte mişcări care ar putea exploata cumva copilul, încă din 23 decembrie.

Cu toate acestea, improvizaţia încă nu a oprit miile de protestatari care au preluat cauza împotriva circumciziei. Ceea ce face această situație foarte dificilă pentru instanțe este faptul că circumcizia este o problemă religioasă și culturală. Acest lucru înseamnă că este dificil pentru instanțele americane să se pronunțe pentru sau împotriva acesteia fără a deranja un grup cultural.

Mișcarea anti-circumcizie a fost în continuă creștere în Statele Unite din anii 70. Deşi majoritatea băieţilor americani sunt în prezent circumcişi, tendința se pare că se va schimba în viitorul apropiat, deoarece din ce în ce mai multe persoane ajung să fie împotriva procedurii.


Autor: Icysaura - India
Traducator: Narcisa Morariu
Sursa foto: vjews.com
EN
A Florida couple going through a divorce has been having a very public fight over whether or not they should circumcise their newborn son. The couple, Heather Hironimus (anti-circumcision), and Dennis Nibus (pro-circumcision), ended up bringing their dispute into court for what may just be one of the longest battles ever waged over the matter of circumcision. 

The couple had originally agreed to circumcise the child, but by the time the big day was supposed to happen, the mother had second thoughts. According to court documents, she had done more research and felt that it was an unnecessary risk that could potentially hurt the child more than help him in the future. The ensuing court battle had managed to go all the way to Florida’s Fourth Appellate Court. The rationale of the father is, “It’s just the normal thing to do.”

The mom, on  the other hand, stated that “its not worth it to put my sons life at risk for a cosmetic procedure."

As word spread about the court case, locals quickly turned to take sides. The majority of the people who have voiced their opinion are in favor of leaving the child intact, and have begun to call themselves “intactivists.” Eventually, the judge ruled in favor of the father, so it’s most likely going to result in the boy getting snipped. In spite of the judgment being reached, many people are still making their point heard. Actually, many are still protesting the outcome of the court hearing, saying that circumcision is a form of child cruelty. In this particular case, those protesters may be quite right about the accusation of child cruelty. It may have been different if the child was still a newborn. However, by the time that the courts had decided the outcome of the suit, the child had already turned 4 years old. Many are suggesting that the child is old enough to make his own decision about the circumcision – or to let him wait until he’s a teenager to make a final choice.

Many couples choose to have their sons circumcised at the suggestion of their doctor, or due to religious or cultural leanings. The couple are not doing this for religious reasons. They also have agreed not to speak to the press about the court decision or make any other moves that could somehow exploit the child as of December 23.

However, the gag order still hasn’t stopped the myriads of protesters taking up the cause against circumcision. What makes this situation very tricky for courts to deal with is the fact that circumcision is a religious and cultural issue. This means that it’s difficult for American courts to rule for or against it without upsetting a cultural group.

The anti-circumcision movement has been steadily growing in the United States since the 70’s. Though most American boys are currently getting circumcised, the trend is expected to change in the near future as more people begin to decide against it.


Author: Icysaura - India

Share it!
Tags: circumcizie, copii, divort, protestatari


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.