Logo

USA/ Kidman si Fallon...

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 37955 times
USA/ Kidman si Fallon... Image

USA/ Kidman si Fallon...

RO
Fiecare persoană posedă unele amintiri din trecutul lor romantic, care sunt foarte amuzante și de care nu este prea mândră sa vorbească de multe ori, deoarece acestea sunt situații foarte jenante; fiecare persoană deține una dintre aceste poveşti din trecutul lor, iar celebritățile nu fac excepție. Noi de multe ori tindem să uităm că celebritățile sunt oameni la fel ca noi și la un moment dat în viața lor au fost, de asemenea, așezaţi într-un apartament studio într-un oraș mare, întrebându-se ce să facă cu viața lor.

Așa cum se întâmplă, Nicole Kidman și gazda show-ului de interviuri, Jimmy Fallon, s-au cunoscut reciproc cu mult timp în urmă și-au uitat despre asta până când a fost adus din nou în discuţie când Nicole Kidman a fost invitată să participe la show pentru a vorbi despre viitorul ei film numit Paddington în care ea joacă un personaj negativ. Nicole, soția anterioară a renumitului star de la Hollywood, Tom Cruise, soția actuală a cântărețului / compozitorului Keith Urban, Nicole îmbrăcat un ansamblu elegant cu părul ei de aur glorios și o rochie neagră elegantă pentru ceea ce a crezut ea că va fi un interviu foarte serios, în scopul de a promova noul ei film.

Episodul complet al interviului nu este disponibil online, dar un clip de la interviu de aproximativ cinci minute a fost încărcat pe pagina de pe YouTube a The Tonight Show Jimmy Fallon și a înregistrat imediat mai mult de 26 de milioane de vizualizări. Videoclipul a fost distribuit de mulți oameni și de fiecare site de știri și blog-uri. Aparent, așa cum a precizat Nicole, Jimmy Fallon a stricat o șansă de a se întâlni cu extraordinar de frumoasa Nicole Kidman. Jimmy şi-a amintit anumite părți ale poveștii despre agățatul cu Nicole Kidman, înainte ca el să fi fost renumit pentru show-ul TV, dar Nicole Kidman a spus şi partea ei de poveste.

Kidman a declarat că ea şi Fallon aveau un prieten comun și Kidman l-a plăcut pe Jimmy, astfel ea l-a rugat pe prietenul lor comun să-i aranjeze o întâlnire cu Jimmy. Nicole a fost direcționată către apartamentul lui Jimmy Fallon pentru o noapte care a crezut că va fi extraordinară cu Fallon și ambii parteneri vor ajunge să fie împreună, dar ceea ce s-a întâmplat a fost cu totul diferit.

În timp ce încă menține un ton umoristic, Kidman a spus tuturor că el nu a vorbit deloc și a pregătit niște brânză și biscuiți și mâncare veche chinezească din frigider pentru ocazie. În plus, Nicole a declarat că Jimmy transpira și nu a vorbit mult şi apoi s-a pus să se joace un joc video. Publicul a râs în timp ce Jimmy Fallon râdea și a început să roşească în mai multe nuanţe, făcându-se stacojiu. Ambii au continuat să râdă și a avut dificultăți în a se replia pe subiectul real, care a fost de a discuta rolul lui Nicole în filmul Paddington, setat să lovească teatrele curând. Ambii nu s-au putut opri din râs și întreaga audiență a râs. A fost o situație adorabilă și nimeni nu a văzut un interviu ca acesta la Tonight Show cu Jimmy Fallon.


Autor: Adam Fiaz - USA
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: news.instyle.com

EN
Every person some memories from their romantic past that are very funny and they don’t like speak about them very often because they are very embarrassing situation; funny nonetheless almost every person holds one of these stories from their past and celebrities are no exception. We often tend to forget that celebrities, like us are humans too and at one point in their life they have also been sitting in a studio apartment in a big city, wondering what to do with their lives.

As it so happens, Nicole Kidman and interview show host Jimmy Fallon had known each other quite a long ago and had almost forgotten about it until it was brought up again when Nicole Kidman was set to come to the show to speak about her upcoming move called Paddington where she plays a villain. Nicole, previously wife of renowned Hollywood star Tom Cruise, current wife of country singer/ songwriter Keith Urban, Nicole donned up a classy ensemble with her glorious golden hair and a sleek black dress for what she thought would be a very serious interview in order to promote her new movie.

The complete episode of the interview is not available online but a clip from the interview of about five minutes was uploaded on The Tonight Show with Jimmy Fallon’s YouTube page and instantly got more twenty six million views. The video was shared by many people and every news website and blog was sharing the video. Apparently, as Nicole stated it, Jimmy Fallon had blown up a chance to date the stunning and amazingly beautiful Nicole Kidman. Jimmy remembered certain parts of the story about hanging out with Nicole Kidman before he was the renowned TV show host but Nicole Kidman told her side of the story.

Kidman told Fallon that she and he had a mutual friend and Kidman liked Jimmy so she had asked her their mutual friend to get Jimmy to meet her. As Nicole was directed to Jimmy Fallon’s apartment for a night where she thought she would hit it off with Fallon and both the single Pringles would get to be together but what happened was completely, utterly different.

While still maintaining a humorous tone Kidman told everyone that he hadn’t spoken at all and had prepared some cheese and crackers and some old Chinese food from the fridge for the occasion. On top of that, Nicole stated that Jimmy had been in his sweats and hadn’t spoken much and then put on a video game. The audience laughed as Jimmy Fallon was laughing and blushing several shades or scarlet. Both of them kept laughing and found it hard to get back to actual topic that was to discuss Nicole’s role in the Paddington movie set to hit the theatres very soon. Both of them couldn’t stop laughing and the entire audience was laughing too. It was an adorable situation and no one has seen an interview quite like this on the Tonight Show with Jimmy Fallon.


Author: Adam Fiaz - USA

Share it!
Tags: Nicole Kidman, Jimmy Fallon, interviu, Paddington


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.