Logo

USA/ Jeb Bush isi suspenda campania!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 3536 times
USA/ Jeb Bush isi suspenda campania! Image

USA/ Jeb Bush isi suspenda campania!

RO

Jeb Bush și-a încheiat campania în cursa pentru președinție după ce a terminat printre ultimii în Iowa, New Hampshire și Carolina de Sud. Bush a scăzut puternic în cursă, iar campania sa, care respira pe baza aparatelor de luni de zile, s-a încheiat.  

Bush a avut o campanie oribilă în cursa pentru prezidențiale, a fost atacat fără milă de Donald Trump, principalul candidat pentru nominalizarea partidului republican. Eticheta pe care Trump i-a dat-o lui Jeb Bush – „lipsit de energie”, pare că i-a rămas.  

În ciuda faptului că a cheltuit milioane de dolari pe campanie, Bush nu a putut face prea multe. E greu de crezut că Bush era principalul candidat la nominalizarea republicană doar acum 9 luni de zile, până când Donald Trump a intrat în cursă.  

Donald Trump, putem spune acum, l-a distrus pe Jeb Bush și ambițiile lui și probabil că a pus capac dinastiei Bush pentru totdeauna. Nu vom mai avea niciodată o dinastie Bush care să intre în competiții pentru cel mai înalt loc din politică. Lucrurile s-au schimbat.  

Există multe motive pentru care Jeb Bush a eșuat. Poate că a fost „oboseala de Bush” – nimeni nu mai vroia încă un Bush la putere, nici măcar ca reprezentant al partidului.  

Sau, poate pentru că TV-ul e mult mai puțin important astăzi decât a fost în trecut. The Washington Post a scris că această campanie a lui Bush a „calculate greșit rolul și puterea banilor și a reclamelor tradiționale la TV în cursa din 2016.”  

Ce a funcționat pentru George W. Bush nu a mai funcționat pentru fratele său. Lucrurile s-au schimbat, iar rețelele de socializare de astăzi sunt mult mai importante. Bush nu era nicăieri pe rețelele de socializare, în timp ce Trump era peste tot. Și știm cum s-a terminat totul.  

Probabil că nu a ajutat nici faptul că Bush a devenit o figură amuzantă care nu era luată în serios de nimeni. Atitudinea lui bâlbâită a fost luată în batjocură de toată lumea. Kerric Harvey, editorul de la Enciclopedia Rețelelor de Socializare și Politică, a declarat că este ușor pentru toată lumea să râdă de Bush.  

Doamna Harvey a declarat că „chestia în legătură cu Jeb e că a devenit propria sa glumă politică. El și-a început viața ca o glumă politică pentru că vine în lumea digitală trăgându-și familia după el, istoria dificilă a familiei sale. Nu poate să fie separate de propria sa poveste.”  

The Washington Post vorbește despre cum Bush a condus o campanie învechită plină de oameni loiali campaniilor tatălui și fratelui său care erau dezacordate de realitatea politicilor de astăzi, descriind-o ca fiind „o campanie care, intenționat sau nu, a fost înrădăcinată în trecut, manageriată de loialiști care l-au admirat pe Bush și s-au bucurat de încrederea lui, dar, la fel ca și candidatul, s-au trezit într-o zonă politică necunoscută.”  

Journalistul Benjy Sarlin de la NBC News a declarat că eșecul lui Bush a fost eșecul unei întregi generații ale partidului republican. El a declarat că „acesta a fost candidatul care a reprezentat o întreagă generație din partidul republican, care era moștenitorul actual și figurative al brandului familiei sale care a înfrumusețat fiecare bilet al partidului timp de câteva generații.”  

„El a cedat în cursă în fața unui candidat a cărui campanie era o insultă la adresa moștenirii familiei sale și la adresa tuturor lucrurilor care stăteau la baza partidului pentru suporterii lui Bush” a adăugat Sarlin.  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.latimes.com

EN

Jeb Bush has ended his campaign for President after finishing far behind in the primaries in Iowa, New Hampshire and South Carolina. Bush was nowhere in the race and his campaign, which was on life support for months, has finally ended.

Bush had a horrible time his run for the Presidency, attacked mercilessly by Donald Trump, the frontrunner for the Republican Party nomination. The tag Donald Trump associated Jeb Bush with – “low energy” seems to have stuck with him.

Despite spending millions of dollars on the campaign, Bush could not really do much. It’s hard to believe that Bush was the frontrunner for the Republican nomination just 9 months ago, that was until Donald Trump entered the race.

Donald Trump, it can be safely said now, crushed Jeb Bush and his ambitions and probably put an end to the Bush dynasty forever. We will never have the Bush dynasty competing for the top honors in politics. Things have changed.

There are many reasons why Jeb Bush failed. Maybe it was the “Bush fatigue” – nobody really wanted another Bush, not even in the party.

Or it was that TV is less important today than it has ever been. The Washington Post says that the Bush campaign "miscalculated the role and power of money and traditional television commercials in the 2016 race."

What may have worked for George W. Bush did not work for his brother.  Things have changed and the social media is today far too important. Bush was nowhere in the social media and Trump was everywhere. And we know how that turned out.

What did not help either was that Bush became a figure of fun and was not taken seriously by anyone. His bumbling attitude was mocked by one and all. Kerric Harvey, editor of the Encyclopedia of Social Media and Politics, says that it was easy for everyone to make fun of Bush.

Ms. Harvey says, "The thing about Jeb is, hes actually already his own political meme. He starts life as a political meme, because he comes to the digital world dragging his family behind him, his analog family story behind him. He cannot be separated from his own narrative."

The Washington Post talks about how Bush ran an outdated campaign filled with loyalists from his father’s and brother’s campaigns, who were out of tune with the realities of today’s politics, describing it as "a campaign that, whether deliberate or not, was rooted in the past, managed by loyalists who admired Bush and enjoyed his confidence but who, like the candidate, found themselves in unfamiliar political terrain."

Journalist Benjy Sarlin of NBC News says that Bushs failure was the failure of a whole generation of the Republican Party. He says, "This was a candidate who stood for an entire generation of Republican Party building, who was the figurative and literal heir to the family brand that had graced nearly every GOP ticket for a generation.

"And he ceded the race to a candidate whose campaign was a walking insult to his family legacy and everything Bushs supporters told themselves the party stood for," Mr. Sarlin added.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: usa, bush, jeb bush, presedintie, trump, donald, republican, democrat, obama, hillary clinton,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.